Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

november 2019

13 nov

Migrate from Bing Speech to Speech Services and the Speech SDK by January 14, 2020

We’re extending the Bing Speech retirement date to January 14, 2020.

 • Cognitive Services
5 nov

Azure Cognitive Services Text Analytics—New languages added to sentiment analysis

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

Cognitive Services Text Analytics' sentiment analysis v3 now supports 10 languages including English, Japanese, Simplified and Traditional Chinese, Spanish, Italian, French, Portuguese, German, and Dutch.

 • Cognitive Services
 • Textanalys
4 nov

Azure Cognitive Services capabilities are now in preview

FÖRHANDSVERSION

The following Azure Cognitive Services capabilities are now in preview—Custom Neural Voice capability Custom Speech with Office 365 data Text Analytics; Sentiment Analysis 3.0 Text Analytics; Expanded Entity Type Support in Entities 3.0 endpoint Text Analytics; Personally Identifiable Information support in Entities 3.0 endpoint.

 • Cognitive Services
 • Textanalys

oktober 2019

2 okt

12 Cognitive Services-tjänster är tillgängliga utan kostnad med ett kostnadsfritt Azure-konto

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är 12 Cognitive Services-tjänster tillgängliga utan kostnad med ett kostnadsfritt Azure-konto. Gör så att dina appar, webbplatser och robotar kan se, förstå och tolka användarnas behov med hjälp av naturliga kommunikationsmetoder.

 • Cognitive Services

september 2019

20 sep

Offentlig förhandsversion: Visuellt innehåll får en ny funktion för textextrahering, Read, i containrar

FÖRHANDSVERSION

Vi ger ut vår senaste funktion för textförståelse, Read, i Docker-containrar för lokal körning.

 • Cognitive Services
 • Visuellt innehåll
12 sep

Textanalys i Azure Cognitive Services – Ny attitydanalysfunktion är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Textanalys i Cognitive Services har en ny attitydanalysfunktion med stöd för språken japanska och förenklad kinesiska utöver den tidigare tillkännagivna språkmodellen på engelska.

 • Textanalys
 • Cognitive Services

augusti 2019

8 aug

Nu är Cognitive Services – Azure Active Directory-autentisering och anpassade underdomäner tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

Med Azure AD-autentisering (Azure Active Directory) kan du autentisera mot Cognitive Services med hjälp av Azure AD eller UPN (User Principal Name). Den här funktionen ger bättre flexibilitet när du hanterar åtkomsten till Cognitive Services och gör det enklare att använda befintliga principer för rotation av autentiseringsuppgifter och att framtvinga anpassade lösenordsstandarder.

 • Cognitive Services

juli 2019

26 jul

Namnändringar i Cognitive Services – Formigenkänning

Från och med 1 september 2019 ändras måttnamnen i Cognitive Services Formigenkänning, färdiga och anpassade.

 • Cognitive Services
23 jul

Ändring av Cognitive Services Speech US Gov Resource GUID

Från och med den 2 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mått-ID) för Custom Speech-slutpunktsvärd i Speech Services för amerikanska myndigheter, region.

 • Cognitive Services
15 jul

Inbyggd formigenkänningsfunktion i Cognitive Services

FÖRHANDSVERSION

Formigenkänning lär sig strukturen på dina formulär och kan sedan extrahera text och data.

 • Cognitive Services
10 jul

Sentimentfunktionen (v3) i Textanalys för Cognitive Services finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Den senaste versionen av sentimentfunktionen (v3) i Textanalys-API:et är mycket bättre på att identifiera positiva, neutrala och negativa sentiment i textdokument. Funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion i regionerna Kanada, centrala; Asien, östra och USA, centrala.

 • Cognitive Services
 • Textanalys

juni 2019

20 jun

Offentlig förhandsversion: Avancerad läsare, en Azure Cognitive Service

FÖRHANDSVERSION

Avancerad läsare är en Azure Cognitive Service för utvecklare som vill bädda in inkluderande funktioner i sina appar för att förstärka läsning och läsförståelse för användare oavsett ålder och förmåga.

 • Cognitive Services
6 jun

Funktionen för igenkänning av namngiven entitet för Textanalys i Cognitive Services är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Vi är glada över att presentera allmän tillgänglighet för funktionen för igenkänning av namngivna entiteter med stöd för engelska och spanska som en del av API:et för Textanalys i Azure Cognitive Services.

 • Textanalys
 • Cognitive Services

april 2019

2 apr

Avvikelseidentifiering är nu tillgänglig

FÖRHANDSVERSION

Avvikelseidentifiering, en ny tjänst i Azure Cognitive Services, är nu tillgänglig för utvecklare. Bädda enkelt in funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar för att snabbt identifiera problem och minimera förlust och kundpåverkan.

 • Cognitive Services
2 apr

Cognitive Services Custom Vision är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet. Med bara ett klick kan du exportera anpassade modeller som ska köras på en enhet eller som Docker-containrar.

 • Cognitive Services

januari 2019

18 jan

Ändring av resurs-GUID i den anpassade talmodellsvärdtjänsten i Azure Cognitive Services

TILLGÄNGLIGT NU

Från och med den 1 april 2019 ändras resurs-GUID och måttenheten för värdtjänsten för anpassad talmodell i Azure Cognitive Services.

 • Cognitive Services

december 2018

19 dec

Den neurala text-till-tal-funktionen i Cognitive Services Speech Services är tillgänglig i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

I Cognitive Services Speech Services finns nu en neural text-till-tal-funktion som är tillgänglig i förhandsversion. Använd den här funktionen för att distribuera röster till appar som är nära nog omöjliga att skilja från den mänskliga rösten.

 • Cognitive Services
 • Text till tal
11 dec

Koppla Cognitive Services-prenumerationen för att aktivera obegränsad funktionskörning

FÖRHANDSVERSION

Från och med 21 december 2018 kan du koppla din Cognitive Services-prenumeration med en funktionsuppsättning i Azure Search. Funktionskörningen faktureras som en del i Cognitive Services-prenumerationen. Den 21 december 2018 börjar vi också fakturera för bildextrahering som en del av dokumentknäckningsfasen. Textextrahering från dokument kan fortfarande användas utan kostnad.

 • Cognitive Services
 • Kognitiv sökning i Azure
4 dec

Anpassad översättning i Text Translator

TILLGÄNGLIGT NU

Vi presenterar allmänt tillgängliga funktioner för anpassad översättning i Translator Text Cognitive Service

 • Cognitive Services
 • Translator för textöversättning
4 dec

Language Understanding Container Support: förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Vi lanserar Language Understanding Cognitive Service med stöd för containrar i förhandsversion

 • Cognitive Services
 • Språkförståelse

Azure at Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region