Azure DevTest Labs: PowerShell-modul som förenklar hanteringen av labb

Inlägg på den 12 juni 2019

Nu kan du börja använda Az.DevTestLabs, en PowerShell-modul som förenklar hanteringen av Azure DevTest Labs. Du kan skapa funktioner för att skapa, köra frågor mot, uppdatera och ta bort labb, virtuella datorer, egna avbildningar och miljöer. 

Lär mer om hur du använder modulen på vår GitHub-lagringsplats för DevTest Labs

 

  • Azure DevTest Labs
  • Management
  • SDK and Tools