Hoppa över navigering

Vanliga frågor och svar om det kostnadsfria Azure-kontot

Börja kostnadsfritt

Vad är ett kostnadsfritt Azure-konto?

Med det kostnadsfria Azure-kontot får du en kredit på $200 som du kan utnyttja i 30 dagar, samt kostnadsfria Azure-produkter i 12 månader.

Följande produkter är tillgängliga på månadsbasis utan kostnad:

Produkter Period med kostnadsfri tillgänglighet
750 timmars användning av Azure B1S General Purpose Virtual Machines för Microsoft Windows Server 12 månader
750 timmars användning av Azure B1S General Purpose Virtual Machines för Linux 12 månader
128 GB Managed Disks som en kombination av två 64 GB (P6) SSD-lagringsdiskar, plus 1 GB ögonblicksbild och 2 miljoner I/O-åtgärder 12 månader
5 GB Blob Storage med LRS på nivån för frekvent åtkomst med 2 miljoner läsningar, 2 miljoner skrivningar och 2 miljoner läs-/liståtgärder 12 månader
5 GB File Storage med LRS med 2 miljoner läsåtgärder, 2 miljoner liståtgärder och 2 miljoner andra filåtgärder 12 månader
250 GB S0-standardinstans för SQL Database med 10 databasöverföringsenheter 12 månader
5 GB Azure Cosmos DB med 400 reserverade enheter 12 månader
15 GB bandbredd för utgående dataöverföring med kostnadsfri, obegränsad ingående överföring 12 månader
5 GB bandbredd för utgående dataöverföring med kostnadsfri, obegränsad ingående överföring Alltid kostnadsfritt efter de första 12 månaderna
10 webb-, mobil- eller API-appar med Azure App Service med 1 GB lagringsutrymme Alltid kostnadsfritt
1 miljon begäranden och 400 000 GBs resursförbrukning med Azure Functions Alltid kostnadsfritt
Azure Container Service utan kostnad för att skapa kluster med virtuella datorer Alltid kostnadsfritt
50 000 lagrade objekt med Azure Active Directory med enkel inloggning (SSO) för 10 appar per användare Alltid kostnadsfritt
50 000 lagrade användare per månad och 50 000 autentiseringar per månad med Azure Active Directory B2C Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfritt Azure Service Fabric för att skapa mikrotjänstappar Alltid kostnadsfritt
Första 5 användarna utan kostnad med Visual Studio Team Services Alltid kostnadsfritt
Obegränsade noder (server- eller PaaS-instans) med Application Insights och 1 GB telemetridata ingår per månad Alltid kostnadsfritt
Obegränsad användning av Azure DevTest Labs Alltid kostnadsfritt
Machine Learning med 100 moduler och 1 timme per experiment med 10 GB lagringsutrymme Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri principutvärdering och rekommendationer med Azure Security Center Alltid kostnadsfritt
Obegränsade rekommendationer och bästa praxis med Azure Advisor Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri Azure IoT Hub-version med 8 000 meddelanden per dag med en meddelandestorlek på 0,5 kB Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfri offentlig belastningsutjämnad IP med Azure Load Balancer Alltid kostnadsfritt
5 kostnadsfria lågfrekvensaktiviteter med Azure Data Factory Alltid kostnadsfritt
50 MB lagring för 10 000 värdhanterade dokument med Azure Search, inklusive 3 index per tjänst Alltid kostnadsfritt
Kostnadsfritt namnområde och 1 miljon push-meddelanden med Azure Notification Hubs Alltid kostnadsfritt
Obegränsad användning av Azure Batch för schemaläggning av jobb och klusterhantering Alltid kostnadsfritt
500 minuters jobbkörning med Azure Automation ingår utan kostnad Alltid kostnadsfritt
Obegränsade användare och 5 000 katalogobjekt med Azure Data Catalog Alltid kostnadsfritt
30 000 transaktioner per månad med en bearbetningshastighet på 20 transaktioner per minut med ansikts-API:et Alltid kostnadsfritt
5 000 transaktioner per månad med API för Bing-taligenkänning Alltid kostnadsfritt
2 miljoner tecken ingår utan kostnad med API:et för textöversättning Alltid kostnadsfritt
Free 5 GB per month analysis plus 31-day retention period with Log Analytics Alltid kostnadsfritt
Scheduler med 1 jobbsamling, 5 jobb per samling och 3 600 jobbkörningar ingår utan kostnad Alltid kostnadsfritt
50 virtuella nätverk utan kostnad med Azure Virtual Network Alltid kostnadsfritt
Obegränsade inkommande dataöverföringar mellan virtuella nätverk Alltid kostnadsfritt

Detaljerade användningsvillkor för det kostnadsfria Azure-kontot finns i avsnittet om produktvillkor.

