Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juni 2019

  20 jun

  Public Preview: Immersive Reader, an Azure Cognitive Service

  Immersive Reader is an Azure Cognitive Service for developers who want to embed inclusive capabilities into their apps for enhancing text reading and comprehension for users regardless of age or ability.

  6 jun

  Funktionen för igenkänning av namngiven entitet för Textanalys i Cognitive Services är nu tillgänglig

  Vi är glada över att presentera allmän tillgänglighet för funktionen för igenkänning av namngivna entiteter med stöd för engelska och spanska som en del av API:et för Textanalys i Azure Cognitive Services.

  april 2019

  2 apr

  Avvikelseidentifiering är nu tillgänglig

  Avvikelseidentifiering, en ny tjänst i Azure Cognitive Services, är nu tillgänglig för utvecklare. Bädda enkelt in funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar för att snabbt identifiera problem och minimera förlust och kundpåverkan.

  2 apr

  Cognitive Services Custom Vision är nu tillgängligt

  Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet. Med bara ett klick kan du exportera anpassade modeller som ska köras på en enhet eller som Docker-containrar.

  januari 2019

  18 jan

  Ändring av resurs-GUID i den anpassade talmodellsvärdtjänsten i Azure Cognitive Services

  Från och med den 1 april 2019 ändras resurs-GUID och måttenheten för värdtjänsten för anpassad talmodell i Azure Cognitive Services.

  december 2018

  19 dec

  Den neurala text-till-tal-funktionen i Cognitive Services Speech Services är tillgänglig i förhandsversion

  I Cognitive Services Speech Services finns nu en neural text-till-tal-funktion som är tillgänglig i förhandsversion. Använd den här funktionen för att distribuera röster till appar som är nära nog omöjliga att skilja från den mänskliga rösten.

  11 dec

  Koppla Cognitive Services-prenumerationen för att aktivera obegränsad funktionskörning

  Från och med 21 december 2018 kan du koppla din Cognitive Services-prenumeration med en funktionsuppsättning i Azure Search. Funktionskörningen faktureras som en del i Cognitive Services-prenumerationen. Den 21 december 2018 börjar vi också fakturera för bildextrahering som en del av dokumentknäckningsfasen. Textextrahering från dokument kan fortfarande användas utan kostnad.

  4 dec

  Anpassad översättning i Text Translator

  Vi presenterar allmänt tillgängliga funktioner för anpassad översättning i Translator Text Cognitive Service

  4 dec

  Language Understanding Container Support: förhandsversion

  Vi lanserar Language Understanding Cognitive Service med stöd för containrar i förhandsversion

  november 2018

  14 nov

  Azure Cognitive Services-containrar finns som förhandsversion

  Distribuera Azure Cognitive Services lokalt och på gränsen med containerstöd i Cognitive Services. Med Cognitive Services-containrar kan utvecklare använda samma intelligenta API:er som finns i Azure, men med flexibiliteten som följer med Docker-containrar.

  14 nov

  Nya förbättringar av Azure Cognitive Services

  Nya förbättringar är till exempel identifiering av logotyper i Custom Vision Service och bättre översättningar.

  oktober 2018

  17 okt

  Azure Cognitive Services tillgängliga i nya regioner

  Nya regioner är nu tillgängliga för Azure Cognitive Services. Tjänsterna Content Moderator, Visuellt innehåll, Ansiktsigenkänning, Translator Text och Language Understanding (LUIS) är nu allmänt tillgängliga i US Government-regioner.

  september 2018

  24 sep

  Azure Cognitive Services – Speech Service nu allmänt tillgänglig

  Speech Service är nu allmänt tillgänglig. Den samlar följande funktioner i en och samma tjänst: tal till text, text till tal, anpassat tal och talöversättning.

  juli 2018

  16 jul

  Public preview: Speech SDK 0.5.0 for Cognitive Services

  Version 0.5.0 of the Speech SDK for Cognitive Services has been released with support for UWP, .NET Standard, and Java; feature updates; and bug fixes.

  juni 2018

  7 jun

  Cognitive Services Speech SDK June 2018 update

  Cognitive Services Speech SDK 0.4.0 has been released with additional functionalities of audio input stream support and detailed output format support, along with bug fixes.

  maj 2018

  21 maj

  Microsoft Cognitive Services | Custom Vision Service API

  Custom Vision Service API aims to identify trained objects and show their location within images.

  21 maj

  Microsoft Cognitive Services | Computer Vision API

  Computer Vision API represents a collection of state-of-the-art image-processing algorithms, designed to return information based on visual content and to help generate suitable thumbnails.

  21 maj

  Microsoft Cognitive Services | Bing Visual Search API

  Bing Visual Search API is a new service that delivers intelligent image understanding capabilities from Bing.

  21 maj

  Microsoft Cognitive Services | Bing Statistics

  The Bing Statistics add-in provides metrics such as call volume, top queries, API response, code distribution, and market distribution.

  21 maj

  Microsoft Cognitive Services | Bing Custom Search API

  Bing Custom Search API is an easy-to-use, ad-free search solution that lets you build a search experience and query content on your website or across a selected set of websites or domains.

  Utforska