Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller och för valfri skala

Skapa appar i planetskala enklare än någonsin

Azure Cosmos DB är en fullständigt hanterad databastjänst med nyckelfärdig global distribution och transparent replikering för flera original. Få svarstider för läsning och skrivning på enstaka millisekunder vid 99:e percentilen, automatisk och elastisk skalning av dataflöde och lagring globalt, 99,999 procent hög tillgänglighet och fem väldefinierade konsekvensalternativ – alla uppbackade av branschledande omfattande serviceavtal.

Distribuera data globalt med ett enda klick

Lägg till eller ta bort regioner i din globalt distribuerade databas när som helst, utan besväret med databashantering av flera datacenter och skala dataflöde och lagring automatiskt och elastisk i dessa regioner. Dina appar garanteras svarstider för läsning och skrivning på enstaka millisekunder vid 99:e percentilen och 99,999 procent hög tillgänglighet globalt med replikering för flera original och valet av fem väldefinierade konsekvensmodeller.

Få åtkomst och kör frågor med en datamodell eller ett API du själv väljer

Få åtkomst till och kör frågor på data med hjälp av API:er för SQL, MongoDB, Cassandra, Gremlin, Etcd och Table, och använd Apache Spark för driftanalys i planetskala. Peka befintliga NoSQL-klientdrivrutiner och -verktyg med öppen källkod på din Cosmos-databas för att bevara befintliga OSS-investeringar, eller migrera enkelt MongoDB, Cassandra eller andra NoSQL-arbetsbelastningar till Azure Cosmos DB.

Driftanalys i realtid och AI i global skala

Kör globalt distribuerade driftanalyser med snabba svarstider och AI på transaktionsdata i din databas. Med inbyggt stöd för Apache Spark och Jupyter Notebooks kan Azure Cosmos DB bidra till snabbare insikter genom att mata in och hantera data och köra analys mot en replik i en lokal databas i en Azure-region. Kör Apache Spark-frågor direkt på indexerade data med flera olika modeller som lagras i dina datapartitioner, utan att behöva flytta data.

Hårt testad för verksamhetskritiska företagsarbetsbelastningar

Kör verksamhetskritiska arbetsbelastningar på en beprövad databastjänst för flera datamodeller, byggd på infrastruktur i världsklass med säkerhet och efterlevnad i företagsklass betrodd av ledande företag, inklusive Microsoft. Azure Cosmos DB är en fullständigt hanterad globalt distribuerad databastjänst med branschledande, omfattande serviceavtal.

Utveckla appar med Azure Cosmos DB-lösningsarkitekturer

Utforma och implementera banbrytande IoT-, e-handels- och spelappar samt serverlösa appar med datadistribution i valfritt antal Azure-regioner.

Branschledare som skapar innovationer med Azure Cosmos DB

American Cancer Society ansluter volontärer, minskar kostnader och hjälper till att rädda liv

”Resultatet… har helt enkelt varit fenomenalt. Första året hade vi 86 procent högre intäkter från år till år. I fjol hade vi 55 procent mer intäkter.” – Ben Kaplan, chef för digitala produkter

Läs berättelsen

American Cancer Society

ExxonMobil-dotterbolag utnyttjar molnet för att optimera verksamheten och driva på tillväxten

”Med Microsoft, Azure och IoT-tekniker är XTO Energy en innovationsledare i olje- och gasbranschen.” – Anish Patel, chef för integrering av permisk teknik

Läs berättelsen

ExxonMobil

Jet.com skapar innovativ e-handelsmotor på Azure på mindre än ett år

”När vi skapade nästa generations plattform för händelsekällor för Jet erbjöd Azure Cosmos DB den låga latens, det höga dataflöde, den globala tillgänglighet och den omfattande funktionsuppsättning som är kritiskt för vår framgång.” – Scott Havens, chef för programvaruteknik

Läs berättelsen

Jet.com

ASOS förlitar sig på Azure att ge en fantastisk upplevelse för mer än 15 miljoner onlineshoppare

”Vi valde Azure Cosmos DB för dess globala distribution och förmåga att hantera kraftiga säsongstoppar som Black Friday…. Vi kan distribuera våra datamodeller så att de är nära de mikrotjänster de servar – oavsett var det är i världen.” – Bob Strudwick, teknisk chef

Läs berättelsen

Asos

Bentley levererar nya insikter och förkortar leveranstiderna för tekniklösningar

”Vi ser väldigt stor potential för Azure Cosmos DB i våra produkter…. Genom att skapa ett flexibelt, skalbart datalager med Azure Cosmos DB kan vi leverera användbar information till våra användare.” – Phil Christensen, chef för verklighetsmodellering och molntjänster

Läs berättelsen

Bentley

Priser som ger dig flexibilitet och kontroll

Hantera resurser och kostnader med praktiskt taget obegränsat dataflöde och lagringsutrymme samt elastisk skalbarhet. Debiteringar baseras på etablerat dataflöde och SSD-uppbackad lagring som förbrukas av data och index, i alla utvalda regioner.

Utformat för utvecklare, med stöd för många olika API:er

SQL (Core) API

Skapa nya appar enkelt. Azure Cosmos DB inkluderar inbyggt stöd för SQL (Core) API och JavaScript. Azure Cosmos DB SQL-API erbjuder en formell programmeringsmodell för komplexa frågor via JSON-objekt. Frågespråket Azure Cosmos DB är baserat på JavaScript-programmeringsmodellen och SQL-API:et är rotad i typsystem, uttrycksutvärdering och funktionsanrop i JavaScript.

