Allmänt tillgängligt Java-stöd för Azure Functions

Inlägg på den 25 februari 2019

Nu är Java-stöd i Azure Functions 2.0 allmänt tillgängligt. Skriv funktioner med Java 8 samtidigt som du utnyttjar en utvecklingsmiljö med Maven i Visual Studio Code, IntelliJ, Eclipse och Functions Core Tools för flera plattformar.

Läs mer

Related feedback