Azure Cost Management för flera moln i AWS finns nu i förhandsversion

Inlägg på den 6 maj 2019

Azure Cost Management för AWS finns nu i offentlig förhandsversion så att du kan hantera dina AWS- och Azure-kostnader i samma tjänst och få insikter som gör att du kan optimera användningen. Dessutom ingår funktioner som kostnadsanalyser och budgetar så att du enklare kan sköta kostnadshanteringen i situationer där du använder flera moln.

Läs mer

  • Kostnadshantering
  • Management
  • Microsoft Build