Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Automatisk redundans för hanterade instanser i Azure SQL Database är nu tillgängligt

Publiceringsdatum: 18 september, 2019

Automatiska redundansgrupper som nu är allmänt tillgängliga möjliggör verksamhetskontinuitet efter ett oåterkalleligt fel eller annan oplanerad händelse genom att skapa och hantera en geografisk redundanskopia av en hanterad instans. Du kan initiera redundansen manuellt vid ett avbrott. Du kan även välja att delegera det till Azure SQL Database-tjänsten baserat på en användardefinierad princip som automatiskt återställer flera relaterade databaser i en sekundär region när tjänsten blir otillgänglig i den primära regionen. Dessutom kan du använda den sekundära instansen för att avlasta skrivskyddade frågearbetsbelastningar.

Läs mer

  • Azure SQL Database
  • Features