Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  april 2019

  25 apr

  .NET for Apache Spark™ är nu tillgängligt

  Apache Spark är nu tillgängligt för ekosystemet av .NET-utvecklare med .NET for Apache Spark.

  24 apr

  Managed MLflow och Managed Delta Lake i Azure Databricks är nu tillgängliga

  Managed MLflow är nu allmänt tillgängligt i Azure Databricks och använder Azure Machine Learning för att spåra hela ML-livscykeln.

  september 2018

  26 sep

  Stream Analytics: Output partitioning to Blob storage by custom date and time formats

  Azure Stream Analytics users can now partition output to Azure Blob storage based on custom date and time formats.

  24 sep

  Villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory i Azure Databricks

  Azure Databricks har nu stöd för villkorsstyrd åtkomst med Azure Active Directory (Azure AD), vilket gör att administratörer kan kontrollera var och när användare får logga in i Azure Databricks. Detta åtgärdar några av de vanligaste frågorna som begränsad inloggningsåtkomst, begränsad åtkomst till nätverksplats, hantering av typer av enhetsåtkomst samt begränsad åtkomst till klientprogram.

  24 sep

  Stöd för Azure Key Vault med Azure Databricks

  Azure Databricks har nu stöd för hemligt omfång backat av Azure Key Vault. Med det här har Azure Databricks nu stöd för två typer av hemliga omfång – backat av Azure Key Vault och av Databricks.

  24 sep

  Stöd för strömning med Azure SQL Data Warehouse i Azure Databricks.

  Azure SQL Data Warehouse-anslutningsappen ger nu stöd för effektiv strömmad skrivning med skalbar struktur för SQL Data Warehouse.

  24 sep

  Azure Databricks är tillgängligt i Japan, Kanada, Indien och Australien

  Azure Databricks är nu tillgängligt i ytterligare regioner – Japan, Kanada, Indien, Australien, centrala och Australien, centrala 2. Inklusive dessa är Azure Databricks nu tillgängligt i 24 regioner.

  24 sep

  Azure Databricks Delta nu i förhandsversion

  Delta-funktionen är nu tillgänglig som förhandsversion utan ytterligare kostnad i Premium-SDK för Azure Databricks. Med Delta får kunderna bättre datatillförlitlighet, ökade prestanda för jobb och frågor samt möjligheten att förenkla datapipelines. Delta är ett transaktionslagringslager i Azure Databricks. Med Delta gör vi det enklare för kunder att skapa högpresterande analyslösningar på stor skala med hjälp av Azure Databricks och få bättre tillförlitlighet och högre prestanda för Spark-jobb och frågor.

  6 sep

  Azure SQL Data Warehouse enables streaming solutions with Azure Databricks

  Azure SQL Data Warehouse (SQL DW) customers can build near real-time analytics solutions with tighter integration with Azure Databricks.

  Utforska