Vanliga frågor och svar om det kostnadsfria Azure-kontot

Vad är ett kostnadsfritt Azure-konto?

Med ett kostnadsfritt Azure-kontot får du tillgång till ett flertal Azure-produkter utan kostnad i 12 månader, en kredit på $200 som du kan utnyttja under de första 30 dagarna efter registreringen, samt tillgång till över 25 produkter som alltid är kostnadsfria. *

Följande produkter är tillgängliga på månadsbasis utan kostnad:

* Beroende på resurs- och regiontillgänglighet.

Produkter Period med kostnadsfri tillgänglighet
5 000 transaktioner med en standardinstans av Textanalys 12 månader
20 000 transaktioner med en standardinstans av Avvikelseidentifiering 12 månader
500 sidor med Formigenkänning (S0-nivå) 12 månader
2 000 transaktioner med Handskriftsigenkänning (S0-nivå) 12 månader
50 000 transaktioner med Personanpassning (S0-nivå) 12 månader
10 000 transaktioner med en standardinstans av Content Moderator för moderering eller granskning 12 månader
10 000 förutsägelser med en standardinstans av Custom Vision, inklusive en utbildningstimme och två projekt med vardera 5 000 utbildningsbilder 12 månader
5 000 transaktioner med Visuellt innehåll för varje S1-, S2- och S3-nivå 12 månader
10 000 transaktioner för textbegäranden med Language Understanding (LUIS) 12 månader
Tre dagar i månaden med QnA Maker utan kostnad 12 månader
30 000 transaktioner med en standardinstans av Ansiktsigenkänning 12 månader
2 miljoner tecken i valfri kombination av standardöversättning och anpassad träning med Translator 12 månader
128 GB Managed Disks som en kombination av två 64 GB (P6) SSD-lagringsdiskar, plus 1 GB ögonblicksbild och 2 miljoner I/O-åtgärder 12 månader
5 GB av LRS-frekvent Blob Storage med 20 000 läs- och 10 000-skrivåtgärder 12 månader
5 GB File Storage med LRS med 2 miljoner läsåtgärder, 2 miljoner liståtgärder och 2 miljoner andra filåtgärder 12 månader
250 GB S0-standardinstans för SQL Database med 10 databasöverföringsenheter 12 månader
15 GB bandbredd för utgående dataöverföring med kostnadsfri, obegränsad ingående överföring 12 månader
750 timmars användning av Azure B1S General Purpose Virtual Machines för Microsoft Windows Server 12 månader
750 timmars användning av Azure B1S General Purpose Virtual Machines för Linux 12 månader
1 500 timmar dynamiska offentliga IP-adresser för användning med B1S Virtual Machines som visas ovan 12 månader
400 RU/s för etablerat dataflöde och 5 GB lagring för Azure Cosmos DB Alltid kostnadsfritt
Azure IoT Central omfattar en kostnadsfri utvärderingsversion på 7 dagar för dem som prenumererar för första gången samt 2 kostnadsfria månatliga anslutna enheter Alltid kostnadsfritt
S0-kontonivån i Azure Maps erbjuder 250 000 inläsningar av kartrutor per månad och 25 000 tjänstanrop per månad Alltid kostnadsfritt
5 GB bandbredd för utgående dataöverföring med kostnadsfri, obegränsad ingående överföring Alltid kostnadsfritt
10 webb-, mobil- eller API-appar med Azure App Service med 1 GB lagringsutrymme Alltid kostnadsfritt
1 miljon begäranden och 400 000 GBs resursförbrukning med Azure Functions Alltid kostnadsfritt
100 000 åtgärder för händelsepublicering och leverans med Event Grid Alltid kostnadsfritt
50 000 lagrade objekt med Azure Active Directory med enkel inloggning (SSO) för alla molnappar och MFA Alltid kostnadsfritt
50 000 aktiva användare per månad (MAU) med Azure Active Directory B2C Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfritt Azure Service Fabric för att skapa mikrotjänstappar Alltid kostnadsfritt
Ingen kostnad för de fem första användarna med Azure DevOps Alltid kostnadsfritt
Obegränsade noder (server- eller PaaS-instans) med Application Insights och 1 GB telemetridata ingår per månad Alltid kostnadsfritt
Obegränsad användning av Azure DevTest Labs Alltid kostnadsfritt
Machine Learning med 100 moduler och 1 timme per experiment med 10 GB lagringsutrymme Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri principutvärdering och rekommendationer med Azure Security Center Alltid kostnadsfritt
Obegränsade rekommendationer och bästa praxis med Azure Advisor Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri Azure IoT Hub-version med 8 000 meddelanden per dag med en meddelandestorlek på 0,5 kB Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri offentlig belastningsutjämnad IP med Azure Load Balancer Alltid kostnadsfritt
5 kostnadsfria lågfrekvensaktiviteter med Azure Data Factory Alltid kostnadsfritt
50 MB lagring för 10 000 värdhanterade dokument med Azure Cognitive Search, inklusive 3 index per tjänst Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfritt namnområde och 1 miljon push-meddelanden med Azure Notification Hubs Alltid kostnadsfritt
Obegränsad användning av Azure Batch för schemaläggning av jobb och klusterhantering Alltid kostnadsfritt
500 minuters jobbkörning med Azure Automation ingår utan kostnad Alltid kostnadsfritt
Obegränsade användare och 5 000 katalogobjekt med Azure Data Catalog Alltid kostnadsfritt
30 000 transaktioner per månad med en bearbetningshastighet på 20 transaktioner per minut med ansikts-API:et Alltid kostnadsfritt
2 miljoner tecken ingår utan kostnad med Translator Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfria analyser på 5 GB per månad och en lagringsperiod på 31 dagar med Log Analytics Alltid kostnadsfritt
50 virtuella nätverk utan kostnad med Azure Virtual Network Alltid kostnadsfritt
Obegränsade inkommande dataöverföringar mellan virtuella nätverk Alltid kostnadsfritt
Azure Container Service utan kostnad för att skapa kluster med virtuella datorer Alltid kostnadsfritt

