Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Den offentliga förhandsgranskningen av Azure Data Factory Mapping Data Flows lägger till stöd för parametrar

Publiceringsdatum: 03 juli, 2019

Azure Data Factory-teamet har lagt till parameterstöd för den offentliga förhandsgranskningsfunktionen för Mapping Data Flows som nu låter dig bygga konfigurerbar datatransformationslogik i en kodfri designmiljö. Så om din kravspecifikation innehåller logik som baseras på attribut som ofta ändras, som tid, datum, plats, pris, kostnad osv., är det enkelt att utforma transformationslogik och parameterisera dessa värden i Data Flows.

Ingående information om hur du använder parametrar i Data Flows finns här. Kom igång med att använda parametrar i mappning av dataflöden genom att klicka på fliken Parametrar i dataflödesdesignverktyget eller i dina transformationsuttryck. Det är här du kan skapa och hantera dina parametrar, som du får åtkomst till genom din dataflödeslogik.

Nu när du kan lägga till ditt dataflöde i en ADF-pipeline kan du ställa in värden som du vill överföra till ditt dataflöde genom att använda pipelineuttryck, statiska värden eller Data Flow-uttryck. Uttrycksspråket för ADF-pipeline som stöds i pipelineparametrar finns dokumenterat här och Data Flow-uttrycksspråket finns dokumenterat här.

När du ställer in dessa parametrar från din pipeline utförs dataflödet med dessa oföränderliga värden, som dynamiskt ändrar värdena i dataflödet vid varje åtgärd. Du kan använda parametervärdena i inställningarna för käll- och mottagartransformation eller i dina transformeringsuttryck.

  • Azure Data Factory
  • Features

Tillhörande produkter