Blockchain

Skapa smartare och effektivare försörjningskedjor, bekämpa bedrägeri, verifiera transaktioner snabbare och skapa revolutionerande nya affärsmodeller med Azure-tjänster för blockkedja.

Kom igång

Lyckas med blockkedjan via den beprövade trestegsmetoden i Azure

Förenkla och påskynda registerhållningen och verifieringen mellan partner i hela ditt arbetsflöde genom att omedelbart dela data och logik i ett oföränderligt, delat nätverk. Implementera trestegsmetoden för blockkedja i Azure för att skapa ditt eget konsortiumnätverk, förenkla styrning och hantering samt integrera din blockkedjelösning med de system och verktyg som du använder i dag.

Lägg grunden till ditt blockkedjeprogram genom att distribuera ditt konsortiumnätverk, distribuera ett transaktionsregister, bjuda in medlemmar och konfigurera behörigheter:

 • Konfigurera, distribuera och hantera din app med hjälp av förkonfigurerade nätverk och hanterad infrastruktur med Azure Blockchain ServiceFÖRHANDSVERSION.

Digitalisera dit konsortiums affärsarbetsflöde med smarta kontrakt som hjälper till att göra dina delade data oföränderliga:

 • Använd det intuitiva användargränssnittet i Azure Blockchain-tillägget för VS Code för att skapa och kompilera smarta kontrakt innan du distribuerar dem med Azure Blockchain Service.
 • Förenkla versionshantering och uppdateringar med Azure DevOps.
 • Iterera och validera snabbt blockkedjescenarier med hjälp av inbyggda kopplingar till Azure och verktyg som du redan känner till med Azure Blockchain Workbench.

När infrastrukturen och det smarta kontraktet har upprättats är det sista steget att skapa appen och utöka den till att fungera med de verktyg som ditt företag använder i dag:

 • Använd Azure Blockchain Service för att ansluta dina källor, översätta data till och från transaktionsregistret samt publicera resultat från smarta kontrakt till databaser och program – eller använda en Azure Blockchain Workbench-mall om du inte har skapat blockkedjeappar tidigare.
 • Anslut och integrera ditt blockkedjeprogram med dina befintliga appar och databaser med hjälp av Azure Blockchain Development Kit.

Lösningsarkitekturer för Azure-blockkedja

Upptäck hur blockkedjeteknik, däribland Ethereum-nätverk, skyddar dina data och digitaliserar dina arbetsflöden i dessa illustrerade arkitektoniska scenarier.

Blockchain workflow applicationBusinesses use blockchain to digitize workflows they share with other organizations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.11234456
 1. Översikt
 2. Flow

Program för blockkedjearbetsflöden

Översikt

Företag använder blockkedjor för att digitalisera arbetsflöden som de delar med andra organisationer, till exempel för att flytta fysiska tillgångar mellan leveranskedjor. Blockkedjeapparna är uppbyggda på liknande sätt i de olika användningsfallen. Här använder vi Azure Blockchain Service som det grundläggande hanterade blockkedjenätverket och skapar ett konsortiumprogram som kan mata in signaler från relevanta användargränssnitt och kommunicera transaktionsregisterdata till appar som används i konsortiet.

Flow

 1. 1 Relevanta appar, enheter och datakällor skickar händelser eller data till en asynkron meddelandekö (Azure Service Bus).
 2. 2 Logikappen med DLT (teknik med distribuerat transaktionsregister) för konsumenter hämtar data från Service Bus och skickar till transaktionsskaparen, som i sin tur skapar och signerar transaktionen.
 3. 3 Den signerade transaktionen dirigeras till Azure Blockchain Service (fullständigt hanterat Ethereum-konsortiumnätverk) via ett registerspecifikt anslutningsprogram för logikapp.
 4. 4 Blockchain Data Manager hämtar in block- och transaktionsdata från konfigurerade transaktionsnoder, avkodar händelser och egenskaper och skickar sedan data till konfigurerade mål.
 5. 5 Meddelandekön skickar registerdata till förbrukande företagsprogram och en databas utanför kedjan.
 6. 6 Information analyseras och visualiseras med verktyg som Power BI genom anslutning till en databas utanför kedjan.
Supply chain track and traceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678
 1. Översikt
 2. Flow

Spårning i leveranskedjan

Översikt

Ett vanligt blockkedjemönster är IoT-aktiverad övervakning över en tillgång när den rör sig längs en leveranskedja med flera parter. Ett bra exempel på ett sådant mönster är kylfrakt av känsligt gods som livsmedel eller läkemedel, där vissa efterlevnadsregler måste följas under hela transportprocessen. I detta scenario specificerar den initierande parten (till exempel en återförsäljare) de avtalsvillkor, som luftfuktighet och temperaturintervall, som parterna i leverantörskedjan måste uppfylla. Om enheten under någon del av frakten mäter en temperatur eller luftfuktighet som är utanför godkänt intervall, uppdateras status för det smarta avtalet så att den anger regelbrott. En transaktion registreras i blockkedjan och utlöser åtgärdshändelser längre fram i kedjan.

