Blockchain as a Service

Utveckla, testa och distribuera blockchain-program

Vad är blockchain?

Blockchain håller på att växa fram som ett sätt för företag, branscher och offentliga organisationer att nästan direkt genomföra och verifiera transaktioner, vilket effektiviserar affärsprocesser, sparar pengar och minskar risken för bedrägerier. En blockchain är i grunden en datastruktur som används för att skapa en digital transaktionshuvudbok som i stället för att ligga hos en enda provider, delas bland ett nätverk med datorer.

Resultatet är ett mer öppet, transparent och offentligt verifierbart system som i grunden ändrar hur vi ser på att utväxla värde och tillgångar, verkställa avtal och dela data mellan branscher. Programmen som använder blockchain är nästan obegränsade och sträcker sig från lån, värdepapper och betalningar till mer effektiva leveranskedjor och till och med identitetshantering och -verifiering.

Läs mer om blockchain

Ett kryptografiskt säkert, delat och distribuerat register

Kryptografiskt säkert

Blockchain använder väl beprövad teknik för digitala signaturer för att skapa transaktioner som minskar bedrägerier och skapar förtroende och tillförlitlighet.

Delad

Blockchains har inte så stort värde i en enda organisation. Ju fler organisationer eller företag som deltar, till och med konkurrenter, desto effektivare blir processen och den får större värde.

Huvudbok

En databas för en skrivning och flera läsningar som utgör ett oföränderligt register över alla transaktioner. Om ett misstag görs måste du lägga upp en kompenserande transaktion för att rätta till det eftersom varken uppdatering eller radering tillåts.

Distribuerad

Ju fler repliker som finns, desto mer autentisk blir huvudboken.

Varför Blockchain as a Service från Azure?

Som en öppen, flexibel och skalbar plattform har Azure stöd för ett snabbt växande antal tekniker för distribuerade huvudböcker som bemöter specifika affärs- och teknikkrav gällande säkerhet, prestanda och driftsprocesser. Våra smarta tjänster, som Cortana Intelligence, ger unika datahanterings- och analysmöjligheter som ingen annan plattform kan erbjuda. Det enorma ekosystemet med Microsoft-partners utökar dessutom möjligheterna för våra plattformar och tjänster på ett sätt som passar specifika roller och branschbehov.

Blockchain as a Service (BaaS) ger en snabb plattform med låg kostnad, låg risk och snabbavstängning som gör det möjligt för företag att samarbeta genom att experimentera med nya affärsprocesser, med stöd av en molnplattform som har den största efterlevnadsportföljen i branschen.

BaaS för företagsnätverk

Med smarta tjänster och verktyg är Azure molnplattformen för att utveckla, testa och distribuera blockchain-program. Utforska blockchain-lösningar på Azure Marketplace om du vill lära dig mer om BaaS.

BaaS för utvecklare och partners

Hitta utvecklarverktyg och blockchain-kompatibla molntjänster för att snabbt få ut lösningar på marknaden och i rätt skala. Kom igång med blockchain med Solidity och Smart Contracts.

Azure Blockchain-lösningar

Utveckla, testa och distribuera blockchain-program med en kostnadsfri utvärderingsversion