Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Skala elastiskt dataflöde och lagring i hela värden och betala bara för det dataflöde och den lagring du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda, och garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB har utformats som ett globalt distribuerat databassystem

Nyckelfärdig global distribution

Bygg enkelt globalt distribuerade appar utan krånglet med flera, komplexa datacenterkonfigurationer. Azure Cosmos DB är ett globalt distribuerat databassystem som automatiskt replikerar dina data till ett valfritt antal regioner för snabb och högtillgänglig åtkomst. Azure Cosmos DB har stöd för transparent anslutning till flera nätverk och garanterar hög tillgänglighet på 99,99 %.

Med Azure Cosmos DB kan du använda nyckelvärdes-, graf- och dokumentdata i en och samma tjänst

Flera datamodeller och flera API:er

Det är bara med Azure Cosmos DB som du kan du använda nyckel/värde-data, grafdata och dokumentdata i en och samma tjänst i global skala utan att behöva bry dig om schema- eller indexhantering. Azure Cosmos DB indexerar automatiskt alla data så att du kan få åtkomst till dem via dina favorit-API:er, till exempel SQL, JavaScript, Gremlin, MongoDB och Azure Table Storage.

Oberoende och elastisk skalning av lagringsutrymme och dataflöde med Azure Cosmos DB

Obegränsad elastisk skalning i hela världen

Med Azure Cosmos DB betalar du bara för det dataflöde och det lagringsutrymme du behöver. Med Azure Cosmos DB kan du när du vill och var du vill i världen skala lagringen och dataflödet separat med hög elasticitet, vilket gör tjänsten till den perfekta parhästen för dina serverlösa program.

Fem definierade konsekvensmodeller erbjuds av Azure Cosmos DB

Flera väldefinierade konsekvensnivåer

Azure Cosmos DB erbjuder väldefinierade konsekvensnivåer: stark, begränsad föråldring, konsekvens-prefix, session och slutlig – för en intuitiv programmeringsmodell med kort svarstid och hög tillgänglighet för din globala app.

Garanterad låg latens

Garanterad kort svarstid vid 99:e percentil

Hantera läs- och skrivförfrågningar från den närmaste regionen och distribuera samtidigt data över hela världen. Med en skrivoptimerad databasmotor utan spärr garanterar Azure Cosmos DB mindre än 10 ms svarstid på läsningar och mindre än 15 ms svarstid på (indexerade) skrivningar på 99:e percentilen.

Företagsklass, omfattande serviceavtal

Branschledande serviceavtal i företagsklass

Var tryggt förvissad om att dina appar körs i en väl beprövad datatjänst, byggd på infrastruktur i världsklass. Azure Cosmos DB ger dig säkerhet och regelefterlevnad i företagsklass och är den första och enda tjänsten som erbjuder branschledande serviceavtal med 99,99 % hög tillgänglighet, svarstid på 99:e percentilen, garanterat dataflöde och enhetlighet.

Kunder som använder Azure Cosmos DB

Vad kan du skapa med Azure Cosmos DB?

Lär dig mer om användarsituationer nedan:

Globalt distribuerade verksamhetskritiska program

Garantera åtkomst för användare i hela världen med högtillgängliga funktioner med kort svarstid, inbyggda i Microsofts globala datacenter.

Läs mer

Diagram över lösning för global räckvidd

IoT (Internet of Things)

Skala elastiskt på direkten och hantera olika typer av oförutsedda IoT-arbetsbelastningar, utan att göra avkall på inmatning och frågeprestanda.

Läs mer

Diagram över lösning för IoT och telematik

Personanpassning

Ge personanpassade rekommendationer för kunder i realtid, med korta svarstider och inställningar för finjustering av konsekvens för omedelbar analys.

Läs mer

Diagram över lösning för personanpassning i realtid

Detaljhandel och näthandel

Hantera djupgående sökfrågor i diverse produktkataloger, trafiktoppar och snabbt föränderliga lagerplatser.

Läs mer

Diagram över lösning för produktkatalog

Spel

Skala databasen elastiskt för att hantera oförutsägbara trafiktoppar och leverera spelupplevelser med korta svarstider för flera deltagare i global skala.

Läs mer

Diagram över spellösning

Serverlösa appar

Använd Azure Functions och Azure Cosmos DB för att skapa globalt distribuerade, skalbara, serverlösa program

Läs mer

Diagram över serverlös lösning

Komma igång med Azure Cosmos DB

Titta på Vad är Azure Cosmos DB? eller läs Presentation av Azure Cosmos DB och se om vår globalt distribuerade databastjänst för flera modeller passar dina program, däribland webbaserade scenarier för spelappar, sociala appar och IoT-appar (Internet of Things) i stor skala. Få experttips som hjälper dig igång med Azure Cosmos DB.

API:er för DocumentDB SQL och JavaScript

Azure Cosmos DB har inbyggt stöd för DocumentDB-API och du kan fortfarande använda API:er för DocumentDB SQL och JavaScript som tidigare.

API-stöd för MongoDB

Använd Azure Cosmos DB som en fullständigt hanterad databastjänst för din MongoDB-app, utan kodändringar, med inbyggt API-stöd för MongoDB.

API:er för Azure Table Storage

Använd Azure Cosmos DB som en globalt distribuerad databas för ditt Azure Table Storage-baserade program, utan kodändringar med Table-API:et. Du får sekundära index, global distribution, principbaserad redundansväxling och mycket mer.

Distribuera graffrågor globalt med Gremlin-API:er

Dra nytta av inbyggda Graph API:er i Azure Cosmos DB utan några kodändringar. Du kan skicka globalt distribuerade graffrågor genom att använda Gremlin med Graph API.

Maskininlärning i realtid över globalt distribuerade datauppsättningar med Apache Spark

För maskininlärning i realtid över globalt distribuerade datauppsättningar som hanteras av Azure Cosmos DB, använder du Spark-anslutningsappen för att skicka Apache Spark-frågor. Spark-anslutningsappen använder inbyggda index som hanteras av Azure Cosmos DB, vilket ger betydande prestandavinster.

Utvecklat för utvecklare.

Börja med att bygga en enkel .NET- eller Node.js-app eller bygg en fullständig webbapp med hjälp av befintliga kunskaper om SQL och NoSQL med Azure Cosmos DB:s API:er för flera modeller, däribland DocumentDB, MongoDB, graf och tabell.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Prova Azure Cosmos DB och bygg snabba och skalbara globalt distribuerade program.