Vem är kvalificerad för det kostnadsfria Azure-kontot?

Kostnadsfria Azure-konton är tillgängliga för alla nya Azure-kunder. Om du aldrig haft en kostnadsfri utvärderingsversion av Azure eller om du aldrig varit en betalande Azure-kund så är du kvalificerad.

Måste jag betala något för att börja använda det kostnadsfria Azure-kontot?

Nej. Du behöver inte betala något för att komma igång, och du får dessutom en kredit på $200 som du kan spendera under de 30 första dagarna.

Måste jag betala något efter de 30 dagarna?

Efter 30-dagarsperioden kan du fortsätta använda dina kostnadsfria produkter när du har uppgraderat ditt konto till en Azure-prenumeration med användningsbaserad betalning och tagit bort utgiftsgränsen. Så länge du använder de tjänstkvoter som ingår utan kostnad behöver du inte betala något.

Vad händer när jag har utnyttjat hela den kostnadsfria krediten på $200 eller när 30-dagarsperioden är över?

Vi meddelar dig så att du kan avgöra om du vill uppgradera till en Azure-prenumeration med användningsbaserad betalning. Om du gör det har du åtkomst till alla de kostnadsfria produkterna. Om du väljer att inte uppgradera inaktiveras ditt konto och produkterna.

Vad är prenumerationer och hur hänger de ihop med det kostnadsfria Azure-kontot?

Prenumerationer är den enhet som ger åtkomst till Azures produkter som en del av det kostnadsfria Azure-kontot. Det kostnadsfria Azure-kontot inleds med en kostnadsfri utvärderingsversion. I den här prenumerationen ingår en kredit på $200 i 30 dagar samt tillgång till över 30 kostnadsfria produkter, t.ex. beräknings-, nätverks-, lagrings- och databasprodukter. Den här prenumerationen har en utgiftsgräns och all användning utöver de kostnadsfria produkterna och tjänstkvoterna under prenumerationsperioden räknas av mot krediten på $200. När 30-dagarsperioden är över eller när du har utnyttjat krediten på $200 måste du uppgradera till en Azure-prenumeration med användningsbaserad betalning för att fortsätta använda ditt konto. Med den här uppgraderingen tas utgiftsgränsen för prenumerationen bort och du får åtkomst till alla kostnadsfria produkter som en del av ditt konto.

Vad innebär det att uppgradera en prenumeration?

Det kostnadsfria Azure-kontot ger tillgång till kostnadsfria produkter som antingen är kostnadsfria i 12 månader eller som alltid är kostnadsfria. Under de första 30 dagarna får du dessutom en kredit på $200 som fungerar som en utgiftsgräns. Det innebär att all användning av produkter utöver de kostnadsfria produkterna och kvoterna räknas av mot krediten på $200 under de första 30 dagarna. Ditt kreditkort debiteras inte förrän hela krediten har utnyttjats. När krediten på $200 är slut, eller när 30-dagarsperioden är över, måste du uppgradera ditt konto till en Azure-prenumeration med användningsbaserad betalning och ta bort utgiftsgränsen för att kunna komma åt alla kostnadsfria produkter som ingår i kontot. Nu kommer dock all användning av produkter utöver de kostnadsfria produkterna och kvoterna att debiteras mot kreditkortet.

Vad händer med produkterna om jag inte uppgraderar?

Om du väljer att inte uppgradera när 30-dagarsperioden är över eller när din kredit på $200 är slut (beroende på vilket som inträffar först), inaktiveras de produkter som du har distribuerat och du kan inte längre komma åt dem. Du kan när du vill inom den efterföljande 30-dagarsperioden komma tillbaka och uppgradera din prenumeration.

Hur kan jag se hur mycket av krediten på $200 jag har kvar?

Den återstående krediten visas längst upp i hanteringsportalen så att du alltid vet vad du har.

Vad behöver jag för att registrera mig för ett kostnadsfritt konto?

Allt du behöver är ett telefonnummer, ett kredit- eller betalkort och användarnamnet för ett Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID).

Varför behöver jag ange kreditkortsnummer och telefonnummer?

Vi kan hålla nere våra priser för att vi verifierar att kontoinnehavare är riktiga människor, inte robotar eller anonyma bråkmakare. Vi använder telefonnumret och kreditkortet för att bekräfta din identitet. Vi debiterar inte kreditkortet, men du kan se ett reservationsbelopp på $1 på kontoutdraget. Det tas bort inom tre till fem dagar.

