Blockchain

Utveckla, testa och distribuera säkra blockkedjeappar

Vad är en blockkedja?

En blockkedja är ett transparent och verifierbart system som i grunden kommer att ändra hur vi ser på att utväxla värde och tillgångar, verkställa avtal och dela data. Tekniken består av ett delat, säkert transaktionsregister som distribueras i ett nätverk av datorer, i stället för att ligga hos en enskild leverantör. Blockkedjor används i olika verksamheter som ett gemensamt datalager som möjliggör en helt ny klass av program. Nu kan affärsprocesser och affärsdata delas mellan flera organisationer, vilket minimerar förluster, minskar risken för bedrägeri och skapar nya intäktsströmmar.

Hur blockkedjor höjer affärsresultaten och driver den smarta ekonomin

”När den är helt automatiserat kan blockkedjan tvinga fram enhetligt verkställande, utgöra ett stöd i tvistlösning, öka ansvarsskyldigheten och leverera genomgående transparens som ger underlag för bättre affärsbeslut.”

Läs mer

Hur används blockkedjor i olika verksamheter?

Läs mer om hur blockkedjor förvandlar finansbranschen

Utforska hur blockkedjor tillämpas inom bank-, kapitalmarknads- och försäkringsbranschen. Se hur blockkedjor hjälper finansiella institut att eliminera mellanhänder, samarbeta mer effektivt och skapa nya, innovativa affärsmodeller.

Upptäck hur blockkedjor kan skapa smartare och mer effektiva leveranskedjor

Läs om hur blockkedjor bidrar till att snabbt och transparent lösa tvister. Upptäck hur blockkedjor ger högre synlighet i företagens leveranskedja med en enda realtidsvy som är konsekvent för alla.

Information om hur blockkedjor omdefinierar digitala identiteter och datautbyte

En digital identitet är det enda som definierar en person i den digitala världen. Folk vill ha mer kontroll över de data de delar och hur länge företag kan behålla dem. Se hur företag använder blockkedjor för att ge användare autonomi över sina personliga data.

Varför använda blockkedjor på Azure?

Enklare utveckling

Korta ned utvecklingstiden och experimentera enkelt med förkonfigurerade nätverks- och infrastrukturmoduler.

Kom igång snabbt

Upprepa och verifiera snabbt blockkedjescenarier med hjälp av inbyggda kopplingar till Azure och verktyg som du redan känner till.

Trygga innovationer

Håll data säkra och skala upp och ned vid behov – på en öppen, betrodd och globalt tillgänglig molnplattform.

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med blockkedjor i Azure

Banbrytande blockkedjelösning som körs i Microsoft Azure

Läs berättelsen

Insurwave

Webjet använder Azure för att tillhandahålla Rezchain, en onlinetjänst för avstämning av betalningar för resemarknaden.

Läs berättelsen

Webjet

Microsoft använder blockkedjor när royaltyrapporter skickas till Xbox-spelutgivare, vilket ger en avsevärt enklare hantering

Läs berättelsen

Xbox

Bühler tänker spåra skörden från bondgården till gaffeln med hjälp av blockkedjeteknik

Läs berättelsen

Buhler

The Monetary Authority of Singapore använder blockkedja i Azure för clearing och avveckling av värdepapper

Läs berättelsen

Project Ubin

Interswitch använder Azure Blockchain Workbench för att bidra till en framgångsrik utveckling i Afrika

Läs berättelsen

Interswitch

3M använder Azure Blockchain för att möjliggöra en ny ”etikett som en tjänst”-metod för att säkra leveranskedjorna

Läs berättelsen

3M

Nasdaq tar blockkedjor till kapitalmarknader med Microsoft Azure

Läs berättelsen

Nasdaq

Lösningsarkitekturer

Blockchain workflow applicationBusinesses use blockchain to digitize workflows they share with other organizations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.11234456
 1. Översikt
 2. Flow

Blockchain workflow application

Översikt

Businesses use blockchain to digitize workflows they share with other organizations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.

