Integrering av Azure Functions och App Insights

Inlägg på den 12 maj 2017

Användare kan enkelt lägga till Application Insights i Azure Functions och får då ett kraftfullt verktyg för programövervakning. Den här integrationen innebär att användarna kan mäta programmens prestanda, upptäcka problem och enkelt felsöka dem.

Läs mer om att lägga till Application Insights i Azure Functions.

Related feedback