Azure Functions

Inlägg på den 24 september 2018

Azure Functions ger en fullständigt hanterad beräkningsplattform med hög tillförlitlighet och säkerhet så att du kan fokusera på att skapa appar i stället för på infrastrukturen. Azure Functions 2.0 är nu allmänt tillgänglig med stora prestandaförbättringar i kärnan, eftersom den har skrivits om på .NET Core. Detta gör att Functions kan skrivas och hanteras lokalt på Windows, Mac och Linux. Uppdateringarna inkluderar även stöd för Python-utveckling och möjligheten att distribuera Functions som byggts ovanpå Linux-operativsystemet med hjälp av betala per körning-modellen. Nu kan utvecklare få en förbättrad övervakningsfunktion med Azure Functions som visar HTTP-beroenden på App Map i Application Insights.

 

Läs mer här

Related feedback