Hälsoövervakning och aviseringar för Azure AD DS

Inlägg på den 18 oktober 2018

I Azure Active Directory Domain Services (AD DS) finns nu en sida för hälsa där du kan se aktiva aviseringar som påverkar din hanterade domän.

 

Aviseringar för ogiltig kundkonfiguration kan rättas till genom självbetjäning med aviseringsspecifik dokumentation. Kunder får en bra utgångspunkt för att lösa kända problem som påverkar deras hanterade domäner.

 

Mer information finns i dokumentationen om att kontrollera en hanterad domäns hälsa och felsökningsaviseringar.

  • Azure Active Directory Domain Services
  • Features