Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  augusti 2019

  21 aug

  Azure SQL provides a unified management experience

  Azure SQL is a modern SQL platform that serves developers and enterprises by offering a rich selection of deployment options, powered by an industry leading SQL Server engine.

  • Azure SQL Database
  • Features
  21 aug

  SQL data discovery and classification for Azure SQL Database is now available

  SQL data discovery and classification, which provides advanced capabilities built into Azure SQL Database for discovering, classifying, labeling, and protecting sensitive data, is now available.

  • Azure SQL Database
  • Features
  15 aug

  Uppdateringen till serverlösa Azure SQL Database fyrdubblar skalningsgränserna för beräkning

  Nu ökar vi gränsen för högsta antal virtuella kärnor från 4 till 16 virtuella kärnor och erbjuder bättre beräkningsskalning för serverlösa databaser med krävande arbetsbelastningar.

  • Azure SQL Database
  • Features

  juli 2019

  31 jul

  Hanterade instanser ökar säkerheten i nätverkstrafik i Azure-molnet

  Nätverkstrafiken i hanterade Azure SQL Database-instanser ingår nu i Azure-molnet som standard. Den här uppdateringen förbättrar säkerheten och förhindrar att data exfiltreras via Internet.

  • Azure SQL Database
  • Hanterad instans
  • Features
  24 jul

  Stordatakluster för SQL Server CTP 3.2 är nu i förhandsversion

  Stordatakluster är en av kärnfunktionerna i SQL Server 2019 och finns nu tillgängliga som förhandsversion. De kombinerar SQL Server med Apache Spark och Hadoop Distributed File System till en enhetlig dataplattform som möjliggör analys och AI över alla data, både relationsdata och icke-relationsdata.

  • Azure SQL Database
  • Features
  16 jul

  Vi presenterar stöd för UTF-8 i Azure SQL Database

  Nu finns stöd för den mest använda UTF-8-teckenkodningen i förhandsversionen av Azure SQL Database som en standardkodning på databasnivå eller kolumnnivå för Unicode-strängdata.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Regions & Datacenters
  11 jul

  Med Azure SQL Database publicerades branschens första serviceavtal (SLA) för affärskontinuitet för en relationsdatabastjänst

  Serviceavtalet för Azure SQL-databastjänsten har uppdaterats med garantier för vanliga återställningsmått.

  • Azure SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  9 jul

  Om du uppdaterar till serverlös Azure SQL Database får du ännu bättre prisoptimering

  Den minsta konfigurerbara fördröjningen för automatisk pausning har minskat till 1 timme, vilket ger ännu bättre prisoptimeringsmöjligheter för serverlösa databaser.

  • Azure SQL Database
  • Features
  1 jul

  Användargruppen Azure Cosmos DB ExpressRoute BGP finns nu tillgänglig

  Nu finns användargruppen Azure Cosmos DB som det senaste tillägget på ExpressRoute, som tillåter regional annonsering på Azure Cosmos DB.

  • ExpressRoute
  • Lagringskonton
  • Azure Cosmos DB
  • Azure SQL Database
  • Features

  juni 2019

  26 jun

  Ny optimering av aktiv geo-replikering kommer snart till produktion i Azure SQL DB

  Måltillgänglighet: Q3 2019

  Ny optimering av aktiv geo-replikering kommer till produktion i Azure SQL DB

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Services
  26 jun

  Den nya rollen deltagare i hanterad instans förbättrar säkerheten för hanterad Azure SQL Database-instans

  Hanterad Azure SQL Database-instans introducerar nu den nya Azure RBAC-rollen deltagare i hanterad instans, som utformats med en minimiuppsättning behörigheter som krävs för att etablera och driva hanterad instans.

  • Azure SQL Database
  • Hanterad instans
  • Features
  • Management
  24 jun

  Offentlig slutpunkt för datatrafik är globalt tillgänglig för hanterad Azure SQL Database-instans

  Offentlig slutpunkt som möjliggör datatrafik från Internet och utanför det virtuella nätverket är nu globalt tillgänglig för hanterad Azure SQL Database-instans. Den här funktionen ger upphov till nya scenarier för företagsintegrering mellan hanterade instanser och andra informationssystem såsom Azure-tjänster för flera klientorganisationer med Power BI, Azure App Service, CRM, DWH och många andra tjänster på Internet.

  • Azure SQL Database
  • Hanterad instans
  • Features
  24 jun

  Förbättrade hanteringsfunktioner för att frisläppa oanvända undernät och skapa databaser är tillgängliga för hanterad Azure SQL Database-instans

  Hanterad Azure SQL Database-instans har nu nya hanteringsfunktioner: Omedelbar frisläppning av nätverksundernät vid borttagning av den senaste hanterade instansen som finns i det samt nya alternativ för att skapa instansdatabaser via Azure-portalen, API och PowerShell.

  • Azure SQL Database
  • Hanterad instans
  • Features
  14 jun

  Standardkvarhållningsperioden för säkerhetskopiering för DTU-baserade Azure SQL-databaser kommer snart att ändras

  Måltillgänglighet: Q3 2019

  Standardkvarhållningsperioden för säkerhetskopiering för DTU-baserade Azure SQL-databaser kommer att ändras till 7 dagar

  • Azure SQL Database
  • Services
  12 jun

  Standardkonfigurationen för Azure SQL Database ändras snart

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Nu när den senaste 5:e generationens maskinvara har införts gör vi en ändring av standardkonfigurationen för alla nya Azure SQL-databaser och elastiska pooler.

  • Azure SQL Database
  • Services
  12 jun

  Nu finns det ett Dev/test-prissättningsalternativ för hanterade Azure SQL Database-instanser för enskilda Visual Studio-prenumeranter

  Nu finns det ett Dev/test-prissättningsalternativ för hanterade Azure SQL Database-instanser för enskilda Visual Studio-prenumeranter.

  • Azure SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  12 jun

  Allmän tillgänglighet: Hanterade Azure SQL Database-instanser med 4 virtuella kärnor på Gen5-maskinvara

  Nu kan du få hanterade Azure SQL Database-instanser med fyra virtuella kärnor på Gen5-maskinvara på tjänstnivåerna Generell användning och Affärskritisk.

  • Azure SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  12 jun

  Azure SQL Database Managed Instance stöder nu större regionala resursbegränsningar

  Azure SQL Database Managed Instance har ökat båda typerna av regionala begränsningar – det högsta antalet undernät och det högsta antalet instanser som kan distribueras per region. Det medför att mycket större distributioner av hanterade instanser kan göras utan man behöver begära en kvotökning via Azure-supportbegäranden.

  • Azure SQL Database
  • Features

  maj 2019

  24 maj

  Allmän tillgänglighet: Zonredundanta SQL-databaser och elastiska pooler är nu allmänt tillgängliga i ytterligare tre regioner

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Zonredundanta SQL-databaser och elastiska pooler är nu allmänt tillgängliga i följande regioner: Storbritannien, södra; USA, östra och USA, östra 2.

  • Azure SQL Database
  • Regions & Datacenters
  • Services
  22 maj

  Allmän tillgänglighet: Välja tidszon för Azure SQL Database Managed Instance

  Funktionen för att välja tidszon för Azure SQL Database Managed Instance, som innebär att du inte behöver göra några ändringar i de befintliga programmen när du migrerar till molnet, är nu allmänt tillgänglig.

  • Azure SQL Database
  • Features

  Utforska