Läs de detaljerade villkoren för erbjudandet för användning av det kostnadsfria Azure-kontot.

Vem är kvalificerad för det kostnadsfria Azure-kontot?

Kostnadsfria Azure-konton är tillgängliga för alla nya Azure-kunder. Om du aldrig har provat eller betalat för Azure förut är du berättigad.

Måste jag betala något för att börja använda det kostnadsfria Azure-kontot?

Nej. Du behöver inte betala något för att komma igång och du får dessutom en kredit på $200 som du kan spendera under de 30 första dagarna.

Måste jag betala något efter de 30 dagarna?

Efter 30-dagarsperioden kan du fortsätta använda dina kostnadsfria produkter när du har uppgraderat ditt konto till priser för användningsbaserad betalning och tagit bort utgiftsgränsen. Om du bara använder de tjänstkvoter som ingår utan kostnad behöver du inte betala något. Den kostnadsfria krediten på $200 fungerar som utgiftsgräns.

Vad händer när jag har utnyttjat hela den kostnadsfria krediten på $200 eller när 30-dagarsperioden är över?

Vi meddelar dig så att du kan avgöra om du vill uppgradera till betala per användning-prissättning och ta bort utgiftsgränsen. Om du gör det har du åtkomst till alla de kostnadsfria produkterna. Om du väljer att inte uppgradera inaktiveras ditt konto och produkterna så att du måste uppgradera för att fortsätta använda dem.

Vad innebär det att uppgradera mitt konto?

När du registrerar dig för ett kostnadsfritt Azure-konto får du en kredit på $200 som fungerar som en utgiftsgräns. Det innebär att all användning av resurser utöver de kostnadsfria produkterna och kvoterna räknas av mot krediten på $200 under de första 30 dagarna. När du har använt all kredit på $200 eller när 30-dagarsperioden är över (beroende på vilket som inträffar först) måste du uppgradera till ett betala per användning-konto. När du gör det tas utgiftsgränsen bort automatiskt så att du kan fortsätta få tillgång till alla kostnadsfria produkter som ingår i det kostnadsfria kontot. När utgiftsgränsen är borttagen betalar du för det du använder utöver de kostnadsfria kvoterna och detta debiteras från kortet du har angett.

