Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  september 2019

  12 sep

  Azure Cognitive Services Text Analytics—New sentiment analysis capability is now available

  Cognitive Services Text Analytics has a new sentiment analysis capability supporting Japanese and Simplified Chinese languages in addition to the previously announced English language model.

  • Textanalys
  • Cognitive Services
  • Services

  augusti 2019

  8 aug

  Nu är Cognitive Services – Azure Active Directory-autentisering och anpassade underdomäner tillgängligt som en förhandsversion

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Med Azure AD-autentisering (Azure Active Directory) kan du autentisera mot Cognitive Services med hjälp av Azure AD eller UPN (User Principal Name). Den här funktionen ger bättre flexibilitet när du hanterar åtkomsten till Cognitive Services och gör det enklare att använda befintliga principer för rotation av autentiseringsuppgifter och att framtvinga anpassade lösenordsstandarder.

  • Cognitive Services
  • Features
  • Security
  • Services

  juli 2019

  26 jul

  Namnändringar i Cognitive Services – Formigenkänning

  Från och med 1 september 2019 ändras måttnamnen i Cognitive Services Formigenkänning, färdiga och anpassade.

  • Cognitive Services
  • Services
  23 jul

  Ändring av Cognitive Services Speech US Gov Resource GUID

  Från och med den 2 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mått-ID) för Custom Speech-slutpunktsvärd i Speech Services för amerikanska myndigheter, region.

  • Cognitive Services
  • Services
  15 jul

  Inbyggd formigenkänningsfunktion i Cognitive Services

  Formigenkänning lär sig strukturen på dina formulär och kan sedan extrahera text och data.

  • Cognitive Services
  • Features
  10 jul

  Sentimentfunktionen (v3) i Textanalys för Cognitive Services finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

  Den senaste versionen av sentimentfunktionen (v3) i Textanalys-API:et är mycket bättre på att identifiera positiva, neutrala och negativa sentiment i textdokument. Funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion i regionerna Kanada, centrala; Asien, östra och USA, centrala.

  • Cognitive Services
  • Textanalys
  • Features
  • Services

  juni 2019

  20 jun

  Offentlig förhandsversion: Avancerad läsare, en Azure Cognitive Service

  Avancerad läsare är en Azure Cognitive Service för utvecklare som vill bädda in inkluderande funktioner i sina appar för att förstärka läsning och läsförståelse för användare oavsett ålder och förmåga.

  • Cognitive Services
  • Services
  6 jun

  Funktionen för igenkänning av namngiven entitet för Textanalys i Cognitive Services är nu tillgänglig

  Vi är glada över att presentera allmän tillgänglighet för funktionen för igenkänning av namngivna entiteter med stöd för engelska och spanska som en del av API:et för Textanalys i Azure Cognitive Services.

  • Textanalys
  • Cognitive Services
  • Services

  april 2019

  2 apr

  Avvikelseidentifiering är nu tillgänglig

  Avvikelseidentifiering, en ny tjänst i Azure Cognitive Services, är nu tillgänglig för utvecklare. Bädda enkelt in funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar för att snabbt identifiera problem och minimera förlust och kundpåverkan.

  • Cognitive Services
  • Services
  2 apr

  Cognitive Services Custom Vision är nu tillgängligt

  Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet. Med bara ett klick kan du exportera anpassade modeller som ska köras på en enhet eller som Docker-containrar.

  • Cognitive Services
  • Services

  januari 2019

  18 jan

  Ändring av resurs-GUID i den anpassade talmodellsvärdtjänsten i Azure Cognitive Services

  Från och med den 1 april 2019 ändras resurs-GUID och måttenheten för värdtjänsten för anpassad talmodell i Azure Cognitive Services.

  • Cognitive Services
  • Services

  december 2018

  19 dec

  Den neurala text-till-tal-funktionen i Cognitive Services Speech Services är tillgänglig i förhandsversion

  I Cognitive Services Speech Services finns nu en neural text-till-tal-funktion som är tillgänglig i förhandsversion. Använd den här funktionen för att distribuera röster till appar som är nära nog omöjliga att skilja från den mänskliga rösten.

  • Cognitive Services
  • Text till tal
  • Services
  11 dec

  Koppla Cognitive Services-prenumerationen för att aktivera obegränsad funktionskörning

  Från och med 21 december 2018 kan du koppla din Cognitive Services-prenumeration med en funktionsuppsättning i Azure Search. Funktionskörningen faktureras som en del i Cognitive Services-prenumerationen. Den 21 december 2018 börjar vi också fakturera för bildextrahering som en del av dokumentknäckningsfasen. Textextrahering från dokument kan fortfarande användas utan kostnad.

  • Cognitive Services
  • Azure Search
  • Services
  4 dec

  Anpassad översättning i Text Translator

  Vi presenterar allmänt tillgängliga funktioner för anpassad översättning i Translator Text Cognitive Service

  • Cognitive Services
  • Translator för textöversättning
  • Features
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Language Understanding Container Support: förhandsversion

  Vi lanserar Language Understanding Cognitive Service med stöd för containrar i förhandsversion

  • Cognitive Services
  • Språkförståelse
  • Features
  • Microsoft Connect

  november 2018

  14 nov

  Azure Cognitive Services-containrar finns som förhandsversion

  Distribuera Azure Cognitive Services lokalt och på gränsen med containerstöd i Cognitive Services. Med Cognitive Services-containrar kan utvecklare använda samma intelligenta API:er som finns i Azure, men med flexibiliteten som följer med Docker-containrar.

  • Cognitive Services
  • Services
  14 nov

  Nya förbättringar av Azure Cognitive Services

  Nya förbättringar är till exempel identifiering av logotyper i Custom Vision Service och bättre översättningar.

  • Cognitive Services
  • Services

  oktober 2018

  17 okt

  Azure Cognitive Services tillgängliga i nya regioner

  Nya regioner är nu tillgängliga för Azure Cognitive Services. Tjänsterna Content Moderator, Visuellt innehåll, Ansiktsigenkänning, Translator Text och Language Understanding (LUIS) är nu allmänt tillgängliga i US Government-regioner.

  • Cognitive Services
  • Services

  september 2018

  24 sep

  Azure Cognitive Services – Speech Service nu allmänt tillgänglig

  Speech Service är nu allmänt tillgänglig. Den samlar följande funktioner i en och samma tjänst: tal till text, text till tal, anpassat tal och talöversättning.

  • Cognitive Services
  • Taltjänster
  • Microsoft Ignite
  • Services

  juli 2018

  16 jul

  Public preview: Speech SDK 0.5.0 for Cognitive Services

  Version 0.5.0 of the Speech SDK for Cognitive Services has been released with support for UWP, .NET Standard, and Java; feature updates; and bug fixes.

  • Cognitive Services
  • SDK and Tools

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region