Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala (Citus) – Hantering av användarroller är nu tillgängligt

Publiceringsdatum: 13 november, 2019

Nu är hantering av användarroller allmänt tillgängligt. Det innebär att du förutom ”citus” och andra inbyggda roller nu även kan hantera Postgres-användarroller i Hyperskala-servergruppsnoder (Citus). Nu kan du skapa och ta bort ytterligare användarroller och återställa lösenord för dessa roller i Azure-portalen. Alla Postgres-roller som har definierats är giltiga i alla koordinator- och arbetsnoder i Hyperskala-servergruppen (Citus). Rollprivilegier kan ändras med Postgres-standardkommandon och verktyg som PgAdmin eller psql. Systemomfattande GRANTs kan spridas till alla noder med hjälpfunktionen run_command_on_workers().

Läs mer

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features

Tillhörande produkter