Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

maj 2020

19 maj

Ny nätverksnivå med routningsprioritet finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Välj hur trafiken dirigeras mellan Azure och Internet med hjälp av routningsprioritet i Azure (finns nu som förhandsversion). Välj antingen ”routning via Microsofts globala nätverk” eller ”routning via Internetleverantörens nätverk (offentliga Internet)”. Prissättningen för utgående dataöverföring varierar beroende på valet av routning.

 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Azure SignalR Service är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Peering Service är ett partnerskap med tjänstoperatörer i syfte att tillhandahålla optimerad Internetanslutning med hög tillförlitlighet till Microsoft-tjänster. Den erbjuder även svarstidstelemetri för Internet och vägövervakning med aviseringar mot kapningar, läckor och andra BGP-felkonfigurationer (Border Gateway Protocol).

 • Azure Peering Service
 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Azure Policy för Azure Kubernetes Service (AKS) i förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Granska och tillämpa konfigurationer på dina resurser i stor skala för alla dina Azure-resurser med Azure Policy. Använd Azure Policy för AKS för att ange principer för poddar, namnrymder och inkommande händelser.

 • Azure Policy
 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Nu finns nya Cognitive Services-funktioner som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns nya Cognitive Services-funktioner som förhandsversion.

 • Cognitive Services
 • Features
 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Nu är nya Cognitive Services-funktioner allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är nya Cognitive Services-funktioner allmänt tillgängliga.

 • Cognitive Services
 • Visuellt innehåll
 • QnA Maker
 • Talarigenkänning
 • Textanalys
 • Features
 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Nya funktioner för Azure Resource Manager-mallar har släppts

FÖRHANDSVERSION

Azure Resource Manager-mallar används ofta för att hantera distributioner på Azure. Det är ett sätt att intuitivt beskriva hela Azure-miljön med vårt mallspråk. Nya funktioner som åtgärdar viktiga utmaningar när distributioner med Resource Manager-mallar genomförs är nu tillgängliga.

 • Azure Resource Manager
 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Nu finns Azure Monitor-förbättringar

TILLGÄNGLIGT NU

De nya Azure Monitor-förbättringarna ger bättre prestanda och en översikt över hela stacken för appar och infrastruktur i Azure och hybridmiljöer.

 • Azure Monitor
 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Förbättringar av Azure Key Vault-tjänsten är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Key Vault skyddar data i molnet med förbättringar för Azure Private Link, BYOK (Bring Your Own Key) och Key Vault-hemligheter.

 • Key Vault
 • Microsoft Build
 • Security
 • Services
19 maj

Azure Machine Learning – nyheter från Build 2020

FÖRHANDSVERSION

Med Microsoft Azure Machine Learning kan utvecklare och dataforskare utnyttja funktioner i företagsklass för att påskynda ML-livscykeln. På Microsoft Build 2020 presenterade vi flera framsteg för Azure Machine Learning inom följande områden: ML för alla färdigheter, MLOps i företagsklass och ansvarsfull ML.

 • Azure Machine Learning
 • Microsoft Build
 • Services
18 maj

Nu är brandväggsstöd för Azure Relay tillgängligt som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med det nya brandväggsstödet för Azure Relay, nu tillgängligt som förhandsversion, kan du öka säkerheten genom att begränsa anslutningen till välkända IP-adresser eller IPv4-adresser i CIDR-intervall (Classless Inter-Domain Routing).

 • Features
 • Security
 • Services
18 maj

Azure Relay – Azure Private Link-stöd för avsändarklienter är nu tillgängligt som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med den här förhandsversionen använder trafiken mellan Relay-avsändarklienten i ditt virtuella nätverk och Azure Relay Microsofts stamnätverk, vilket innebär att nätverket är isolerat.

 • Azure Private Link
 • Features
 • Security
 • Services
14 maj

Azure Private Link är nu tillgängligt för flera nya Azure-tjänster

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link stöder nu flera nya Azure-tjänster och finns både som förhandsversion och som version för allmän tillgänglighet.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Event Hubs
 • Event Grid
 • Service Bus
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Container Registry
 • Azure Backup
 • Azure SignalR Service
 • Azure IoT Hub
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
14 maj

Hälsofunktionen i Azure Monitor för containrar flyttas till begränsad förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q2 2020

Hälsofunktionen i Azure Monitor för containrar (för närvarande tillgänglig som offentlig förhandsversion) flyttas till en begränsad förhandsgranskning i slutet av juni 2020. Detta görs för att minimera påverkan på dina kunder när förbättringarna från din feedback implementeras. Meddelanden kommer att visas i produkten för att uppmana kunder att växla till den privata förhandsgranskningen.

 • Azure Monitor
 • Services
14 maj

Azure Private Link är nu allmänt tillgängligt i US Government-regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link har nu flera nya tjänster som är allmänt tillgängliga.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
13 maj

Nu är App Service en händelseutgivare med Azure Event Grid (förhandsversion)

FÖRHANDSVERSION

Nu är App Service en händelseutgivare med Event Grid. Det betyder att utvecklare kan prenumerera på händelser från sina webbappar eller App Service-planer och agera på dem med Azure Functions, Logic Apps, Webhooks och andra tjänster. Funktionen är tillgänglig för Windows- och Linux-appar i alla offentliga regioner.

 • App Service
 • Event Grid
 • Features
 • Services
13 maj

Trafiktoppar på diskar på VM-nivå (virtuell dator)

TILLGÄNGLIGT NU

Trafiktoppar på diskar på VM-nivå (virtuell dator) är en ny funktion som gör att dina arbetsbelastningar smidigt kan hantera oförutsedda trafiktoppar på diskar utan att behöva överetablera den virtuella datorn. Funktionen är nu aktiverad på alla virtuella datorer i Azure Lsv2-serien.

 • Managed Disks
 • Services
13 maj

Regelmotorn för Azure Front Door Service finns nu som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Dra nytta av nya regler för att ytterligare anpassa beteendet i Azure Front Door Service. Regelmotorn för Azure Front Door Service sätter dina specifika routningsbehov längst fram i programleveransen, så att du får bättre kontroll över hur du definierar och väljer vilket innehåll som hanteras och varifrån. Med regelmotorn kan du ändra begärande- och svarshuvuden eller åsidosätta ditt befintliga routningsbeteende dynamiskt baserat på inkommande begäranden.

 • Azure Front Door
 • Services
13 maj

Nu är Private Link tillgänglig med Event Grid

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Private Link integrerat med Azure Event Grid för anpassade ämnen och händelsedomäner som är allmänt tillgängliga i alla Azure-regioner

 • Event Grid
 • Features
 • Security
 • Services
11 maj

Premium-nivå för Azure Data Lake Storage finns nu som en offentlig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Data Lake Storage har en ny nivå, Premium, som ger betydligt kortare svarstider och lägre kostnader för transaktioner med stora arbetsbelastningar.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
 • Services
8 maj

Nu är SCOM-hanteringspaketet för Hanterad Azure SQL-instans tillgängligt

FÖRHANDSVERSION

Nu är SCOM-hanteringspaketet för Hanterad Azure SQL-instans tillgängligt som en förhandsversion. Använd paketet för att bygga hybridövervakningslösningar för dina lokala resurser och datacenterresurser, tillsammans med övervakning av hanterade SQL-instanser i molnet.

 • Features
 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region