Flow

 1. 1 Relevant apps, devices, and data sources send events or data to a message broker (Azure Service Bus).
 2. 2 The distributed ledger technology (DLT) consumer Logic App fetches the data from the Service Bus and sends to transaction builder which builds and signs the transaction.
 3. 3 The signed transaction gets routed to Azure Blockchain Service (fully managed Ethereum consortium network) via a ledger-specific Logic App connector.
 4. 4 The blockchain data manager captures block and transaction data from configured transaction nodes, decodes events and properties and then sends the data to configured destinations.
 5. 5 Message broker sends ledger data to consuming business applications and off-chain database.
 6. 6 Information is analyzed and visualized using tools such as Power BI by connecting to off-chain database.
Spårning i leveranskedjanLär dig att använda Azure Blockchain Workbench. Bygg ett program för tillgångsspårning för leveranskedjan med ett steg-för-steg-flödesschema.12345678
 1. Översikt
 2. Flow

Spårning i leveranskedjan

Översikt

Ett vanligt blockkedjemönster är IoT-aktiverad övervakning över en tillgång när den rör sig längs en leveranskedja med flera parter. Ett bra exempel på ett sådant mönster är kylfrakt av känsligt gods som livsmedel eller läkemedel, där vissa efterlevnadsregler måste följas under hela transportprocessen. I detta scenario specificerar den initierande parten (till exempel en återförsäljare) de avtalsvillkor, som luftfuktighet och temperaturintervall, som parterna i leverantörskedjan måste uppfylla. Om enheten under någon del av frakten mäter en temperatur eller luftfuktighet som är utanför godkänt intervall, uppdateras status för det smarta avtalet så att den anger regelbrott. En transaktion registreras i blockkedjan och utlöser åtgärdshändelser längre fram i kedjan.

Flow

 1. 1 IoT-enheter kommunicerar med IoT Hub. IoT Hub som en konfigurerad väg som skickar specifika meddelanden till en Service Bus som är associerad med den vägen. Meddelandet har fortfarande enhetens ursprungliga format och måste översättas till formatet som används av Azure Blockchain Workbench. En Azure-logikapp utför den omvandlingen. Den utlöses när ett nytt meddelande läggs till i den Service Bus som är associerad med IoT-hubben. Sedan omvandlar den meddelandet och levererar det till den Service Bus som används för att leverera meddelanden till Azure Blockchain Workbench. Den första Service Bus fungerar i själva verket som en ”utkorg” för IoT-hubben och den andra fungerar som en ”inkorg” för Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 DLT Consumer hämtar dessa data från meddelandekön (Service Bus) och skickar dem till Transaction Builder - Signer.
 3. 3 Transaction Builder skapar och signerar transaktionen.
 4. 4 Den signerade transaktionen routas till blockkedjan (Private Ethereum Consortium Network).
 5. 5 DLT Watcher får en bekräftelse på transaktionsåtagandet i blockkedjan och skickar bekräftelsen till meddelandekön (Service Bus).
 6. 6 DB-konsumenter skickar bekräftade blockkedjetransaktioner till databaser utanför kedjan (Azure SQL Database).
 7. 7 Information analyseras och visualiseras med verktyg som Power BI genom anslutning till en databas utanför kedjan (Azure SQL Database).
 8. 8 Händelser från transaktionsregistret levereras till Event Grid och Service Bus för användning av nedströmskonsumenter. Exempel på ”nedströmskonsumenter” är logikappar, funktioner och annan kod som har utformats för att utföra åtgärder för händelserna. En Azure-funktion kan till exempel ta emot en händelse och sedan placera den i ett datalager, till exempel SQL Server.

Kickstarta ditt blockkedjeprojekt i Azure

Få de senaste nyheterna i Azure-bloggen

Accelerating blockchain adoption in the enterprise

The mission for our blockchain investments has remained steadfast since the beginning, with the goal of democratizing complex technologies and creating connections across organizational boundaries to solve shared problems in a trusted manner.

General Manager, Microsoft Azure

Introducing Corda Enterprise on Azure Blockchain Service

Providing our customers with choice and flexibility is central to our mission around blockchain in Azure. Today, we are pleased to introduce that we are bringing managed Corda Enterprise to Azure Blockchain Service.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

12 TB VMs, Expanded SAP partnership on Blockchain, Azure Monitor for SAP Solutions

A few months back, at SAP’s SAPPHIRE NOW event, we announced the availability of Azure Mv2 Virtual Machines (VMs) with up to 6 TB of memory for SAP HANA. We also reiterated our commitment to making Microsoft Azure the best cloud for SAP HANA.

Corporate Vice President, Microsoft Azure

Relaterade lösningar

Internet of Things

Internet of Things

Ge kraft åt din digitala omvandling, samla in outnyttjade data och hitta nya insikter genom att ansluta dina enheter, tillgångar och sensorer

Stordata och analys

Fatta ett så välinformerat beslut som möjligt genom att analysera alla data du behöver i realtid

Databearbetning utan server

Databearbetning utan server

Skapa appar snabbare och fokusera på innovationer istället för hantering av infrastrukturen