Hoppa över navigering

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

En databas för att skapa blixtsnabba program med världsomfattande skalning och inbyggt stöd för NoSQL

Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Skala dina skrivningar och läsningar elastiskt runt hela världen och betala endast för det du behöver. Azure Cosmos DB har inbyggt stöd för API:er för NoSQL och OSS som MongoDB, Cassandra, Gremlin och SQL, erbjuder väldefinierade konsekvensmodeller, garanterar en latens på ensiffriga millisekunder för läsning och skrivning vid den 99:e percentilen och garanterar hög tillgänglighet på 99,999 procent med flera värdar överallt i världen – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal (SLA:er).

Nyckelfärdig global distribution

Bygg världsomfattande program med flera värdar som alltid är ingång utan krånglet med flera, komplexa datacenterkonfigurationer. Azure Cosmos DB är utformat som ett globalt distribuerat databassystem och gör att du kan skriva och läsa från Cosmos DB-databasens lokala repliker, som replikeras i valfritt antal Azure-regioner.

Obegränsad och elastisk skalbarhet för skrivningar och läsningar

Azure Cosmos DB skalar elastiskt läsningar och skrivningar globalt, och du betalar endast för det dataflöde och den lagring du behöver. Azure Cosmos DB är utformat med genomskinlig horisontell partitionering och replikering av flera original och erbjuder oöverträffad elastisk skalbarhet för dina skrivningar och läsningar över hela världen!

Garanterad kort svarstid vid 99:e percentil

Du kan skapa mycket dynamiska och världsomfattande program. Med sitt nya protokoll för replikering av flera original och skrivoptimerad databasmotor utan spärr garanterar Azure Cosmos DB mindre än 10 ms svarstid för både läsningar och (indexerade) skrivningar på den 99:e percentilen världen över.

Väldefinierade konsekvensnivåer

Du behöver inte längre göra extrema uppoffringar när det gäller konsekvens, tillgänglighet, latens och programmerbarhet. Azure Cosmos DB:s protokoll för replikering av flera originalär noggrant utformade för att erbjuda fem väldefinierade konsekvensnivåalternativ – stark, begränsad föråldring, konsekvens-prefix, session och slutlig – för en intuitiv programmeringsmodell med kort svarstid och hög tillgänglighet för din globalt distribuerade app.

Flera modeller med inbyggt stöd för API:er för NoSQL

Med Azure Cosmos DB kan du modellera realtidsdata med nyckelvärdes-, graf-, kolumn- och dokumentdatamodeller. Du slipper krångla med att hantera scheman och sekundärindex – Azure Cosmos DB indexerar automatiskt alla data vid datainmatningen. Du kan även använda det API du föredrar, däribland SQL, Apache® Cassandra, MongoDB, Gremlin och Azure Table Storage för att få åtkomst till dina data som finns lagrade i Cosmos DB-databasen.

Prestanda och säkerhet i företagsklass

Var tryggt förvissad om att dina appar körs i en väl beprövad datatjänst, byggd på infrastruktur i världsklass. Azure Cosmos DB ger dig säkerhet och regelefterlevnad i företagsklass och är den första och enda tjänsten som erbjuder branschledande omfattande serviceavtal med 99,999 % hög tillgänglighet, svarstid på 99:e percentilen, garanterat dataflöde och enhetlighet.

Kunder som använder Azure Cosmos DB

Vad kan du skapa med Azure Cosmos DB?

Lär dig mer om användarsituationer nedan:

Globalt distribuerade verksamhetskritiska program med Cosmos DB

Globalt distribuerade verksamhetskritiska program med Cosmos DBGarantera åtkomst för användare i hela världen med högtillgängliga funktioner med kort svarstid, inbyggda i Microsofts globala datacenter.

Garantera åtkomst för användare i hela världen med högtillgängliga funktioner med kort svarstid, inbyggda i Microsofts globala datacenter.

IoT med Cosmos DB

IoT med Cosmos DBSkala direkt och elastiskt och hantera olika typer av oförutsedda IoT-arbetsbelastningar, utan att göra avkall på inmatning och frågeprestanda.

