Azure Databricks är tillgängligt i Japan, Kanada, Indien och Australien

Inlägg på den 24 september 2018

Azure Databricks är nu tillgängligt i ytterligare regioner – Japan, Kanada, Indien, Australien, centrala och Australien, centrala 2. Inklusive dessa är Azure Databricks nu tillgängligt i 24 regioner.

Se tillgängligheten för de uppdaterade regionerna för Azure Databricks.

Related feedback