Hoppa över navigering

Stöd för adaptiv frågebearbetning i Azure SQL Database

den 26 september 2017

SQL Server 2017 och Azure SQL Database innehåller en ny generation av förbättringar inom frågebehandling som gör att optimeringsstrategier kan anpassas till körningsvillkoren för din arbetsbelastning. I den första versionen av den här familjen med funktioner för adaptiv frågebearbetning har vi gjort tre nya förbättringar: funktioner med värden för adaptiva kopplingar i batchläge, minnestilldelningsfeedback i batchläge och överlagrad körning för tabeller med flera instruktioner.

Läs mer om adaptiv frågebearbetning.

Läs mer om adaptiva kopplingar i batchläge.

Läs mer om minnestilldelningsfeedback i batchläge.

Related feedback