Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  maj 2019

  13 maj

  Azure Virtual Machine PowerOff är nu tillgängligt med snabb avstängning

  Nu kan du snabbt och kraftfullt stänga av (stoppa) din virtuella Azure-dator med den nya skipShutdown-flaggan.

  april 2019

  26 apr

  Allmän tillgänglighet: AzCopy v10

  AzCopy v10, nästa generations datamigreringsverktyg, är nu allmänt tillgängligt för alla våra kunder.

  24 apr

  Ändringar för åtkomst till HDInsight-klusterkonfiguration

  Vi introducerar nu några viktiga ändringar för att ge stöd åt mer detaljerad rollbaserad åtkomst till känslig konfigurationsinformation från HDInsight-kluster. Till följd av dessa ändringar kan vissa användaråtgärder krävas.

  23 apr

  Offentlig förhandsversion: API för ändringshistorik för resurser

  Den offentliga förhandsversionen av den nya funktionen för ändringshistorik i API:et för Azure Resource Graph har gjorts tillgänglig med resursändringarna som utförts under de senaste 14 dagarna. Den gör det möjligt för dig att se när ändringar identifierats på en Azure Resource Manager-egenskap och vilka egenskaper som ändrats på grund av en ändringshändelse.

  17 apr

  Azure Logic Apps Tools för Visual Studio 2019

  Azure Logic Apps Tools för Visual Studio 2019 är nu tillgängligt.

  10 apr

  Nya Power BI Embedded-kodexempel tillgängliga i april 2019

  Nya kodexempel är nu tillgängliga för Power BI Embedded

  9 apr

  Uppdatering för Azure Stream Analytics-verktyg för Visual Studio, april 2019

  Uppdateringarna i april för Azure Stream Analytics-verktygen för Visual Studio är nu tillgängliga. Uppdateringen innehåller förbättringar för lokal testning och flera nya funktioner:

  mars 2019

  6 mar

  Kontinuerlig integrering och distribution till Azure API Management

  Riktlinjer, verktyg och exempel finns nu tillgängliga som hjälp till kontinuerlig integrering och distribution.

  februari 2019

  26 feb

  Ta bort Application Insights-anslutningar via PowerShell

  Om du inte vill att programdata ska kunna nå din arbetsyta efter att OMS-portalen är utfasad tar du bort befintliga anslutningar med ett PowerShell-skript.

  25 feb

  Verktygsförbättringar för TypeScript-stöd i Azure Functions

  Utvecklingsmiljön för TypeScript i Azure Functions har förbättrats. Bland de nya verktygen finns Azure Functions Core Tools och Azure Functions-tillägget för Visual Studio Code, ett npm-paket som innehåller typdefinitioner för användning av TypeScript med Azure Functions och några npm-skript för att sammanfatta vissa funktionskommandon.

  25 feb

  Allmänt tillgängligt Java-stöd för Azure Functions

  Nu har Azure Functions allmänt tillgängligt stöd för Java-utveckling i körmiljön för Functions 2.0.

  25 feb

  Nu finns nya funktioner allmänt tillgängliga i Event Grid

  Funktioner som Återförsöksprinciper, Obeställbara, Lagringsköer som mål, Hybridanslutningar som mål och Manuell verifiering med handskakning är nu generellt tillgängliga efter förhandsgranskningen

  12 feb

  Offentlig förhandsversion: Azure Service Bus för .Node.js

  Ett nytt AMQP-baserat paket för Azure Service Bus för Node.js är nu tillgängligt.

  8 feb

  Azure Automation: Runbook-flödet ”Uppdatera Azure-moduler” har öppen källkod

  Runbook-flödet ”Uppdatera Azure-moduler” har nu officiellt öppen källkod.

  7 feb

  Offentlig förhandsversion: Azure Service Bus för Go

  Skicka meddelanden asynkront mellan Go-tjänster med hjälp av det nya förhandsversionspaketet för Azure Service Bus.

  7 feb

  Data Migration Assistant-stöd för utvärdering av målberedskap för Azure SQL DB Managed Instance

  Data Migration Assistant-stöd för utvärdering av målberedskap för Azure SQL DB Managed Instance är nu tillgängligt

  7 feb

  SQL Server Migration Assistant-stöd för Azure SQL Database Managed Instance

  SQL Server Migration Assistant-stöd för Azure SQL Database Managed Instance är nu allmänt tillgängligt.

  5 feb

  Offentlig förhandsversion: Azure Service Bus för Python

  Ett paket för att använda Azure Service Bus från Python via AMQP är nu tillgängligt i förhandsversionen.

  januari 2019

  30 jan

  Ny version av Microsoft Threat Modeling Tool

  En ny version av Microsoft Threat Modeling Tool finns att ladda ned. Den innehåller flera uppdateringar och ändrade funktioner.

  Utforska