FÖRHANDSVERSION

Azure Event Grid, avancerad filtrering – offentlig förhandsversion

Publiceringsdatum: 31 oktober, 2018

Filtrering av attribut för datanyttolaster är nu tillgänglig i Event Grid, så du kan utföra händelsefiltrering innan du bearbetar dem. Detta lyfter även ut arbetsbördan med att filtrera från programlogiken så att dina appar endast bearbetar dem som behövs. Typbestämd filtrering är också tillgänglig, vilket gör att du kan behandla händelseegenskaper som typbestämda fält i stället för att bara göra jämförelser mellan strängvärden.

Läs mer.

  • Event Grid
  • Services

Tillhörande produkter