Vad händer när jag använt de kostnadsfria produkterna i 12 månader?

Under 12 månader efter att du har uppdaterat din prenumeration är ett visst antal populära produkter som beräkning, nätverk, lagring och databaser kostnadsfria. Efter 12 månader kan du fortsätta att använda alla de produkter du använder och du faktureras enligt priserna för ”betala per användning” som är standard.

Kan kostnadsfria Azure-konton användas för produktion eller endast för utveckling?

Kostnadsfria Azure-konton tillhandahåller åtkomst till alla Azure-produkter och hindrar inte kunderna från att skapa enligt deras egna idéer. Kostnadsfria Azure-konton inkluderar vissa produkter och vissa kvantiteter av dessa produkter helt kostnadsfritt. För att göra dessa produktionsscenarion möjliga kan du behöva använda resurser som överstiger de kostnadsfria mängderna. Du faktureras för dessa ytterligare resurser enligt priserna för ”betala per användning”.

Är det kostnadsfria kontot, de kostnadsfria produkterna under 12 månader och krediten på $200 tillgängliga internationellt?

Ja. Dessa är tillgängliga i alla länder där Azure är kommersiellt tillgängligt (men omfattar inte landsspecifika molnprodukter i regionerna US Government, Azure China och Azure Germany). Azure är för närvarande kommersiellt tillgängligt i 140 länder/regioner inklusive:

 • Afghanistan
 • Albanien
 • Algeriet
 • Amerikanska Jungfruöarna
 • Angola
 • Argentina
 • Armenien
 • Australien
 • Azerbajdzjan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belgien
 • Belize
 • Bermuda
 • Bolivia
 • Bosnien och Hercegovina
 • Botswana
 • Brasilien
 • Brunei
 • Bulgarien
 • Caymanöarna
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Curaçao
 • Cypern
 • Danmark
 • Den palestinska myndigheten
 • Dominikanska republiken
 • Ecuador
 • Egypten
 • El Salvador
 • Estland
 • Etiopien
 • Fiji
 • Filippinerna
 • Finland
 • Frankrike
 • Färöarna
 • Förenade Arabemiraten
 • Georgien
 • Ghana
 • Grekland
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hongkong SAR
 • Indien
 • Indonesien
 • Irak
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italien
 • Jamaica
 • Japan
 • Jemen
 • Jordanien
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kazakstan
 • Kenya
 • Kirgizistan
 • Korea
 • Kroatien
 • Kuwait
 • Lettland
 • Libanon
 • Libyen
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Macao SAR
 • Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken)
 • Malaysia
 • Malta
 • Marocko
 • Mauritius
 • Mexiko
 • Moldavien
 • Monaco
 • Mongoliet
 • Montenegro
 • Namibia
 • Nederländerna
 • Nepal
 • Nicaragua
 • Nigeria
 • Norge
 • Nya Zeeland
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polen
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republiken Cabo Verde
 • Republiken Kongo
 • Rumänien
 • Rwanda
 • Ryssland
 • Saint Kitts och Nevis
 • Saudiarabien
 • Schweiz
 • Senegal
 • Serbien
 • Singapore
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sri Lanka
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Tadzjikistan
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Tjeckien
 • Trinidad och Tobago
 • Tunisien
 • Turkiet
 • Turkmenistan
 • Tyskland
 • Uganda
 • Ukraina
 • Ungern
 • Uruguay
 • USA
 • Uzbekistan
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Vitryssland
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Österrike

Kan jag använda min $200-kredit för Azure Marketplace-erbjudanden?

Nej, din kredit kan inte tillämpas på Azure Marketplace-erbjudanden. Många Azure Marketplace-partner erbjuder dock kostnadsfria utvärderingar och/eller kostnadsfria prenumerationsnivåer för sina tjänster.

Vad gör jag om jag har fler frågor?

Ring oss på 1-800-867-1389 så svarar vi på dina frågor.

Hur många kostnadsfria kontoprenumerationer kan jag registrera mig för?

Kontot har en gräns på en prenumeration med 12 månaders kostnadsfri tillgång till produkter och en kredit på $200 per ny kund. Du kan dock ha flera andra typer av prenumerationer (t.ex. för användningsbaserad betalning) under samma kostnadsfria konto.

Kan jag använda min Azure Hybrid-förmån med det kostnadsfria Azure-kontot?

Nej. Azure Hybrid-förmånen kan inte kombineras med de kostnadsfria produkterna.

Ta del av ditt kostnadsfria konto

Börja kostnadsfritt