Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Vi presenterar uppdaterad förhandsversion av Azure DNS Private Zones

Publiceringsdatum: 26 juni, 2019

Vi är glada att presentera uppdateringsversionen av Azure DNS Private Zones (förhandsversion). Azure DNS Private Zones (förhandsversion) ger dina virtuella nätverk i Azure säker och tillförlitlig namnmatchning. Den uppdaterade förhandsversionen innehåller nya funktioner och häver flera begränsningar som fanns i den offentliga förhandsversionen.

Nyheter i den uppdaterade förhandsversionen

Ny resursmodell och nytt API

Den uppdaterade förhandsversionen introducerar en ny resursmodell (REST API= för Azure DNS Private Zones. Resursmodellen inför följande ändringar:

  • Azure DNS Private Zones kommer nu att bli en oberoende ARM-resurs på toppnivå som heter privateDnsZones i stället för att vara en ”typ” av befintlig offentlig dnszones-resurs.
  • privateDnsZones-resursen kommer inte att ha egenskaperna registrationVirtualNetwork och resolutionVirtualNetwork för virtuella nätverk. Virtuella nätverk länkas till en privateDnsZones genom att en virtualNetworkLinks-underresurs skapas under privateDnsZones-resursen.
  • Om du vill aktivera automatisk registrering av DNS-poster för virtuella datorer anger du flaggan registrationEnabled i egenskaperna för virtualNetworkLinks-resursen till sant.
  • Vi har även levererat nya CLI/PS och SDK:er för privateDnsZones.

Klicka här för att få uppdaterad vägledning om hur du använder nya CLI och PowerShell till att skapa privata DNS-zoner och länka dessa zoner till dina virtuella nätverk.

Ny portalfunktion

En ny portalfunktion för Azure DNS Private Zones gör att du kan hantera de privata DNS-zonerna och deras länkade virtuella nätverk från Azure-portalen. Du kommer även att kunna visa de automatiskt registrerade resursposterna för de virtuella datorerna under den privata DNS-zonen. Klicka här för att komma igång med att skapa privata DNS-zoner via Azure-portalen.

 

PrivateDNSPortal

Observera att dina befintliga privata DNS-zoner inte kommer att visas i den här funktionen såvida de inte migreras till den nya resursmodellen (se nedan). Dock kan du skapa nya privata DNS-zoner och länka dessa till virtuella nätverk.

Förbättrade gränser

Den offentliga förhandsversionen innehöll flera begränsningar, däribland vad gäller det antal virtuella nätverk som kan länkas till en DNS-zon. De här gränserna har förbättrats avsevärt. Klicka här om du vill se de nya gränserna.

Följande begränsningar har tagits bort

  • Du kommer att kunna länka befintliga icke-tomma virtuella nätverk till dina privata DNS-zoner. Restriktionen att det virtuella nätverket ska vara tomt gäller inte längre.
  • Du kommer att kunna länka fler än ett virtuellt nätverk som virtuella registreringsnätverk till en privat DNS-zon.
  • Du kommer att kunna skapa underdomäner och länka dessas till samma virtuella nätverk. Om du till exempel har skapat en privat DNS-zon som heter contoso.com och länkat den till ett virtuellt nätverk kommer du kunna skapa subdomain.contoso.com och länka den till samma virtuella nätverk.

Migrera befintliga zoner till den nya resursmodellen

Privata DNS-zoner som du redan har skapat fortsätter att fungera. Dock får du inte fördelarna med förbättrade gränser eller de nya funktionerna med de här zonerna. Dessa zoner fortsätter att anges tillsammans med offentliga DNS-zoner i Azure-portalen och visas inte i den nya funktionen för privata DNS-zoner. Vi rekommenderar starkt att du migrerar dina befintliga privata DNS-zoner till den nya resursmodellen så snart som möjligt.

Klicka här för att läsa detaljerade instruktioner om hur du migrerar dina privata DNS-zoner.

 

Referens

Vad är Azure Private DNS?

Scenarier med Azure DNS Private Zones

Vanliga frågor och svar om Azure Private DNS

  • Azure DNS
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter