Azure DevTest Labs tillgänglig i Azure Government

Inlägg på den 10 april 2018

Azure DevTest Labs är nu tillgänglig i Azure Government.

I och med detta kan myndigheter i USA och deras partner modernisera sin infrastruktur och bygga snabba, enkla och resurssnåla miljöer.

​Läs mer på teambloggen.