FÖRHANDSVERSION

Azure Cognitive Services-containrar finns som förhandsversion

Publiceringsdatum: 14 november, 2018

Containerstöd är nu tillgängligt som förhandsversion för några tjänster i Azure Cognitive Services, till exempel Visuellt innehållAnsiktsigenkänning, and Textanalys. Distribuera Azure Cognitive Services lokalt och på gränsen med containerstöd. Med Cognitive Services-containrar kan utvecklare använda samma intelligenta API:er som finns i Azure, men med flexibiliteten som följer med Docker containers. Använd Cognitive Services med fullständig kontroll över dina data, som är viktigt när du inte kan skicka data till molnet men behöver åtkomst till Cognitive Services-teknik. Cognitive Services-containrar ger dig flexibilitet i versionshantering och uppdatering av modeller distribuerade i dina lösningar, och möjliggör även skapandet av en portabel programarkitektur som kan distribueras i molnet, lokalt och på gränsen.

Mer information finns i vår dokumentation.

  • Azure Cognitive Services
  • Services

Tillhörande produkter