Azure-uppdateringar

Få de senaste uppdateringarna av Azure-produkter och -funktioner som uppfyller dina molninvesteringsbehov. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

juli 2020

20 jul

Azure Monitor för containrar stöder nu rekommenderade aviseringar

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor för containrar omfattar nu rekommenderade aviseringar. Använd den här funktionen för att aktivera aviseringar med ett klick på Azure Container Service-kluster (AKS). Med dessa förkonfigurerade måttaviseringar kan du övervaka systemresursen när den körs på högsta kapacitet eller fel inträffar. Den här funktionen är för närvarande en förhandsversion.

 • Azure Monitor
 • Services
15 jul

Azure SQL Managed Instance management pack is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2020

System Center Operations Manager (SCOM) management pack for Azure SQL Managed Instance is now generally available.

 • Azure SQL-hanterad instans
 • Features
 • Management
 • Services
15 jul

Notification of upcoming changes to Azure Time Series Insights web experience URL

TILLGÄNGLIGT NU

Notification of changes coming to Azure Time Series Insights Web Experience URL

 • Azure Time Series Insights
 • Features
 • Services
14 jul

Azure Site Recovery now supports replication with private links

TILLGÄNGLIGT NU

Ensure a secure channel for replication of your Azure and on-premises workloads with the help of private links capability of Azure and Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Compliance
 • Features
 • Security
 • Services
13 jul

Azure Data Box Disk is now available in China

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2020

Azure Data Box Disk is now available for preview in the China East, China East 2, China North, and China North 2 regions.

 • Data Box
 • Data Box-disk
 • Pricing & Offerings
 • Regions & Datacenters
 • Services
13 jul

New Azure SQL Database gateways in Australia East, Canada Central, and West US 2

New Azure SQL Database gateways are being added to Australia East, Canada Central, and West US 2 regions and will start accepting traffic on August 10, 2020.

 • Azure SQL Database
 • Services
9 jul

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Automation tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu kan du använda Azure Private Link för att ansluta virtuella nätverk till Azure Automation på ett säkert sätt med hjälp av privata slutpunkter (förhandsversion).

 • Automation
 • Security
 • Services
9 jul

Nu är privata slutpunkter för Azure File Sync allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Från och med version 10.1 av Azure File Sync-agenten har Azure File Sync stöd för privata slutpunkter i alla regioner för offentliga moln och i alla Azure US Government-molnregioner där Azure File Sync är tillgängligt.

 • Features
 • Services
9 jul

Förhandsgranskning av .NET Core-stöd för Azure Analysis Services-klientbibliotek

TILLGÄNGLIGT NU

Till följd av feedback från våra kunder finns nu en förhandsgranskning av .NET Core-stöd för Azure Analysis Services-klientbibliotek. Börja skapa .NET Core-program för moderna plattformsoberoende och molnbaserade miljöer som riktar sig till Analysis Services och Microsoft Power BI.

 • Services
8 jul

Introduktion till Insikter i Azure Load Balancer med Azure Monitor för nätverk

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har Azure Load Balancer-kunder direktåtkomst till en förkonfigurerad lösning för hälsoövervakning och konfigurationsanalys, som hjälper dem att snabbt identifiera fel och att fatta välgrundade designbeslut.

 • Load Balancer
 • Pricing & Offerings
 • Services
8 jul

Form Recognizer is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Form Recognizer extracts text, tables, and key value pairs quickly and accurately from documents, both-on premises and in the cloud.

 • Formigenkänning
 • Features
 • Services
6 jul

Azure Virtual WAN: Flera funktioner och nya partner är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

I dag presenterar vi allmän tillgänglighet av flera förbättringar i Azure Virtual WAN, däribland funktioner för hubb-till-hubb, anpassad routning och överföring.

 • Virtuellt WAN
 • Services
1 jul

Azure Active Directory B2C-mätar-ID:n kommer att ändras 1 augusti 2020

Från den 1 augusti 2020 ändras mätar-ID för månatliga aktiva Azure Active Directory B2C-användare.

 • Azure Active Directory B2C
 • Services
1 jul

Visual Studio Online meter names will change on August 1, 2020

Effective August 1, 2020, the meter name of Visual Studio Online will change.

 • Visual Studio
 • Services
1 jul

Azure Maps private atlas meter names will change on August 1, 2020

The meter names of Azure Maps private atlas will change on August 1, 2020.

 • Azure Maps
 • Services

juni 2020

29 jun

Plan your migration to Azure VMware Solution using the Azure Migrate server assessment tool

FÖRHANDSVERSION

Azure Migrate now supports assessments for Azure VMware Solution. Plan your move to Azure VMware Solution using the Azure Migrate server assessment tool.

 • Services
25 jun

Azure Speech Services REST API v3.0 is now available

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Azure Speech Services REST API v3.0 is now available, along with several new features.

 • Taltjänster
 • Features
 • Services
24 jun

Azure Monitor för Key Vault finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med förhandsversionen av Azure Monitor för Key Vault får du omfattande övervakning av dina nyckelvalv med en enhetlig vy över begäranden, prestanda, fel och svarstider i Key Vault.

 • Azure Monitor
 • Key Vault
 • Features
 • Security
 • Services
24 jun

Azure Content Delivery Network standard rules engine is now available

TILLGÄNGLIGT NU

Take advantage of new rules to further customize the behavior of standard Azure Content Delivery Network to best meet the needs of your customers. Use the rules engine to modify request and response headers or dynamically override your existing route behavior based on incoming requests. Now generally available with the ability to add additional rules. The first five rules are free.

 • Content Delivery Network
 • Services
24 jun

Azure Front Door rules engine now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Front Door rules engine is now generally available. Take advantage of these new rules to further customize the behavior of your Front Door to best meet the needs of your customers. Rules engine empowers you to modify request and response headers, or dynamically override your existing route behavior based on incoming requests. Create up to 25 rules per configuration.

 • Azure Front Door
 • Security
 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region