Äldre versioner av Azure API Management REST API avvecklas

Inlägg på den 19 oktober 2018

Följande versioner av Azure API Management REST API avvecklas och kommer att tas ur bruk den 1 oktober 2019: 

- 2014-02-14-preview
- 2014-02-14
- 2015-09-15
- 2016-07-07
- 2016-10-10
- 2017-03-01

Följande klientbibliotek använder föregående API:er och kommer att påverkas:

– .NET SDK NuGet-paket för Microsoft.Azure.Management.ApiManagement som är äldre än version 4.0.0-preview
– Cmdletmoduler för PowerShell för AzureRm.ApiManagement som är äldre än version 6.1.0

Alla befintliga Java-, Node- och Go-klientbibliotek påverkas inte.

Kunder som använder (och förlitar sig på) dessa äldre API-versioner, bibliotek eller anpassade verktyg och integreringar måste uppgradera till de senare versionerna före 1 oktober 2019 för att undvika avbrott i tjänsten.

  • API Management
  • Features
  • Management
  • SDK and Tools