API för Cassandra

Leverera Cassandra som en tjänst med funktionerna i Azure Cosmos DB. Använd SDK:er och verktyg för Cassandra, inklusive befintliga drivrutiner, för att skapa program i nästan obegränsad global skala med funktioner som omfattas av serviceavtalet för Azure Cosmos DB-plattformen.

Azure Cosmos DB API för MongoDB

Använd Azure Cosmos DB som en fullständigt hanterad databastjänst för din MongoDB-app med få kodändringar och inbyggt API-stöd för MongoDB-data, vilket ger din app fördelarna med en äkta molnplattform.

Gremlin-API

Utnyttja stöd för datamodell med inbyggd graf på Azure Cosmos DB utan några kodändringar, och utfärda globalt distribuerade graffrågor med hjälp av Gremlin API.

Inbyggt stöd för Apache Spark och Jupyter Notebooks

Aktivera maskininlärning och AI i realtid över globalt distribuerade datauppsättningar genom att använda inbyggt stöd för Apache Spark och Jupyter Notebooks. Med inbyggt stöd för Apache Spark och Jupyter Notebooks minskar Azure Cosmos DB tiden till insikter och ger globalt distribuerad driftanalys med korta svarstider för valfri skala.

Tabell-API

Använd Azure Cosmos DB som en globalt distribuerad databas för ditt Azure Table Storage-baserade program, utan kodändringar med hjälp av Table-API:et. Du får sekundära index, global distribution, principbaserad redundansväxling och många andra funktioner.

Varför välja Azure för säkerhet?

 • Microsoft investerar mer än 1 miljard dollar varje år på forskning och utveckling inom cybersäkerhet.
 • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
 • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Allt du behöver för att komma igång

Prova Azure Cosmos DB kostnadsfritt i 30 dagar.
Lär dig hur du använder Azure Cosmos DB: Utforska självstudier, API-referenser och dokumentation.
Fortsätt bygga dina färdigheter med Azure Cosmos DB.

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på Stack Overflow, och hitta exempel och lagringsplatser på GitHub.

Självstudier och labbuppgifter

Azure Cosmos DB-uppdateringar, bloggar och meddelanden

Highlights from Microsoft Build

See all Azure Cosmos DB sessions from the conference on demand.

Watch now

Vanliga frågor och svar

 • Azure Cosmos DB är en globalt distribuerad databas för flera datamodeller och för valfri skala. Tjänsten skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter.

  Med nyckelfärdig global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner skalar Azure Cosmos DB transparent och replikerar dina data var oavsett var dina användare finns. Skala elastiskt dina skrivningar och läsningar runt om i hela världen och betala bara för det du behöver. Azure Cosmos DB ger inbyggt stöd för NoSQL- och OSS-API:er, inklusive MongoDB, Cassandra, Gremlin, etcd, Spark och SQL. Den ger även flera väldefinierade konsekvensmodeller, garanterade svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen och garanterad 99,999 procent hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal.

  Azure Cosmos DB är en fullständigt hanterad tjänst som gör så att du kan avlasta den administrativa bördan av att driva och skala distribuerade databaser till Azure, så att du inte behöver oroa dig om att hantera virtuella datorer, etablering av maskinvara, installation och konfiguration, kapacitet, replikering, programuppdatering eller klusterskalning.

 • Med Azure Cosmos DB kan du konfigurera dina databaser så att de är globalt distribuerade och tillgängliga i alla Azure-regioner. För att minimera svarstiden placerar du data nära den plats där användarna är.

  Azure Cosmos DB replikerar data transparent till alla regioner associerade med ditt Azure Cosmos DB-konto. Den ger en enda systemavbildning av din globalt distribuerade Azure Cosmos DB-databas och containrar som din app kan läsa och skriva till lokalt.

  Med nyckelfärdig global distribution kan du lägga till eller ta bort regionerna som är associerade med ditt konto när som helst. Appen behöver inte pausas eller distribueras på nytt för att lägga till eller ta bort en region. Hög tillgänglighet upprätthålls genom funktioner för anslutning till flera nätverk som tillhandahålls inbyggd i tjänsten. Läs mer.

 • Azure Cosmos DB närmar sig datakonsekvens som ett spektrum av val, med fler alternativ än de två extremer av stark och slutlig konsekvens.

  Välj mellan fem väldefinierade modeller på konsekvensspektrumet:

  • Stark
  • Begränsad föråldring
  • Session
  • Konsekvent prefix
  • Eventuell

  Varje modell backas upp av omfattande serviceavtal. Läs mer.

 • Som en globalt distribuerad databas ger Azure Cosmos DB innehållsrika serviceavtal som omfattar dataflöde, svarstider vid 99:e percentilen, konsekvens och hög tillgänglighet.

  Få mer information.

 • Azure Cosmos DB replikerar data transparent till alla Azure-regioner associerade med ditt Azure Cosmos DB-konto. Tjänsten tillämpar flera lager redundans på dina data. Visa mer information.

Utforska Azure Cosmos DB och ta del av nyckelfärdig global distribution

Börja kostnadsfritt