Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

februari 2020

24 feb

Ändringar av mätarnamn för virtuella datorer i NVv4-serien

Från den 1 april 2020 kommer mätarnamnen på virtuella datorer i NVv4-serien ändras eftersom de blir allmänt tillgängliga i regionerna Europa, västra och Europa, södra centrala och USA, östra.

 • Virtuella datorer
 • Services
24 feb

Mätar-ID-ändring för statiska IP-adresser med offentligt IP-prefix

Från och med 1 april 2020 kommer resurs-GUID (kallas även mätar-ID) för statiska IP-standardadresser med offentligt IP-prefix i US Gov-regionen att ändras.

 • Virtual Network
 • Services
24 feb

Azure Sphere är nu allmänt tillgänglig – en säker grund för Sakernas Internet

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Sphere – den kompletta lösningen för att skydda IoT-enheter – är nu allmänt tillgänglig med integrerade tjänster för maskinvara, programvara och molnet som fungerar sömlöst för att leverera aktiv säkerhet som standard.

 • Azure Sphere
 • Operating System
 • Security
 • Services
21 feb

Titta närmare på dina resurskostnader

TILLGÄNGLIGT NU

Uppdaterad Kostnad per resurs-vy i Kostnadsanalys. Detta förbättrar detaljnivån för visning av kostnader som påförs för varje resurs på mätarnivå.

 • Kostnadshantering + fakturering
 • Features
 • Management
 • Pricing & Offerings
 • Services
19 feb

Azure Bastion är nu tillgängligt i 20 nya regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Bastion är nu allmänt tillgängligt i 20 nya regioner.

 • Azure Bastion
 • Services
19 feb

Uppdatering av förhandsversionen av Azure Firewall Manager

FÖRHANDSVERSION

Förhandsversionen av Azure Firewall Manager stöder nu Azure Firewall-distributioner i virtuella nätverk utöver stödet för Azure Firewall-distributioner i virtuella WAN-hubbar (även kallade skyddade virtuella hubbar).

 • Azure Firewall
 • Services
19 feb

Uppdateringar av Azure Firewall under våren 2020

FÖRHANDSVERSION

Utdrag: Azure Firewall är nu ICSA Labs-certifierad. Dessutom har flera viktiga Azure Firewall-funktioner nyligen lanserats i en allmänt tillgänglig version och förhandsversion.

 • Azure Firewall
 • Services
19 feb

Azure Private Link är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link är ett säkert och skalbart sätt för Azure-kunder att använda Azure-tjänster (till exempel Storage, SQL och Cosmos DB) eller tjänster som kunderna äger själva (till exempel Partner Service och BYOS) privat inifrån sitt virtuella nätverk.

 • Virtual Network
 • Services
19 feb

Azure App Configuration är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure App Configuration är en hanterad tjänst som hjälper utvecklare att centralisera sina program- och funktionsinställningar på ett enkelt och säkert sätt.

 • App Configuration
 • Services
19 feb

Azure Monitor för containrar stöder nu storskaliga kluster

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

Azure Monitor för containrar stöder nu övervakning av storskaliga kluster på upp till 1 000 noder och 100 nodpooler.

 • Azure Monitor
 • Services
14 feb

Azure Private Link är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link är nu allmänt tillgänglig. Azure Private Link är ett säkert och skalbart sätt att använda tjänster (till exempel Azure PaaS, Partner Service, BYOS) på Azure-plattformen privat inifrån ditt virtuella nätverk.

 • Azure Private Link
 • Features
 • Services
11 feb

Azure Cognitive Services – nya typer har lagts till i Igenkänning av namngiven entitet v3

FÖRHANDSVERSION

Tjänsten Named Entity Recognition (NER) v3 (Igenkänning av namngiven entitet) i Cognitive Services Textanalys har nu nya entitetstyper, vilket utökar identifieringen av entiteter för allmän information och personliga uppgifter som hittas i text.

 • Cognitive Services
 • Textanalys
 • Services
11 feb

HPC Cache har nya ISO-certifieringar, ny stoppfunktion och ny region

TILLGÄNGLIGT NU

Azure HPC Cache har fått nya SO27001-, 27018- och 27701-certifieringar och nya funktioner för att hantera cachelagring för arbetsbelastningar som kräver höga prestanda. Och tjänsten är nu även tillgänglig i regionen Sydkorea, centrala.

 • Azure HPC Cache
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services
11 feb

Vi presenterar det nya Log Analytics-tabellfönstret för Azure Monitor (schema)

TILLGÄNGLIGT NU

Med schemat för Azure-loggar kan du enkelt förstå datastrukturen för Azure-loggar och navigera i Azure-loggarna och nå det innehåll du behöver. Vi har revolutionerat schemaområdet i Azure-loggarna så att du kan…

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Features
 • Services
10 feb

Nya standardinställningar för automatisk justering i Azure SQL Database – mars 2020

UTVECKLAS

Måltillgänglighet: Q1 2020

I mars 2020 kommer Azure SQL Database att införa nya standardinställningar för automatisk justering som har utformats för att ge optimal databasprestanda.

 • Azure SQL Database
 • Features
 • Services
7 feb

Nu är privata slutpunkter i Azure Key Vault tillgängliga som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q1 2020

Upprätta en privat anslutning mellan Azure Key Vault och andra Azure-tjänster med hjälp av Azure Private Link, som nu finns tillgänglig i förhandsversion för alla offentliga regioner.

 • Azure Private Link
 • Key Vault
 • Virtual Network
 • Features
 • Security
 • Services
5 feb

Privata Azure DNS-zoner är nu tillgängliga i Azure Government och Azure i Kina

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är privata Azure DNS-zoner allmänt tillgängliga i Azure Government- och Azure i Kina-regioner. Med den allmänna tillgängligheten kan du nu använda privata DNS-zoner för DNS-matchning över en eller flera …

 • Azure DNS
 • Features
 • Services
5 feb

FastTrack for Azure är nu allmänt tillgänglig i Asien och stillahavsområdet

TILLGÄNGLIGT NU

FastTrack for Azure är ett kundfrämjande program som hjälper till med snabb och effektiv design samt distribution av molnlösningar, och tjänsten är nu allmänt tillgänglig i Asien och stillahavsområdet.

 • Features
 • Services
5 feb

Nu är Azure Event Grid på Azure IoT Edge Preview 2 tillgänglig

FÖRHANDSVERSION

Nu är Azure Event Grid på Azure IoT Edge Preview 2 tillgänglig, med uppdateringar som dataplansbeständighet till disk, övervakningsfunktioner och ytterligare måltyper.

 • Event Grid
 • Azure IoT Edge
 • Features
 • Services
3 feb

Azure-molnet och direktfakturering är nu allmänt tillgängligt på Kaleidos blockkedjeplattform

TILLGÄNGLIGT NU

Kaleidos Blockchain Business Cloud omfattar nu Azure-direktfakturering och fullständig support för kunder som använder Kaleidos användningsbaserade prenumerationer

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region