1

Välj till API

2

Hämta en API-nyckel

3

Börja använda API

Välj API

Entitetssökning i Bing

Sök efter verkliga entiteter som personer, platser, saker och lokala företag i Bings kunskapsgraf.

1 000 transaktioner per månad, upp till 7 per sekund. Utvärderingsnycklarna upphör att gälla efter 7 dagar.

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

5 000 transaktioner, 20 per minut.

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

30 000 transaktioner, 20 per minut.

Handskriftsigenkänning FÖRHANDSVERSION

Identifiera digitala pennanteckningar i ditt innehåll

2 000 kostnadsfria transaktioner per månad

Taltjänster

Innehåller:

Tal till text
Text till tal
Talöversättning

Unified Speech Services för kostnadsfria utvärderingsversioner på Azure.com. 5 000 transaktioner per månad, 20 per minut. Utvärderingsnycklar upphör att gälla efter 30 dagar. Därefter kan du skapa ett Cognitive Services-konto på Azure Portal. Som en del av paketet innehåller den här utvärderingsversionen bara följande: Tal till text, Text till tal, Talöversättning.

Talarigenkänning FÖRHANDSVERSION

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

20 000 transaktioner per månad, 20 per minut.

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

5 000 transaktioner per månad.

Avvikelseidentifiering FÖRHANDSVERSION

Bädda in funktioner för avvikelseidentifiering

20 000 kostnadsfria transaktioner per månad

Personanpassning

Skapa anpassade användarupplevelser

50 000 kostnadsfria transaktioner per månad