Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

februari 2020

5 feb

Nu är Azure Event Grid på Azure IoT Edge Preview 2 tillgänglig

FÖRHANDSVERSION

Nu är Azure Event Grid på Azure IoT Edge Preview 2 tillgänglig, med uppdateringar som dataplansbeständighet till disk, övervakningsfunktioner och ytterligare måltyper.

 • Event Grid
 • Azure IoT Edge

november 2019

22 nov

Den senaste versionen av Azure IoT Edge är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Den senaste versionen av Azure IoT Edge innehåller följande förbättringar. Läs den viktiga informationen i sin helhet på GitHub-sidan för den nya versionen.

 • Azure IoT Edge

oktober 2019

28 okt

Event Grid på IoT Edge finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Event Grid finns nu på Azure IoT Edge

 • Event Grid
 • Azure IoT Edge

augusti 2019

9 aug

Azure IoT Edge-stöd i Azure DevOps Project och Azure Pipelines

TILLGÄNGLIGT NU

Vi är glada att meddela att IoT Edge-stöd i Azure DevOps Project och Azure Pipelines är allmänt tillgängligt. Utvecklare kan enkelt konfigurera CI/CD-pipelines för IoT Edge-projekt baserat på bästa praxis.

 • Azure IoT Edge
8 aug

Azure Blob Storage on IoT Edge är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Blob Storage on IoT Edge är en enkel, Azure-kompatibel IoT-modul som ger lokal blockbloblagring och gör att du kan överföra data automatiskt till Azure från din lokala blockbloblagring med hjälp av deviceToCloudUpload-egenskaper.

 • Azure IoT Edge

juli 2019

29 jul

Azure Security Center for IoT är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

I Azure Security Center kan du skydda hela din IoT-distribution med identifiering av nya hot. Du får också åtgärder som du kan vidta.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Säkerhetscenter
 • Security
24 jul

Azure IoT Edge version 1.0.8 är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Edge version 1.0.8 är nu tillgänglig med flera förbättringar.

 • Azure IoT Edge
24 jul

Riktlinjer för CVE-2018-15664 för Azure IoT Edge

En säkerhetskorrigering för CVE-2018-15664 finns tillgänglig för Azure IoT Edge.

 • Azure IoT Edge

maj 2019

7 maj

Azure IoT Edge 1.0.7 är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

I den uppdaterade versionen 1.0.7 av Azure IoT Edge har vi åtgärdat anslutningsproblem och presenterar ett felsökningsverktyg. Detta är dessutom den första versionen som är allmänt tillgänglig i Windows.

 • Azure IoT Edge
6 maj

Introduktion av IoT Plug and Play på Build

FÖRHANDSVERSION

Idag presenterar vi IoT Plug and Play, som är baserat på ett öppet modelleringsspråk där utvecklare kan ansluta IoT-enheter till molnet utan att behöva skriva någon kod.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Azure IoT Central

april 2019

3 apr

Azure Security Center för IoT som allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure är nu det första stora offentliga molnet med säkerhet slutpunkt till slutpunkt för IoT för dina enheter, hubbar och molnresurser. Vi lägger till avancerat skydd för IoT i tre viktiga tjänster: Azure Security Center, Azure Sentinel och Azure IoT Hub.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Azure Sphere
 • Säkerhetscenter
 • Azure Sentinel
 • Security

februari 2019

13 feb

CVE-2019-5736-korrigering för Azure IoT Edge

En korrigering för CVE-2019-5736 finns tillgänglig för Azure IoT Edge.

 • Azure IoT Edge

december 2018

4 dec

Azure Stream Analytics på IoT Edge är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Stream Analytics på IoT Edge kan utvecklare distribuera analytisk intelligens närmare IoT-enheter i nära realtid och utnyttja enhetsgenererade data maximalt.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure IoT Edge

november 2018

14 nov

Azure Functions 2.0 tillgängligt i IoT Edge

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Functions Runtime 2.0 är nu tillgängligt i IoT Edge.

 • Azure Functions
 • Azure IoT Edge
5 nov

Azure IoT Edge 1.0.4

TILLGÄNGLIGT NU

Version 1.0.4 av Azure IoT Edge omfattar förbättrad anslutning, allmänt tillgängliga C#-funktioner och längre createOptions-fält.

 • Azure IoT Edge

september 2018

26 sep

Stream Analytics: Query extensibility with C# UDF on Azure IoT Edge

FÖRHANDSVERSION

Developers who create Stream Analytics modules for Azure IoT Edge can now write custom C# functions and invoke them right in the query through user-defined functions.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
24 sep

C# användardefinierad funktion för Azure Stream Analytics på IoT Edge nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Stöd för C# användardefinierade funktioner (UDF, User-Defined Functions) för Azure Stream Analytics på IoT Edge är nu tillgängligt i förhandsversion.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure IoT Edge
24 sep

Azure IoT Edge – utökad offline-support för Edge

FÖRHANDSVERSION

Utökad offline-support för Edge är en ny funktion för Azure IoT Edge i förhandsversionen, som erbjuder robust offline-användning.

 • Azure IoT Edge

maj 2017

11 maj

Azure IoT Edge

TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Edge kommer att distribuera molnintelligens mellan gränsenheter. Det här gäller bland annat enheter där IoT-lösningen körs centralt i molnet och delar av lösningen har skiftats till gränsenheter. Det här kan vara allt från Raspberry Pi till industriella maskiner eller servrar.

 • Azure IoT Edge

Azure på Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region