Hoppa till huvudinnehåll

Azure Cognitive Search

Sökning i företagsskala för apputveckling.

Upptäck latenta insikter från hela ditt innehåll

Azure Cognitive Search är den enda molnsöktjänsten med inbyggda AI-funktioner som berikar alla typer av information i syfte att hjälpa dig identifiera och utforska relevant innehåll i stor skala. Använd kognitiva funktioner för syn, språk och tal, eller använd anpassade maskininlärningsmodeller för att få insikter från alla typer av innehåll. I Azure Cognitive Search finns också funktionen semantisk sökning som använder avancerade maskininlärningstekniker för att förstå användarens avsikt och rangordna de mest relevanta sökresultaten efter sammanhang. Lägg mer tid på innovationer och mindre tid på att underhålla en komplex molnsöklösning.
Video container

Fullständigt hanterad sökning som en tjänst för att minska komplexiteten och ge enkel skalning

Funktioner för automatisk komplettering, geospatial sökning, filtrering och fasettering för en avancerad användarupplevelse

Inbyggda AI-funktioner som OCR, nyckelfrasextrahering och identifiering av namngivna entiteter för att få tillgång till insikter

Funktionen semantisk sökning drivs av djupinlärningsmodeller som förstår användarens avsikt och lyfter fram och rangordnar de mest relevanta sökresultaten

Starta, underhålla och skala med minimal investering

Distribuera ett sökindex snabbt och undvik driftsunderhåll. Den fullständigt hanterade molnsöktjänsten minskar datainmatningens och indexskapandets komplexitet genom att integreras med populära Azure-lagringslösningar och ge indexfunktioner exponerade genom ett enkelt REST API eller .NET SDK. Distribuera en fullständigt konfigurerad söktjänst med intuitiva användargränssnitt som bedömning, fasettering, förslag, synonymer och geo-sökning – samtidigt som du undviker omkostnader för felsökning av indexfel, övervakning av tjänstens tillgänglighet eller manuell skalning vid trafikvariationer.

En bild som visar hur du enkelt kan skapa sökbart innehåll med integrerad AI

Skapa sökbart innehåll med inbyggd AI

Utnyttja tal-, syn- och språktjänster i Azure AI som omvandlar rå, ostrukturerad information till sökbart innehåll. Orkestrera enkelt AI-tjänster som skapar struktur i dina data innan de indexeras genom att du definierar din egen Cognitive Search-kompetensuppsättning. Att tillämpa AI-funktioner som OCR, översättning, nyckelfrasextrahering, identifiering av plats, personer och organisation är lika enkelt som att kryssa i en ruta i Cognitive Search-portalen.

Ta fram de mest relevanta resultaten för användarna baserat på sökavsikt, inte bara nyckelord

Använd välbeprövade djupinlärningsmodeller från Microsoft Research och Bing för att tillhandahålla de mest relevanta resultaten efter sammanhang i dina appar. Med hjälp av funktionen semantisk sökning kan du förstå avsikten med kundernas sökningar och erbjuda avsevärt bättre sökresultat och öka kundengagemanget. Med semantisk sökning kan användarna även att få en sammanfattning av resultat med korta fragment så att de inte behöver gå igenom resultatlänkar och fullständiga dokument.
Ett illustrerat sökfält som visar de mest relevanta resultaten för frågan När landade människor på månen?

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Få den kraft, kontroll och anpassning du behöver med flexibel prissättning

Azure Cognitive Search erbjuds i kombinerbara sökenheter som omfattar pålitlig lagring och ett pålitligt dataflöde för att konfigurera och skala en sökupplevelse snabbt och kostnadseffektivt. Lägg till sökenheter för att öka antalet frågor per sekund, för att möjliggöra hög tillgänglighet eller för snabbare datainmatning. Ta bort sökenheter under perioder med låg trafik.

Kostnadsfri Basic Standard Lagringsoptimerad
BÄST FÖR Beräkning av planerad indexstorlek och kapacitetsplanering. Körning av arbetsbelastningar med lätta beräknings- och lagringsbehov. De flesta arbetsbelastningar, med en balans mellan beräkning, minne och lagring. Körning av arbetsbelastningar med höga datavolymer kostnadseffektivt när du behöver mindre minne och beräkning.
SÖKENHET Kostnadsfri Basic S1, S2 och S3 L1 och L2
YTTERLIGARE FUNKTIONER Dokumentknäckning: bildextrahering
AI-berikning

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månaderhar du fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Se hur kunder använder molnet för avancerade sökningar

Eliminera manuella processer för att minska tid, fel och risk

Det globala teknikföretaget Howden använder Cognitive Search för att skala upp sin process för tekniska utvärderingar för att snabbare och mer träffsäkert lägga bud på inkommande produkter.
Howden
Tillbaka till flikar

Utvecklarresurser

Dokumentation

Gå till  dokumentationsöversikten  och läs mer om att konsolidera sökbart innehåll i ett enda fast index för ett brett intervall av scenarier, och läs mer om  Cognitive Search-pipelinen.

Kursmoduler och snabbstarter

Se hur du  extraherar och berikar innehåll  med hjälp av AI-drivna algoritmer med resurser och exempeldata för Cognitive Search, lär dig hur Cognitive Search öppnar för  kunskapsutvinning, och använd  lösningsacceleratorn för kunskapsutvinning.

Azure-migrering

Utforska resurser för att migrera appar, data och infrastruktur i din egen takt. Använd verktyg för utvärdering, migrering och kostnadshantering kostnadsfritt när du  flyttar dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer.

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på  Support av Azure-communityn, eller kontakta  Azure Support.

Populära mallar och labbövningar

Upptäck lvideogenomgångar  och populära snabbstartsmallar för vanliga konfigurationer från Microsoft och communityn.

Driva appinnovation med AI-tjänster i molnet

Lär dig fem sätt din organisation kan komma igång med AI för att snabbt få ut mer värde av funktionerna.

Vanliga frågor om Cognitive Search

  • Cognitive Search finns i mer än 20 länder/regioner globalt, och nya läggs till regelbundet.

  • Vi garanterar  99,9 procent tillgänglighet  för betalda nivåer.

  • Inbyggda indexerare är tillgängliga för Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Blob Storage och Microsoft SQL Server på en virtuell Azure-dator. Använd Azure Data Factory, med över 80 anslutningsappar, eller Azure Logic Apps för att ansluta till din datakälla. Du kan alternativt överföra data till ett Cognitive Search-index, som inte har några begränsningar när det gäller typ av datakälla.

  • Cognitive Search fungerar med flera populära format som Microsoft Word, PowerPoint och Excel, Adobe PDF samt PNG, RTF, JSON, HTML och XML.

  • Cognitive Search är en plattform som en tjänst som hjälper utvecklare att skapa egna molnsöklösningar. Microsoft Search använder Cognitive Search-teknik för att tillhandahålla programvara som en tjänst för företagssökning i Microsoft-produkter.

  • Cognitive Search finns på drygt  50 språk.

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure Cognitive Search kostnadsfritt

Chatta med en säljare