Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  maj 2019

  22 maj

  Tillgängligt nu: PowerShell-cmdletar för måttaviseringar och loggaviseringar i Azure Monitor

  PowerShell-cmdletar för nya måttaviseringar och loggaviseringar är nu tillgängliga. Med den här versionen förbättras hanteringen av aviseringsregler eftersom den tillhandahåller cmdletar för att skapa, uppdatera, ta bort och lista nya måttaviseringar. Nya cmdletar är också tillgängliga för att skapa, uppdatera, ta bort och lista loggaviseringar för både Log Analytics och Application Insights.

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Aviseringar
  • Features
  • Management
  • Services
  21 maj

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor har förlängts till 31 augusti 2019

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor som tidigare var 30 juni 2019 har förlängts till 31 augusti 2019 för att kunderna ska få mer tid på sig att flytta sina klassiska aviseringar. Du kan flytta dina klassiska aviseringar redan nu med migreringsverktyget. Efter 31 augusti 2019 utför vi en automatisk migrering åt dig.

  • Azure Monitor
  • Aviseringar
  • Application Insights
  • Features
  • Management
  • Retirements

  april 2019

  22 apr

  General Availability: New Azure Monitor alerts experience available in Azure Government

  New Azure Monitor alerts experience is now available in Azure Government.

  • Azure Monitor
  • Aviseringar
  • Management
  • Services

  februari 2019

  21 feb

  Azure Monitor-statusbloggen är nu tillgänglig

  Azure Monitor-statusbloggen ger regelbundna uppdateringar om hälsotillståndet för Azure Monitor-produkter (Application Insights, Log Analytics, Tjänstkarta, Azure Alerts).

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Application Insights
  • Aviseringar
  • Services
  1 feb

  Utöka aviseringar som har skapats i Azure Government-molnets OMS-portal till Azure

  Azure Government-kunder som använder OMS-portalen kan nu utöka sina loggfrågebaserade aviseringar till Azure-portalen.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Aviseringar
  • Compliance
  • Management
  • Retirements
  • Services

  oktober 2018

  23 okt

  Klassiska aviseringar i Azure Monitor tas ur bruk i juni 2019

  Den klassiska aviserings- och övervakningsfunktionen i Azure Monitor kommer att tas ur bruk.

  • Azure Monitor
  • Aviseringar (klassisk)
  • Aviseringar
  • Mått
  • Application Insights
  • Compliance
  • Management
  • Retirements
  • Services
  18 okt

  Allmän tillgänglighet: måttaviseringar för loggar

  Måttaviseringar för loggar är nu allmänt tillgängliga, vilket möjliggör användning av måttaviseringar för populära loggar där data matas in från Log Analytics-arbetsytor.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Aviseringar
  • Features
  • Management
  • Services

  juli 2018

  26 jul

  Public preview: Metric alerts for logs

  Metric alerts for logs are now in public preview, with no signup or enablement process.

  • Aviseringar
  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Features
  • Management

  juni 2018

  16 jun

  Start/Stop VMs during off-hours in Azure Automation has been updated

  Start/Stop VMs during off-hours in Azure Automation has been updated in the areas of email functionality, dependent modules, and runbooks.

  • Aviseringar
  • Automation
  • Gallery

  maj 2018

  22 maj

  General availability: Log alerts for Application Insights

  Log alerts for Application Insights are generally available as part of Azure Monitor.

  • Aviseringar
  • Application Insights
  • Features
  • Management
  18 maj

  Public preview: Query across applications in log alerts

  Cross-app query support is in preview, as part of log alerts for Application Insights.

  • Aviseringar
  • Application Insights
  • Features
  • Management

  april 2018

  13 apr

  Aviseringar skapade i Operations Management Suite-portalen kan kopieras till Azure

  Aviseringsregler skapade i OMS-portalen kan nu kopieras till Azure för att dra nytta av de nya Azure-aviseringsfunktionerna. Övervakningen påverkas inte och det kan göras utan avbrott.

  • Aviseringar
  • Log Analytics
  • Services

  maj 2017

  10 maj

  Introducing the Azure app (preview)

  With the Azure mobile app, you can check status and critical metrics of your Azure resources, get notifications and alerts, and perform simple operations to resolve common issues.

  • Aviseringar
  • API Management
  • App Service
  • Azure Monitor
  • Logic Apps
  • Content Delivery Network
  • Cloud Services
  • HDInsight
  • Scheduler
  • Azure Stream Analytics
  • Virtual Machines
  • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
  • Azure DevOps
  • Web Apps
  • Management

  maj 2016

  23 maj

  Run your own custom Automation tasks in response to VM alerts

  When you create an alert rule on an Azure virtual machine, you can run your own custom task when the alert is triggered. New alert remediation tasks are also available.

  • Aviseringar
  • Automation
  • Virtual Machines
  • Features
  • Management
  • Services

  Utforska