Vad händer med produkterna om jag inte uppgraderar?

Om du väljer att inte uppgradera när 30-dagarsperioden är över eller när du använt all kredit på $200 (beroende på vilket som inträffar först) inaktiveras de produkter som du har distribuerat och du kan inte längre komma åt dem. Du kan när du vill inom den efterföljande 30-dagarsperioden komma tillbaka och uppgradera kontot.

Hur kan jag se hur mycket av krediten på $200 jag har kvar?

Den återstående krediten visas längst upp i hanteringsportalen så att du alltid vet vad du har.

Vad händer med min outnyttjade kredit om jag uppgraderar innan 30-dagarsperioden har tagit slut?

När du uppgraderar ditt konto till betala per användning-prissättning behåller du all kvarstående kostnadsfri kredit, och den fortsätter att vara tillgängliga under 30-dagarsperioden från det att du påbörjade ditt kostnadsfria konto. Du förlorar alltså ingenting på att uppgradera tidigt. Du kan även fortsätta att använda de kostnadsfria produkterna efter att du har uppgraderat. Du betalar bara för det du använder utöver de kostnadsfria beloppen varje månad. Du kan avbryta när som helst.

Vad behöver jag för att registrera mig för ett kostnadsfritt konto?

Allt du behöver är ett telefonnummer, ett kreditkort samt användarnamn för ett GitHub-konto eller ett Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID).

Behöver jag ett Microsoft-konto för att registrera mig för Azure?

Du kan registrera dig med ditt Microsoft-konto eller använda ditt GitHub-konto och föra över all din kod från lagringsplatser till distribution.

Hur fungerar registreringsprocessen med GitHub?

Nu kan du logga in via länken ”Inloggningsalternativ” på inloggningssidan för Azure. Första gången du som GitHub-användare loggar in till en Microsoft-produkt med dina autentiseringsuppgifter ber GitHub om ditt tillstånd. GitHub delar namnet och offentliga och privata e-postadresser i ditt GitHub-konto med Microsoft för att se om du redan har ett Microsoft-konto. Om du redan har ett konto kan du välja att använda det kontot och lägga till ditt GitHub-konto som inloggningsmetod. Annars skapas ett nytt konto och kopplas till GitHub-kontot.

Vilken GitHub-information delas med Microsoft?

Microsoft värnar om din integritet. Den profilinformation vi ber om används för att kontrollera om du har ett befintligt Microsoft-konto och för att skapa ett konto om det behövs. När din information har lagts till i Microsofts ekosystem skyddas den enligt Microsofts användningsvillkor och delas inte med andra utan ditt tillstånd. Microsoft får inte åtkomst till någon kod när en GitHub-identitet kopplas till ett Microsoft-konto.

Varför behöver jag ange kreditkortsnummer och telefonnummer?

Ett sätt som vi kan hålla nere priserna på är att verifiera att kontoinnehavare är riktiga människor, inte robotar eller anonyma bråkmakare. Vi använder telefonnumret och kreditkortet för att bekräfta din identitet. Vi debiterar inte ditt kreditkort, men du kan se ett reservationsbelopp på en dollar på kontoutdraget. Det tas bort inom tre till fem dagar.

Vad händer när jag använt de kostnadsfria produkterna i 12 månader?

Under 12 månader efter att du har uppgraderat ditt konto är ett visst antal populära produkter för beräkning, nätverk, lagring och databaser kostnadsfria. Efter 12 månader kan du fortsätta att använda alla de produkter du använder och du faktureras enligt priserna för ”betala per användning” som är standard.

Kan kostnadsfria Azure-konton användas för produktion eller endast för utveckling?