Flow

 1. 1 IoT-enheter kommunicerar med IoT Hub. IoT Hub som en konfigurerad väg som skickar specifika meddelanden till en Service Bus som är associerad med den vägen. Meddelandet har fortfarande enhetens ursprungliga format och måste översättas till formatet som används av Azure Blockchain Workbench. En Azure-logikapp utför den omvandlingen. Den utlöses när ett nytt meddelande läggs till i den Service Bus som är associerad med IoT-hubben. Sedan omvandlar den meddelandet och levererar det till den Service Bus som används för att leverera meddelanden till Azure Blockchain Workbench. Den första Service Bus fungerar i själva verket som en ”utkorg” för IoT-hubben och den andra fungerar som en ”inkorg” för Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 DLT Consumer hämtar dessa data från meddelandekön (Service Bus) och skickar dem till Transaction Builder - Signer.
 3. 3 Transaction Builder skapar och signerar transaktionen.
 4. 4 Den signerade transaktionen routas till blockkedjan (Private Ethereum Consortium Network).
 5. 5 DLT Watcher får en bekräftelse på transaktionsåtagandet i blockkedjan och skickar bekräftelsen till meddelandekön (Service Bus).
 6. 6 DB-konsumenter skickar bekräftade blockkedjetransaktioner till databaser utanför kedjan (Azure SQL Database).
 7. 7 Information analyseras och visualiseras med verktyg som Power BI genom anslutning till en databas utanför kedjan (Azure SQL Database).
 8. 8 Händelser från transaktionsregistret levereras till Event Grid och Service Bus för användning av nedströmskonsumenter. Exempel på ”nedströmskonsumenter” är logikappar, funktioner och annan kod som har utformats för att utföra åtgärder för händelserna. En Azure-funktion kan till exempel ta emot en händelse och sedan placera den i ett datalager, till exempel SQL Server.

Få de senaste nyheterna och resurserna för blockkedja i Azure

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure Blockchain

GE Aviation

GE Aviation använder blockkedja för att effektivisera spårningen av flygplansdelar från fabrik till flygning.

Starbucks

Starbucks använder Azure till att stötta småskaliga producenter och spåra produkterna från böna till barista.

Insurwave

Insurwave använder distribuerade gemensamma transaktionsregister för att minska risker och exponering för försäkringsklienter, mäklare, försäkringsgivare och tredje part.

Buhler

Bühler använder blockkedjeteknik för att spåra skördar från bondgård till konsument så att maten hålls färsk för två miljarder människor varje dag.

Singapore Airlines

Singapore Airlines använde Azure till att omvandla kundernas flygmil till blockkedjebaserade tokens som kan användas i ett nätverk av återförsäljare.

Webjet

Webjet använder Azure för att stödja Rezchain, en onlinetjänst för avstämning av betalningar för resemarknaden.

3M

3M använder Azure Blockchain för att möjliggöra en ny ”etikett som en tjänst”-metod för att skydda sina leveranskedjor.

Nasdaq

Nasdaq tar blockkedjetekniken till kapitalmarknaden för att hantera transaktionsleverans, betalningar samt uppgörelser från flera blockkedjor och betalningsmetoder.

Xbox

Microsoft använder blockkedjelösningar till att beräkna royaltybetalningar för Xbox-spelutgivare på bara några timmar i stället för månader.

Vanliga frågor och svar

 • Blockkedja är en teknik för registerhållning och kontraktstillämpning. Den bygger på komplex kryptografi. Det gör att organisationer kan effektivisera delade arbetsflöden, till exempel försörjningskedjor, genom att byta och spåra tillgångar och transaktioner i ett delat transaktionsregister (vilket ofta kallas DLT, Distributed Ledger Technology).

  Blockkedjenätverk distribueras till alla partners datorer (vilket kallas konsortiumnätverk). Detta ger varje partner realtidsinsyn i varje transaktion som sker i nätverket. Dessutom får varje partner möjligheten att avvisa felaktiga transaktioner innan de tillämpas på transaktionsregistret, vilket förenklar granskning och avsevärt minskar risken för bedrägeri.

  Utöver program för försörjningskedja och delat arbetsflöde främjar utvecklare nya intäktsströmmar genom att skapa blockkedjebaserade produkter och tjänster.

 • Ett ”block” är ett kluster med data i blockkedjan som har både en unik identifierare och en historik. ”Block” lagrar transaktionsinformation såsom datum, tid eller dollarbelopp samt den digitala signaturen (som liknar ett användarnamn) för transaktionsdeltagare.

 • Det finns tre huvudtyper av blockkedja: offentlig, privat och konsortium.

  • Offentlig blockkedja är helt decentraliserad och har ingen enskild auktoritet i nätverket. Alla transaktioner i kedjan är synliga för alla noder i nätverket.
  • Privat blockkedja är en enskilds egendom, och noderna behöver behörighet för att få åtkomst till nätverket.
  • Konsortiumblockkedja är en privat blockkedja med distribuerad auktoritet som agerar för nätverkets bästa.
 • Blockkedja är ett transparent och verifierbart system. Som delat, säkert transaktionsregister som distribueras i ett nätverk med datorer eliminerar blockkedjan slöseri, minskar risken för bedrägeri och möjliggör skapandet av nya intäktsströmmar.

 • Azure Blockchain Service använder flera Azure-funktioner för att se till att dina data är säkra och tillgängliga. Data skyddas med hjälp av isolering, kryptering och autentisering. Blockkedjans decentraliserade och oföränderliga egenskaper gör att den är mycket säker.

Börja använda Azure Blockchain Service

Distribuera fullständigt hanterade blockkedjenätverk med några få klick och styr dem i rätt skala med kodlös konsortiumhantering.

Titta på Block Talk

Titta på demon och håll koll på den senaste blockkedjetekniken med Block Talk på Channel 9.

Bläddra på Azure Marketplace

Få tillgång till dussintals färdiga blockkedjelösningar från Microsoft och partner.