Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatering för Azure API Management 4 april

Publiceringsdatum: 05 april, 2019

Den 4 april påbörjades en regelbunden tjänstuppdatering för Azure API Management. I uppdateringen ingår följande korrigeringar, ändringar och nya funktioner:

 • Nu kan du uppdatera egenskapen isBuffered för en loggare genom PUT-loggningsanropet eller genom att ange den via ARM-mallarna.

 • Nu kan du ta bort den hanterade tjänstidentitet som är associerad med en tjänst genom PATCH-tjänstanropet med fältet "identity": { "type": "None" }.

 • Nu kan du tillämpa CORS-principen på alla områden.
 • Den exporterade OpenAPI-specifikationsfilen innehåller endast parametern requestBody om den har angetts. Förut var requestBody ett tomt objekt {}, även för HEAD- och OPTIONS-förfrågningar.
 • Vi har åtgärdat ett principfel för kvot, som orsakade omfattande CPU-användning.
 • Vi har åtgärdat ett fel i konfigurationssynkroniseringen, som kan ha orsakat tillfälliga svar av typen 404 Hittades ej för befintliga API:er och drift.
 • Nu kan du skapa en användare med ett ”väntande” tillstånd genom att använda REST API-anropet.
 • Nyligen registrerade användare behöver inte längre ange sina lösenord igen när de klickar på en bekräftelselänk från ett e-postmeddelande.
 • Nya begränsningar gäller när en revision skapas genom PUT API-anropet:
  • Alla revisioner av API:et ska ha samma parametrar för: namn, sökväg, beskrivning, protokoll, ApiVersion, ApiVersionDescription och ApiVersionSetId.

  • Dessa egenskaper kan enbart ändras för den aktuella revisionen och ändringarna sprids till alla andra revisioner av API:et.

Vi distribuerar nya uppdateringar stegvis. Det tar vanligtvis minst en vecka att uppdatera alla aktiva tjänstinstanser.

 • API Management
 • Features

Tillhörande produkter