Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Nya funktioner har lagts till i dataflödesmappning i Data Factory som gör det enklare att hantera schemaförskjutning

Publiceringsdatum: 29 juli, 2019

Nya funktioner har lagts till i ADF-tjänsten den här veckan som gör det lättare att hantera flexibla scheman och schemaförskjutning när du skapar dataflödesmappning (förhandsversion) för datatransformering i stor skala:

  • Nya funktioner för kolumnmönster har lagts till för adressering av kolumner enligt position och strömnamn. De här funktionerna har lagts till utöver de befintliga funktionerna för matchning av kolumner enligt namn eller datatyp. Läs dokumentation om schemaförskjutningsalternativ här.
  • Hoppa automatiskt över duplicerade kolumnmappningar med de nya alternativen för att hoppa över dubbletter i Välj transformering.
  • ADF kan nu automatiskt härleda datatyper för inkommande kolumner med alternativet för härledning av datatyper i källtransformationen för förskjutet schema.
  • Vi har lagt till funktioner för regelbaserad mappning med kolumnmönstermatchning så att det blir enkelt att skapa mappningar för både statiska och flexibla scheman.
  • Regelbaserad mappning finns tillgänglig i transformeringarna Valda och Datamottagare.

 

  • Data Factory V2
  • Features