Hoppa över navigering

Azure API Management drar tillbaka 5 äldre mått i Azure Monitor den 31 augusti 2023

Publiceringsdatum: 03 september, 2020

Azure API Management integreras internt med Azure Monitor och sänder ut mätvärden varje minut, vilket ger kunder en insyn i API:ernas tillstånd och hälsa. För att möjliggöra en mer detaljerad översikt över API-trafik och bättre prestanda har vi lanserat ett nytt mått med namnet Requests (Begäranden). Det nya måttet ersätter fem äldre mått som har dragits tillbaka sedan maj 2019.

Hur påverkar detta mig?

Efter 31 augusti 2023 är följande mått inte längre tillgängliga:

  • Total Gateway Requests (Totalt antal gatewaybegäranden)
  • Successful Gateway Requests (Slutförda gatewaybegäranden)
  • Unauthorized Gateway Requests (Ej auktoriserade gatewaybegäranden)
  • Failed Gateway Requests (Misslyckade gatewaybegäranden)
  • Other Gateway Requests (Övriga gatewaybegäranden)

Vad behöver jag göra?

Börja använda det nya måttet för begäranden i Azure Monitor för API Management, som nu är allmänt tillgängligt.

Läs mer om att övervaka publicerade API:er i API Management. Om du har ett supportavtal och behöver teknisk support kan du kontakta oss.  

  • Azure Monitor
  • Retirements

Tillhörande produkter