Hoppa över navigering

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

En globalt distribuerad databas för låg latens och enormt skalbara program, med inbyggt stöd för NoSQL

Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution med multi-master-stöd i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Skala elastiskt dataflöde och lagring i hela värden och betala bara för det du behöver. Azure Cosmos DB erbjuder inbyggt stöd för NoSQL-alternativ, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller, garanterar en latens på ensiffriga millisekunder vid den 99:e percentilen och garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk samt lägre fördröjning överallt i världen – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB har utformats som ett globalt distribuerat databassystem

Nyckelfärdig global distribution

Bygg enkelt globalt distribuerade appar utan krånglet med flera, komplexa datacenterkonfigurationer. Azure Cosmos DB är ett globalt distribuerat databassystem med multi-master-replikering som automatiskt replikerar dina data till ett valfritt antal regioner för snabb och högtillgänglig åtkomst. Azure Cosmos DB har stöd för transparent anslutning till flera nätverk och garanterar hög tillgänglighet på 99,999 %.

Med Azure Cosmos DB kan du använda nyckelvärdes-, graf- och dokumentdata i en och samma tjänst

Flera datamodeller och flera API:er

Endast med Azure Cosmos DB kan du använda nyckelvärdes-, graf-, kolumn- och dokumentdata i en och samma tjänst. Azure Cosmos DB indexerar automatiskt alla data så att du kan få åtkomst till dem via dina favorit-API:er, till exempel SQL, JavaScript, Gremlin, MongoDB, Apache® Cassandra och Table Storage.

Oberoende och elastisk skalning av lagringsutrymme och dataflöde med Azure Cosmos DB

Obegränsad elastisk skalning i hela världen

Med Azure Cosmos DB betalar du bara för det dataflöde och det lagringsutrymme du behöver. Med Azure Cosmos DB kan du när du vill och var du vill i världen skala lagringen och dataflödet separat med hög elasticitet, vilket gör att tjänsten passar perfekt för dina serverlösa program.

Fem definierade konsekvensmodeller erbjuds av Azure Cosmos DB

Flera väldefinierade konsekvensnivåer

Azure Cosmos DB erbjuder fem väldefinierade konsekvensnivåer: stark, begränsad föråldring, konsekvens-prefix, session och slutlig – för en intuitiv programmeringsmodell med kort svarstid och hög tillgänglighet för din globala app.

Garanterad låg latens

Garanterad låg latens globalt

Hantera läs- och skrivförfrågningar från den närmaste regionen och distribuera samtidigt data över hela världen. Med en skrivoptimerad databasmotor utan spärr garanterar Azure Cosmos DB mindre än 10 ms svarstid på läsningar och mindre än 15 ms svarstid på (indexerade) skrivningar på 99:e percentilen.

Företagsklass, omfattande serviceavtal

Branschledande serviceavtal i företagsklass

Var tryggt förvissad om att dina appar körs i en väl beprövad datatjänst, byggd på infrastruktur i världsklass. Azure Cosmos DB ger dig säkerhet i företagsklass och regelefterlevnad i företagsklass och är den första och enda tjänsten som erbjuder branschledande omfattande serviceavtal med 99,999 % hög tillgänglighet, svarstid på 99:e percentilen, garanterat dataflöde och enhetlighet.

Kunder som använder Azure Cosmos DB

Vad kan du skapa med Azure Cosmos DB?

Lär dig mer om användarsituationer nedan:

Globalt distribuerade verksamhetskritiska program

Garanterad låg latens vid läsning och skrivning runt om i världen med stöd för hög tillgänglighet och multi-master.

Learn more

Diagram över lösning för global räckvidd

IoT (Internet of Things)

Skala direkt och elastiskt och hantera olika typer av oförutsedda IoT-arbetsbelastningar med bibehållen inmatning med hög skrivbelastning och frågeprestanda.

Diagram över lösning för IoT och telematik

Personanpassning

Ge personanpassade rekommendationer för kunder i realtid, med korta svarstider och inställningar för finjustering av konsekvens för omedelbar analys.

Learn more

Diagram över lösning för personanpassning i realtid

Detaljhandel och näthandel

Hantera avancerade sökfrågor i diverse produktkataloger, trafiktoppar och snabbt föränderliga lagerplatser.

Learn more

Diagram över lösning för produktkatalog

Spel

Skala databasen elastiskt för att hantera oförutsägbara trafiktoppar och leverera spelupplevelser med korta svarstider för flera deltagare i global skala.

Learn more

Diagram över spellösning

Serverlösa appar

Använd Azure Functions och Azure Cosmos DB för att skapa globalt distribuerade, skalbara, serverlösa program.

Learn more

Diagram över serverlös lösning

Börja utveckla med Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB har tagits fram för utvecklare, med stöd för många olika API:er. Titta på Vad är Azure Cosmos DB, kom igång med experttips, eller lär dig mer om vad du kan göra med API:er och anslutningsappar.

SQL-API med inbyggt JavaScript-stöd

Genom SQL-API:et tillhandahåller Azure Cosmos DB omfattande och välbekanta SQL-frågefunktioner med genomgående korta svarstider för schemalösa JSON-data.

Gremlin-API

Utnyttja inbyggda Graph API på Azure Cosmos DB utan några kodändringar, och utfärda globalt distribuerade graffrågor med hjälp av Gremlin-API:t för grafdata.

{ LEAF }

API för MongoDB

Använd Azure Cosmos DB som en fullständigt hanterad databastjänst för din MongoDB-app, utan kodändringar, med inbyggt API-stöd för MongoDB.

Tabell-API

Använd Azure Cosmos DB som en globalt distribuerad databas för ditt Azure Table Storage-baserade program, utan kodändringar med hjälp av Table-API:et. Du får sekundära index, global distribution, principbaserad redundansväxling och mycket mer.

Apache® Cassandra API

Levererar Cassandra ”som tjänst” på Azure Cosmos DB-plattform. Utvecklare kan använda SDK:er och verktyg för Cassandra för att skapa program i nästan obegränsad global skala med funktioner som omfattas av serviceavtalet för Azure Cosmos DB-plattformen.

Spark

För maskininlärning i realtid över globalt distribuerade datauppsättningar som hanteras av Azure Cosmos DB, använder du Spark-anslutningsappen för att skicka Apache Spark-frågor. Spark-anslutningsappen använder inbyggda index som hanteras av Azure Cosmos DB, vilket ger betydande prestandavinster.

Relaterade produkter och tjänster

Azure SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Utforska Azure Cosmos DB och ta del av nyckelfärdig global distribution