Hoppa över navigering

Blockchain

Skapa smartare och effektivare försörjningskedjor, bekämpa bedrägeri, verifiera transaktioner snabbare och skapa revolutionerande nya affärsmodeller med Azure-tjänster som bygger på blockkedjelösningar.

Digitalisera förtroende med Azure-blockkedjelösningar

Förenkla komplexa processer för att hantera datatvister och avvikelser vid granskning och regelefterlevnad. Minska kostnaden för tvistlösning med blockkedjelösningar som ger möjlighet att digitalisera förtroende i affärsprocesser med flera parter. Azure erbjuder ett urval av nya Microsoft- och partnerlösningar för dina behov av digitalt förtroende med hjälp av blockkedjeteknik.

Det finns flera blockkedjelösningar att välja bland. Se vilken som passar bäst för din användning och dina affärsbehov. Skapa en fullständigt hanterad blockkedjetjänst, förvara data i ett manipulationsskyddat datalager eller lägg till manipulationsidentifiering i Azure SQL Database. Azure har flera lösningar för din arbetsbelastning.

Skapa på blockkedjeplattformar som du kan lita på. Oavsett om det gäller branschledande Quorum-blockkedjeteknik från våra partners på ConsenSys eller med en djup maskinvarubaserad förtroenderot från Azure Confidential Ledger. Microsofts innovationer ger dig det förtroende du behöver.

Take a proof of concept to production seamlessly by integrating your blockchain solution with the Azure services you already use. Add blockchain-based tamper detection with Azure SQL Database ledger. Help secure and control your data through the strength of Azure confidential computing hardware with Azure confidential ledger.

Utforska lösningsarkitekturer för Azure-blockkedja

Upptäck hur blockkedjeteknik, däribland Ethereum-nätverk, skyddar dina data och digitaliserar dina arbetsflöden i dessa illustrerade arkitektoniska scenarier.

Spårning i leveranskedjan

Ett vanligt blockkedjemönster är IoT-aktiverad övervakning av en tillgång längs en leveranskedja. Till exempel vid transport av känsligt gods, som mat eller läkemedel, där vissa efterlevnadsregler måste uppfyllas under hela processen.

Decentraliserat förtroende mellan banker

Finansiella institutioner använder en blockkedja för att dela information utan att det behövs en centraliserad databas, vilket ökar säkerheten, förtroendet och effektiviteten.

Vanliga frågor och svar

  • Blockkedjeteknik gör att organisationer kan effektivisera delade arbetsflöden, till exempel försörjningskedjor, genom att byta och spåra tillgångar och transaktioner i ett delat transaktionsregister.

    När blockkedjenätverk används i företag distribueras de ofta till alla partners datorer (vilket kallas konsortiumnätverk). Detta ger varje partner realtidsinsyn i varje transaktion som sker. Dessutom kan varje partner avvisa felaktiga transaktioner innan de tillämpas på transaktionsregistret, vilket förenklar granskning och avsevärt minskar risken för bedrägeri.

  • Blockkedja är ett transparent och verifierbart system. Som delat, säkert transaktionsregister som distribueras i ett nätverk med datorer begränsar blockkedjan slöseri, minskar risken för bedrägeri och möjliggör skapandet av nya intäktsströmmar.
  • Azure Confidential Ledger är ett distribuerat transaktionsregister, vilket innebär att affärslogiken inte styrs centralt. Confidential Ledger använder Azures funktioner för konfidentiell databehandling som endast körs på maskinvarubaserade säkra enklaver. Välj Azure Confidential Ledger för manipulationsskyddad datalagring i scenarier där kritiska metadataposter inte får ändras, inklusive beständig kvarhållning för regelefterlevnad och arkivering.
  • Azure SQL Database-transaktionsregistret introducerar kryptografisk verifiering för affärsprocesser från flera parter i ett betrott, centraliserat system och analyserar data i befintliga blockkedjenätverk. Välj SQL Database-transaktionsregistret som ett alternativ till blockkedjan för dina befintliga SQL-data och slipp kostnaden, komplexiteten och prestandakostnaderna för ett decentraliserat nätverk.
  • ConsenSys Quorum Blockchain Service är en hanterad blockkedjetjänst som tillhandahåller den infrastruktur som krävs för att bygga ett blockkedjekonsortium. Den här tjänsten använder Quorum-protokollet med öppen källkod för ett flexibelt, decentraliserat och konfigurerbart nätverk. Välj Quorum Blockchain Service om du migrerar från Azure Blockchain Service eller behöver implementera ett distribuerat blockkedjenätverk med fullständiga funktioner.
  • Azure Blockchain Service drogs tillbaka den 10 september 2021. Kunder rekommenderas att använda ConsenSys Quorum Blockchain Service som en direkt ersättning, som erbjuder utökade funktioner och mer flexibla distributionsalternativ för hanterade blockkedjenätverk.

Börja använda Azure Confidential Ledger (förhandsversion)

Lägg till ett manipulationsskyddat, kryptografiskt säkerhetskopierat datalager i Azure-distributionen.

Lägga till transaktionsregisterfunktioner i Azure SQL

Läs mer om hur du kan använda Azure SQL Database-transaktionsregistret för att lägga till funktioner för manipulationsbevis i databasen.

Redo när du är

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.