Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  november 2019

  12 nov

  Azure Database for PostgreSQL Single Server—Reserved capacity is now available

  Azure Database for PostgreSQL Single Server reserved capacity is now available to reserve compute power for your existing and future PostgreSQL servers.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Open Source
  • Pricing & Offerings
  12 nov

  Azure Database for MariaDB—Reserved capacity is now available

  Azure Database for MariaDB reserved capacity is now available to reserve compute power for your existing and future MariaDB servers.

  • Azure-databas för MariaDB
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Open Source
  • Pricing & Offerings
  12 nov

  Azure Database for MySQL—Reserved capacity is now available

  Azure Database for MySQL reserved capacity is now available to reserve compute power for your existing and future MySQL servers.

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Open Source
  • Pricing & Offerings
  11 nov

  Large storage for Azure Database for PostgreSQL–Single is now available

  Azure Database for PostgreSQL–Single now has support for up to 16 TB of storage and up to 20,000 IOPS. With this functionality, you get five times more storage for database servers, as well as more than triple the available IOPS.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Open Source
  11 nov

  Azure Database for MySQL—Large storage is now generally available

  Support is now available for up to 16 TB of storage and up to 20,000 IOPS in Azure Database services for MySQL.

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Open Source
  8 nov

  Public and project-scoped feeds for Azure Artifacts

  Azure Artifacts now allows creating public feeds (shared with every unauthenticated user on the Internet) or project-scoped ones

  • Azure DevOps
  • Microsoft Ignite
  7 nov

  Tillämpa artefaktprinciper för Azure Pipelines – förhandsversion

  I Azure Pipelines kan du skapa och tillämpa artefaktprinciper som hjälper dig att spåra en artefakt från källkontroll till produktion. Tillgängligt i förhandsversion.

  • Azure DevOps
  • Microsoft Ignite
  6 nov

  Nu är Azure Shared Image Gallery tillgängligt i Azure Government och Azure i Kina

  Nu är Azure Shared Image Gallery allmänt tillgängligt i Azure Government- och Azure i Kina-molnregioner.

  • Virtual Machines
  • Features
  • Management
  • Microsoft Ignite
  • Regions & Datacenters
  6 nov

  Nu har Azure Shared Image Gallery stöd för specialiserade avbildningar (förhandsversion)

  Nu har Azure Shared Image Gallery stöd för specialiserade avbildningar (förhandsversion). Med den här funktionen kan du skapa specialiserade avbildningsversioner med flera ögonblicksbilder (operativsystemdisk och datadiskar).

  • Virtual Machines
  • Features
  • Management
  • Microsoft Ignite
  6 nov

  Nya distributionsstrategier och cachelagring för Azure Pipelines

  Azure Pipelines har bland annat uppdaterats med nya distributionsstrategier (canary for Kubernetes, rolling for Kubernetes och virtuella datorer) samt allmän tillgänglighet för Pipeline Caching.

  • Azure DevOps
  • Microsoft Ignite
  6 nov

  Nu är HBase-accelererade skrivningar i HDInsight allmänt tillgängligt

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Funktionen med accelererade skrivningar i HDInsight HBase-klustret bifogar en hanterad Premium SSD-disk till varje regionsserver (arbetsnod). Loggar som skrivs på förhand konfigureras för att skrivas till Hadoop Distributed File System (HDFS) på hanterade premium-diskar i stället för vanliga Azure-sidblobar. Hanterade premium-diskar är SSD-baserade och erbjuder höga I/O-prestanda med feltolerans. Genom att använda hanterade premium-diskar för WAL-filer kan du separera lagringen av loggar som skrivs på förhand från Apache HBase-datalagringen.

  • HDInsight
  • Microsoft Ignite
  6 nov

  Nu kan du anpassa Azure SQL Database for Ambari med Azure HDInsight

  Det finns en ny Azure HDInsight-funktion som gör att du kan anpassa och uppgradera Azure SQL Database for Apache Ambari när klustret skapas.

  • HDInsight
  • Features
  • Microsoft Ignite
  5 nov

  Azure Cognitive Services Text Analytics—New languages added to sentiment analysis

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Cognitive Services Text Analytics' sentiment analysis v3 now supports 10 languages including English, Japanese, Simplified and Traditional Chinese, Spanish, Italian, French, Portuguese, German, and Dutch.

  • Cognitive Services
  • Textanalys
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Services
  5 nov

  Azure Database for MySQL-stöd för intelligenta prestanda finns nu som förhandsversion

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Azure Database for MySQL-stödet för intelligenta prestanda, där du hittar ett frågelager, information om frågeprestanda och prestandarekommendationer, är nu allmänt tillgängligt. Med de här funktionerna kan du få bättre förståelse för dina arbetsbelastningar, inklusive möjlighet att inspektera dem visuellt och hitta flaskhalsar.

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Microsoft Ignite
  5 nov

  Azure Database for MariaDB-stöd för intelligenta prestanda är nu tillgängligt

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Azure Database for MariaDB-stödet för uppsättningen intelligenta prestandafunktioner, som innefattar frågelager, information om frågeprestanda och prestandarekommendationer är nu allmänt tillgängligt. Med de här funktionerna kan du få bättre förståelse för dina arbetsbelastningar, inklusive möjlighet att inspektera dem visuellt och hitta flaskhalsar.

  • Azure-databas för MariaDB
  • Features
  • Microsoft Ignite
  5 nov

  Azure HDInsight – Begränsning av utgående nätverkstrafik för kluster med hjälp av brandväggen

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Integrering av Azure HDInsight och Azure Firewall, för att begränsa utgående trafik från klustret till obehöriga mål, är nu allmänt tillgängligt.

  • HDInsight
  • Azure Firewall
  • Microsoft Ignite
  • Security
  5 nov

  Stöd för Python 3.7 och fjärrkompilering är nu allmänt tillgängligt

  Vi tillkännager förbättringar i utvecklingsupplevelsen för Python-arbetsbelastningar i Azure Functions, bland annat att stödet för Python 3.7 och fjärrkompilering är allmänt tillgängligt.

  • Azure Functions
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Open Source
  • Services
  5 nov

  En ny version av Durable Functions är tillgänglig

  Nu är version 2.0 av Durable Functions allmänt tillgänglig. Durable Functions är ett tillägg till Azure Functions-körningsmiljön som möjliggör tillståndskänsliga funktioner och arbetsflödesorkestrering i en serverlös miljö.

  • Azure Functions
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Services
  5 nov

  Azure Functions-integrering med Azure Monitor-loggar finns nu som allmänt tillgänglig förhandsversion

  Azure Functions erbjuder nu integrering med Azure Monitor-loggar så att du får en mer konsekvent bild av Azure-resurser och integrering med externa övervakningsverktyg.

  • Azure Functions
  • Azure Monitor
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Services
  5 nov

  Nu är Azure Private Link tillgänglig i alla regioner

  Med Azure Private Link, som nu är tillgänglig i alla regioner, kan du göra privata anslutningar till Azure-tjänster.

  • Azure Private Link
  • Virtual Network
  • Azure SQL Database
  • Azure Synapse Analytics
  • Lagringskonton
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure Cosmos DB
  • Microsoft Ignite
  • Regions & Datacenters
  • Security

  Azure at Ignite

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region