Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Förbättrade kostnadsrekommendationer från Azure Advisor

Publiceringsdatum: 16 oktober, 2019

Azure Advisor hjälper dig att optimera dina Azure-resurser för hög tillgänglighet, säkerhet, prestanda och kostnad genom att ge dig anpassade rekommendationer baserat på din användning och dina konfigurationer. De populära kostnadsrekommendationerna i Advisor har förbättrats. Nu kan du ändra storlek på eller stänga underanvända virtuella datorer. Vissa scenarier resulterar i medvetet låg användning, men du kan ofta spara pengar genom att hantera storleken på och antalet virtuella datorer. Advisor övervakar användningen av dina virtuella datorer i sju dagar och identifierar sedan virtuella datorer med låg användning.

I den här versionen har vi lagt till minnestryck och vissa andra mått som attribut för att utvärdera den här rekommendationen. Advisor övervakar användningen av dina virtuella datorer i sju dagar och identifierar sedan virtuella datorer med låg användning. Virtuella datorer anses ha låg användning om deras processoranvändning är fem procent eller lägre och deras nätverksanvändning är mindre än två procent och har tröskelvärden för minnestryck eller om den aktuella arbetsbelastningen kan hanteras med en mindre virtuell dator. Nu visar också Advisor en uppskattning av de kostnadsbesparingar du gör om du vidtar någon av de rekommenderade åtgärderna (ändrar storlek på eller stänger av den virtuella datorn). Om du ändrar storlek på den virtuella datorn tillhandahåller Advisor en rekommenderad SKU som du kan välja i stället för din aktuella SKU.

Med hjälp av förbättringarna av Advisors rekommendation för underanvända virtuella datorer kan du optimera kostnaderna på ett enklare och mer effektivt sätt.

Mer information finns i vår dokumentation.

Advisor på Azure-portalen

Dokumentation om Advisor

Advisor-feedback

  • Azure Advisor
  • Features
  • Management
  • Services

Tillhörande produkter