Azure-uppdateringar

Få de senaste uppdateringarna av Azure-produkter och -funktioner som uppfyller dina molninvesteringsbehov. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

maj 2020

26 maj

Ändringar av mätar-ID:n för Azure Synapse Analytics börjar gälla den 1 juli 2020

Den 1 juli 2020 ändras mätar-ID:n för Azure Synapse Analytics.

 • Services
22 maj

Förbättrad borttagnings- och återställningsmiljö för arbetsytor i Azure Monitor-loggar

TILLGÄNGLIGT NU

Funktionen för mjuk borttagning av arbetsytor har lagts till så att du enkelt kan återställa din arbetsyta om det behövs. I detta fall placeras arbetsytan i ett läge för mjuk borttagning så att den kan återställas, inklusive data och anslutna agenter, inom 14 dagar. Du kan också åsidosätta läget för mjuk borttagning och ta bort arbetsytan permanent.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Services
 • Features
22 maj

Nu är tjänsten Azure Private Link tillgänglig för Azure Monitor

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link stöder nu flera nya Azure-tjänster och finns både som förhandsversion och som version för allmän tillgänglighet.

 • Virtual Network
 • Azure Private Link
 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Application Insights
 • Security
 • Services
 • Microsoft Build
 • Compliance
20 maj

Azure Media Services är nu tillgängligt i Schweiz och Tyskland

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Media Services allmänt tillgänglig i regionerna Schweiz (norra och västra) och Tyskland (norra och västra centrala).

 • Media Services
 • Video Indexer
 • Services
 • Features
 • Regions & Datacenters
19 maj

Värdalternativet för enkla sidor i statiska webbappar som finns i App Service finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Statisk Web Apps är ett förenklat värdalternativ för utvecklare som utvecklar moderna webbappar med statiska klientdelar och dynamiska serverdelar som drivs av serverlösa API:er.

 • App Service
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Ny portalupplevelse för Azure Functions

TILLGÄNGLIGT NU

Ny portalupplevelse för Azure Functions – förbättrar prestanda, tillgänglighet och konsekvens med resten av Azure Portal.

 • Azure Functions
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Azure Event Grid-partnerämnen finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Använd partnerämnen för att ansluta händelsekällor från tredje part direkt till Event Grid och prenumerera på händelser på samma sätt som med andra källor. Vår partner Auth0 är nu integrerad med Event Grid-partnerämnen. Anslut dina Auth0- och Azure-konton så att du kan reagera på, logga och övervaka Auth0-händelser i realtid.

 • Event Grid
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Azure Event Grid-stöd för systemtilldelade hanterade identiteter finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Event Grid stöder nu systemtilldelade hanterade identiteter

 • Event Grid
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Azure Quantum som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Quantum finns nu som begränsad förhandsversion.

 • Azure Quantum
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Ny nätverksnivå med routningsprioritet finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Välj hur trafiken dirigeras mellan Azure och Internet med hjälp av routningsprioritet i Azure (finns nu som förhandsversion). Välj antingen ”routning via Microsofts globala nätverk” eller ”routning via Internetleverantörens nätverk (offentliga Internet)”. Prissättningen för utgående dataöverföring varierar beroende på valet av routning.

 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Azure SignalR Service är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Peering Service är ett partnerskap med tjänstoperatörer i syfte att tillhandahålla optimerad Internetanslutning med hög tillförlitlighet till Microsoft-tjänster. Den erbjuder även svarstidstelemetri för Internet och vägövervakning med aviseringar mot kapningar, läckor och andra BGP-felkonfigurationer (Border Gateway Protocol).

 • Azure Peering Service
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Azure Policy för Azure Kubernetes Service (AKS) i förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Granska och tillämpa konfigurationer på dina resurser i stor skala för alla dina Azure-resurser med Azure Policy. Använd Azure Policy för AKS för att ange principer för poddar, namnrymder och inkommande händelser.

 • Azure Policy
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Nu finns nya Cognitive Services-funktioner som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns nya Cognitive Services-funktioner som förhandsversion.

 • Azure Cognitive Services
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Nu är nya Cognitive Services-funktioner allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är nya Cognitive Services-funktioner allmänt tillgängliga.

 • Azure Cognitive Services
 • Visuellt innehåll
 • QnA Maker
 • Talarigenkänning
 • Textanalys
 • Services
 • Microsoft Build
 • Features
19 maj

Nya funktioner för Azure Resource Manager-mallar har släppts

FÖRHANDSVERSION

Azure Resource Manager-mallar används ofta för att hantera distributioner på Azure. Det är ett sätt att intuitivt beskriva hela Azure-miljön med vårt mallspråk. Nya funktioner som åtgärdar viktiga utmaningar när distributioner med Resource Manager-mallar genomförs är nu tillgängliga.

 • Azure Resource Manager
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Nu finns Azure Monitor-förbättringar

TILLGÄNGLIGT NU

De nya Azure Monitor-förbättringarna ger bättre prestanda och en översikt över hela stacken för appar och infrastruktur i Azure och hybridmiljöer.

 • Azure Monitor
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Förbättringar av Azure Key Vault-tjänsten är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Key Vault skyddar data i molnet med förbättringar för Azure Private Link, BYOK (Bring Your Own Key) och Key Vault-hemligheter.

 • Key Vault
 • Security
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Azure Machine Learning – nyheter från Build 2020

FÖRHANDSVERSION

Med Microsoft Azure Machine Learning kan utvecklare och dataforskare utnyttja funktioner i företagsklass för att påskynda ML-livscykeln. På Microsoft Build 2020 presenterade vi flera framsteg för Azure Machine Learning inom följande områden: ML för alla färdigheter, MLOps i företagsklass och ansvarsfull ML.

 • Azure Machine Learning
 • Services
 • Microsoft Build
19 maj

Tjänsten Azure VM Image Builder blir allmänt tillgänglig under Q4 2020

FÖRHANDSVERSION

Förena och förenkla din process för att skapa avbildningar i Azure och Azure Stack med hjälp av Azure VM Image Builder. Det hjälper dig att förenkla användningen genom en automatiserad pipeline för att skapa avbildningar, hantering av skapade avbildningar och DevOps-integrering med Azure DevOps och andra DevOps-hanteringslösningar som du använder. Det möjliggör dessutom Azure-integrering för styrning och efterlevnad med konfiguration av virtuella nätverk och anslutning via alternativ för företagsnätverk och autentisering.

 • Services
18 maj

Nu är brandväggsstöd för Azure Relay tillgängligt som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med det nya brandväggsstödet för Azure Relay, nu tillgängligt som förhandsversion, kan du öka säkerheten genom att begränsa anslutningen till välkända IP-adresser eller IPv4-adresser i CIDR-intervall (Classless Inter-Domain Routing).

 • Security
 • Services
 • Features

Azure på Microsoft Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region