Kostnadsfria Azure-konton tillhandahåller åtkomst till alla Azure-produkter och hindrar inte kunderna från att skapa enligt deras egna idéer. Kostnadsfria Azure-konton omfattar vissa produkter och vissa kvantiteter av dessa produkter helt kostnadsfritt. För att göra dessa produktionsscenarion möjliga kan du behöva använda resurser som överstiger de kostnadsfria mängderna. Du faktureras för dessa ytterligare resurser enligt priserna för betala per användning.

Är det kostnadsfria kontot, de 12 månaderna med kostnadsfria produkterna och krediten på $200 tillgängliga internationellt?

Ja. Dessa är tillgängliga i alla länder där Azure är kommersiellt tillgängligt (men omfattar inte landsspecifika molnprodukter i regionerna US Government, Azure China och Azure Germany). Azure är för närvarande kommersiellt tillgängligt i 140 länder/regioner inklusive:

 • Afghanistan
 • Albanien
 • Algeriet
 • Amerikanska Jungfruöarna
 • Angola
 • Argentina
 • Armenien
 • Australien
 • Azerbajdzjan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belgien
 • Belize
 • Bermuda
 • Bolivia
 • Bosnien och Hercegovina
 • Botswana
 • Brasilien
 • Brunei
 • Bulgarien
 • Caymanöarna
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Curaçao
 • Cypern
 • Danmark
 • Den palestinska myndigheten
 • Dominikanska republiken
 • Ecuador
 • Egypten
 • El Salvador
 • Estland
 • Etiopien
 • Fiji
 • Filippinerna
 • Finland
 • Frankrike
 • Färöarna
 • Förenade Arabemiraten
 • Georgien
 • Ghana
 • Grekland
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hongkong
 • Indien
 • Indonesien
 • Irak
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italien
 • Jamaica
 • Japan
 • Jemen
 • Jordanien
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kazakstan
 • Kenya
 • Korea
 • Kroatien
 • Kuwait
 • Lettland
 • Libanon
 • Libyen
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Macao SAR
 • Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken)
 • Malaysia
 • Malta
 • Marocko
 • Mauritius
 • Mexiko
 • Moldavien
 • Monaco
 • Mongoliet
 • Montenegro
 • Namibia
 • Nederländerna
 • Nepal
 • Nicaragua
 • Nigeria
 • Norge
 • Nya Zeeland
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polen
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republiken Cabo Verde
 • Republiken Kongo
 • Rumänien
 • Rwanda
 • Ryssland
 • Saint Kitts och Nevis
 • Saudiarabien
 • Schweiz
 • Senegal
 • Serbien
 • Singapore
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sri Lanka
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Tadzjikistan
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Tjeckien
 • Trinidad och Tobago
 • Tunisien
 • Turkiet
 • Turkmenistan
 • Tyskland
 • Uganda
 • Ukraina
 • Ungern
 • Uruguay
 • USA
 • Uzbekistan
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Vitryssland
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Österrike

Kan jag använda min $200-kredit för Azure Marketplace-erbjudanden?

Nej, din kredit kan inte tillämpas på Azure Marketplace-erbjudanden. Många Azure Marketplace-partner erbjuder dock kostnadsfria utvärderingar och/eller kostnadsfria prenumerationsnivåer för sina tjänster.

Vad gör jag om jag har fler frågor?

Ring oss på 1-800-867-1389 så svarar vi på dina frågor.

Hur många kostnadsfria erbjudanden kan jag registrera mig för?

Kontot har en gräns på ett konto med 12 månaders kostnadsfri tillgång till produkter och en kredit på $200 per ny kund. Dock kan du använda så många produkter du vill utöver den kostnadsfria mängden genom att uppgradera kontot till betala per användning-prissättning.

Kan jag använda min Azure Hybrid-förmån med det kostnadsfria Azure-kontot?

Nej. Azure Hybrid-förmånen kan inte kombineras med de kostnadsfria produkterna.

Ta del av ditt kostnadsfria konto