Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

december 2019

4 dec

Övervaka enkelt kostnaderna för lagring av säkerhetskopior för Azure SQL-databaser och elastiska pooler

TILLGÄNGLIGT NU

Övervaka enkelt kostnaderna för lagring av säkerhetskopior för dina enskilda databaser och elastiska pooler direkt från Microsoft Azure-portalen.

 • Azure SQL Database

november 2019

27 nov

Azure SQL Database – Tillägg för indexåtgärder online som kan återupptas

TILLGÄNGLIGT NU

Ett nytt konfigurationsalternativ är nu allmänt tillgängligt, PAUSED_RESUMABLE_INDEX_ABORT_DURATION_MINUTES, och det har lagts till i ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION (Transact-SQL) för indexåtgärder online som kan återupptas.

 • Azure SQL Database
27 nov

Huvudnamn på Azure Active Directory-server (inloggningar) för SQL-hanterad instans

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är huvudnamn på Azure Active Directory-servrar (kallas även Azure AD-inloggningar) för hanterade instanser allmänt tillgängliga.

 • Azure SQL Database
25 nov

Nya mått för lagring av säkerhetskopior är nu allmänt tillgängliga i Azure SQL Database

TILLGÄNGLIGT NU

Nya mått för att övervaka förbrukning av lagringsutrymme för säkerhetskopior i Azure SQL Database är nu allmänt tillgängliga.

 • Azure SQL Database
13 nov

Migrera SQL Server-databaser för Windows-användare till en SQL-hanterad instans

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd (förhandsversion) för T-SQL Data Definition Language (DDL) för Windows-användare och Windows-grupper som migrerar från SQL Server-databaser till en SQL-hanterad instans med Azure Active Directory-autentisering (Azure AD).

 • Azure SQL Database
5 nov

Azure SQL Database – Nu tillämpas fakturering för lagring av säkerhetskopior för hanterad instans

TILLGÄNGLIGT NU

Fakturering för lagring av säkerhetskopior för hanterad instans började tillämpas 1 november 2019. Lagringen av säkerhetskopior är kostnadsfri upp till storleken för den etablerade lagringen, medan ytterligare GB debiteras med ett fast belopp beroende på region.

 • Azure SQL Database
 • Hanterad instans
5 nov

Transparent datakryptering med kundhanterade nycklar för hanterade Azure SQL Database-instanser är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Transparent datakryptering (TDE) med kundhanterade nycklar för hanterade Azure SQL Database-instanser är nu allmänt tillgängligt.

 • Azure SQL Database
5 nov

Nu är Azure Private Link tillgänglig i alla regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Private Link, som nu är tillgänglig i alla regioner, kan du göra privata anslutningar till Azure-tjänster.

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Lagringskonton
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cosmos DB
4 nov

Nya minnes- och beräkningsoptimerade maskinvarualternativ i Azure SQL Database

FÖRHANDSVERSION

M-serien och Fsv2-serien (finns nu som förhandsversion) är nya maskinvarualternativ i Azure SQL Database som är specialiserade för arbetsbelastningar som kräver mycket hög beräknings- eller minnesskalning eller mycket hög CPU-hastighet.

 • Azure SQL Database
4 nov

Nu finns stöd för UTF-8 i Azure SQL Database

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är stöd för UTF-8 allmänt tillgängligt i Azure SQL Database. Det innebär fler alternativ för företag som vill utöka verksamheten globalt när kraven på att erbjuda globala databasprogram och tjänster på flera språk är avgörande för att uppfylla kundernas krav och specifika marknadsföreskrifter.

 • Azure SQL Database
4 nov

Ny upplevelse för PowerApps- och Azure SQL Database-integrering i Azure-portalen

FÖRHANDSVERSION

Azure SQL Database-upplevelsen är nu i förhandsversion i Azure-portalen. Den utgör en startpunkt där det går att skapa en app med PowerApps som automatiskt ansluts till en tabell i en viss databas. Skapa snabbt robusta användarupplevelser för valfri enhet med låga mängder kod samt data från dina SQL Database-tabeller.

 • Azure SQL Database
4 nov

Ny Stream Analytics- och Azure SQL Database-integrationsupplevelse i Azure-portalen

FÖRHANDSVERSION

Strömma realtidsdata till SQL Database-tabellen direkt från Azure-portalen med Azure Stream Analytics (finns nu som förhandsversion).

 • Azure SQL Database
4 nov

Azure SQL Database Serverless är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure SQL Database Serverless är en ny beräkningsnivå som optimerar pris/prestanda och gör prestandahanteringen enklare för databaser med oregelbunden användning som är svår att förutse. Med Serverless skalas beräkningsresurserna för enstaka databaser om automatiskt baserat på arbetsbelastningen och du faktureras för de beräkningar som används per sekund.

 • Azure SQL Database
4 nov

SQL Server 2019 är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Microsoft SQL Server 2019 är nu allmänt tillgängligt att köpa.

 • Azure SQL Database

oktober 2019

3 okt

Azure Data Share – Stöd för datadelning från Azure SQL och SQL Data Warehouse

TILLGÄNGLIGT NU

Tjänsten Azure Data Share har stöd för ögonblicksbildbaserad delning från Azure SQL Database och SQL Data Warehouse. Nu kan du dela både strukturerade data (från Azure SQL och SQL DW) och ostrukturerade data (från Azure Data Lake Store och Blob-lagring) med centraliserad hantering och styrning.

 • Azure Data Share
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
2 okt

Nu är tjänsten Private Link tillgänglig som en förhandsversion för Azure SQL Database och Data Warehouse

FÖRHANDSVERSION

Med Private Link kan du ansluta till Azure SQL Database och Data Warehouse via en privat slutpunkt.

 • Azure SQL Database

september 2019

18 sep

Automatisk redundans för hanterade instanser i Azure SQL Database är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Automatiska redundansgrupper som nu är allmänt tillgängliga möjliggör verksamhetskontinuitet efter ett oåterkalleligt fel eller annan oplanerad händelse genom att skapa och hantera en geografisk redundanskopia av en hanterad instans.

 • Azure SQL Database
16 sep

Azure Private Link är nu tillgänglig i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2019

Anslut till tjänster i dina virtuella Azure-nätverk på ett säkrare och privat sätt med en privat Azure-länk, som nu finns tillgänglig som förhandsversion.

 • Virtual Network
 • Lagringskonton
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
9 sep

Nu är alternativ för månadsbetalning tillgängliga för Azure-reservationer

TILLGÄNGLIGT NU

Betala mindre i förskott genom att välja alternativ för månadsbetalning – utan extra kostnad – när du köper Azure-reservationer.

 • Reserverade instanser för virtuella Azure-datorer
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
4 sep

Azure SQL Database – Nu är instanspooler tillgängliga som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Instanspooler är ett nytt alternativ för hanterade instanser. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att migrera mindre instanser till molnet i stor skala, och minimerar det extra arbetet med att konsolidera arbetsbelastningar som inte är så beräkningsintensiva.

 • Azure SQL Database

Azure på Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region