Skala direkt och elastiskt och hantera olika typer av oförutsedda IoT-arbetsbelastningar, utan att göra avkall på inmatning och frågeprestanda.

Personanpassning med Cosmos DB

Personanpassning med Cosmos DBGe personanpassade rekommendationer för kunder i realtid, med korta svarstider och inställningar för finjustering av konsekvens för omedelbar analys

Ge personanpassade rekommendationer för kunder i realtid, med korta svarstider och inställningar för finjustering av konsekvens för omedelbar analys

Detaljhandel och e-handel med Cosmos DB

Detaljhandel och e-handel med Cosmos DBHantera djupgående sökfrågor i diverse produktkataloger, trafiktoppar och snabbt föränderliga lagerplatser.

Hantera djupgående sökfrågor i diverse produktkataloger, trafiktoppar och snabbt föränderliga lagerplatser.

Spel med Cosmos DB

Spel med Cosmos DBSkala databasen elastiskt för att hantera oförutsägbara trafiktoppar och leverera spelupplevelser med korta svarstider för flera deltagare i global skala.

Skala databasen elastiskt för att hantera oförutsägbara trafiktoppar och leverera spelupplevelser med korta svarstider för flera deltagare i global skala.

Serverlösa appar med Cosmos DB

Serverlösa appar med Cosmos DBAnvänd Azure Functions och Azure Cosmos DB för att skapa globalt distribuerade, skalbara, serverlösa program.

Använd Azure Functions och Azure Cosmos DB för att skapa globalt distribuerade, skalbara, serverlösa program.

Komma igång med Azure Cosmos DB

Skapa ett konto

Anslut till ditt program

Arbeta med data

Steg 1 av 1

Kom igång genom att skapa ett Azure Cosmos DB-konto och en samling för att lagra dina data genom att välja ett API som motsvarar dina behov.

Steg 1 av 1

Anslut ditt program till Azure Cosmos DB genom att implementera ett av anslutningsprogrammen för det programmeringsspråk du föredrar.

Steg 1 av 1

Utforska data i programmet med hjälp av läs- och skrivfrågor. Hantera data med hjälp av de unika funktionerna i Azure Cosmos DB.

Börja utveckla med Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB har tagits fram för utvecklare, med stöd för många olika API:er. Titta på Introducing Azure Cosmos DB (Introduktion till Azure Cosmos DB), kom igång med experttips, eller lär dig mer om vad du kan göra med API:er och anslutningsappar.

API för SQL

Azure Cosmos DB har inbyggt stöd för API:er för SQL och JavaScript.

{ LEAF }

API för MongoDB

Använd Azure Cosmos DB som en fullständigt hanterad databastjänst för din MongoDB-app, utan kodändringar, med inbyggt API-stöd för MongoDB.

Tabell-API

Använd Azure Cosmos DB som en globalt distribuerad databas för ditt Azure Table Storage-baserade program, utan kodändringar med hjälp av Table-API:et. Du får sekundära index, global distribution, principbaserad redundansväxling och mycket mer.

API för Cassandra

Leverera Cassandra ”som tjänst” med kraften hos Azure Cosmos DB. Använd SDK:er och verktyg för Cassandra för att skapa program i nästan obegränsad global skala med funktioner som omfattas av serviceavtalet för Azure Cosmos DB-plattformen.

Spark

För maskininlärning i realtid över globalt distribuerade datauppsättningar som hanteras av Azure Cosmos DB, använder du Spark-anslutningsappen för att skicka Apache Spark-frågor. Spark-anslutningsappen använder inbyggda index som hanteras av Azure Cosmos DB, vilket ger betydande prestandavinster.

Gremlin-API

Utnyttja inbyggda Graph API:er på Azure Cosmos DB utan några kodändringar, och utfärda globalt distribuerade graffrågor med hjälp av Gremlin med Graph API.

Azure Cosmos DB-partner

Relaterade produkter och tjänster

Azure SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Utforska Azure Cosmos DB och ta del av nyckelfärdig global distribution