Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är SQL-databas?

Få en översikt över SQL-teknik, fördelar och användningsfall.

Definition av SQL-databas

SQL-databaser, även kallade relationsdatabaser, är system som lagrar samlingar av tabeller och organiserar strukturerade datauppsättningar i tabellkolumn- och radformat, ungefär som i ett kalkylblad. Databaserna skapas med hjälp av ett strukturerat frågespråk (SQL), frågespråket som inte bara utgör alla relationsdatabaser och hanteringssystem för relationsdatabaser (RDBMS), utan även gör det möjligt för dem att "prata med varandra". 

Varför finns SQL-databaser?

Historiken för databasteknik/relationsdatabaser

SQL användes som språk i början av 1970-talet, vilket innebär att SQL-databaser har funnits så länge som själva Internet. Kallat för "structured English query language (SEQUEL), skapades SQL ursprungligen för att effektivisera åtkomsten till relationsdatabassystem och för att hjälpa till med bearbetningen av information. Idag är SQL fortfarande ett av de populäraste och mest använda frågespråken inom databasteknik med öppen källkod på grund av dess flexibilitet, användarvänlighet och sömlös integrering med en mängd olika programmeringsspråk. Du hittar att SQL används i alla typer av högpresterande, datacentrerade program. 

Vad är skillnaden mellan SQL- och NoSQL-databaser?

SQL-databaser organiserar data i kolumner och rader. Raderna innehåller datamängder som gäller för varje objekt, medan kolumnerna definierar de olika egenskaperna för dessa objekt, till exempel produkt-ID, namn, kvantitet och enhetspris. Däremot lagrar NoSQL-databaser alla inkommande data i ett enda dokument utan en öppen struktur. Detta gör att SQL-databaser kan användas för att lagra strukturerade former av data medan NoSQL-databaser är utrustade för att hantera stora volymer strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade data från icke-traditionella källor.

Nedan hittar du viktiga skillnader mellan SQL- och NoSQL-databaser.

Jämförelse mellan SQL- och NoSQL-databaser
Funktioner SQL NoSQL
Typer av data Strukturerade Strukturerade, halvstrukturerade, ostrukturerade
Typer av databaser Relationella Relationella och icke-relationella databaser
Struktur eller schema Tabeller Dokument
Dataformat Bearbetad
Flexibilitet Låg Hög
Tillgänglighet Hög Låg
Källor Program, transaktionsdata, batchrapportering, BI Stordata, IoT, sociala medier, strömmande data

Fördelar med att använda SQL-databaser

Nu vet du vad en SQL-databas är och hur den fungerar skiljer sig från en NoSQL-databas. Men varför använder organisationer relationsdatabaser och i vilka situationer använder de dem? SQL-databaser erbjuder oräkneliga fördelar som gör datahantering enkelt, inklusive:

 • Optimerade prestanda. På grund av höga bearbetningshastigheter och minimal lagringsanvändning kan relationsdatabaser hämta enorma mängder datatransaktioner nästan i realtid och sedan infoga, ta bort eller ändra dessa data nästan omedelbart.
 • Sömlöst samarbete. Med en SQL-databas kan du ändra schemat i realtid. Det innebär att alla användare kan lägga till, ta bort och ändra data i varje kolumn och rad eller till och med ta bort själva kolumnerna och raderna, utan att störa arbetsflödet för andra användare.
 • Rena och tillförlitliga data. SQL-databaser upprätthåller inte bara konsekvens i alla serverinstanser, utan minskar också redundansen i data relaterade till infogningar och borttagningar, vilket är viktigt för att upprätthålla noggrannhet och hastighet vid bearbetning av en stor mängd transaktioner. 
 • Lätt att komma åt och lära sig. SQL är skrivet på vanlig engelska och inte i komplex kod, vilket gör det enklare för den genomsnittliga användaren att välja, infoga, uppdatera och ta bort data, så länge de lär sig funktionerna och syntaxen.
 • Community-support. Eftersom SQL är ett språk med öppen källkod stöds det av en världsomfattande community med utvecklare som tillhandahåller kontinuerliga uppdateringar, dokumentation och felsökningshjälp när det behövs.

Vanliga användningsfall för SQL-databaser

I en datacentrerad värld kör SQL-databaser showen. Programvaruföretag, banker, myndigheter, universitet och organisationer från olika branscher förlitar sig på relationsdatabaser för att lagra poster, hantera data och utföra viktiga affärsverksamheter. Här är några få användningsfall av många:

 • Verksamhetskritiska program. Finansiella system, betalningsprocessorer och andra verksamhetskritiska appar som arbetar med mycket strukturerade, centraliserade data använder SQL-teknik för att stödja transaktioner – och ger ett extra säkerhetslager längs vägen.
 • Business Intelligence. I en mängd olika branscher använder BI-analytiker relationsdatabaser för att hämta rapporter och göra dem tillgängliga för drifts-, HR-, försäljnings-, lager- och marknadsföringsavdelningar för vidare analys och beslutsfattande.
 • Dataintegritet. Appar som fungerar med privata, känsliga datamängder förlitar sig på SQL-teknik för att ange väldefinierade begränsningar, undvika dataduplicering och upprätta dataintegritet. Detta säkerställer att data inte bara förblir tillförlitliga och säkra, utan även uppfyller standarder för atomicitet, konsekvens, isolering och hållbarhet (ACID), även kallat ACID-efterlevnad.
 • Andra typer av appar. Appar som hanterar stora volymer strukturerade datamängder, men inte  alltid behöver vara på, förlitar sig på SQL-databaser för att stödja regelbunden skalning och tillväxt.

Typer av databaser

Nu när du känner till fördelarna och programmen med SQL-databaser ska vi få en översikt över de olika typerna och hur de skiljer sig från varandra.

Först ska du bestämma när du ska välja en relationsdatabas över en icke-relationell databas och vice versa. Eftersom SQL-databaser är strukturerade är de perfekta för att hantera transaktioner, poster och bibliotek. NoSQL-databaser har kapacitet att stödja alla typer av data, inklusive text, bilder, IoT-meddelanden och andra former av stordata. Både SQL- och NoSQL-databaser gör sina respektive typer av data lättillgängliga för sökning och analys.

Nu ska vi titta på några vanliga SQL- och NoSQL-databaser:

 • SQL Server. SQL-databastjänster bygger vanligtvis på ett hanteringssystem för relationsdatabaser – och många har nytta av funktionerna i molnbaserad databehandling. Azure SQL är till exempel en familj av hanterade SQL-databastjänster som bygger på den SQL Server databasmotorn och finns i Azure-molnet.
 • PostgreSQL. PostgreSQL är ett avancerat objektrelationsdatabashanteringssystem (ORDBMS) som lagrar och skalar arbetsbelastningar som är för komplexa för att stödjas av dina standardsystem. En molnbaserad tjänst för PostgreSQL, som Azure Database for PostgreSQL, erbjuder ytterligare företagsfunktioner och utökningsbarhet samt stöd för PostgreSQL:s community med öppen källkod.
 • MySQL. MySQL är ett av de mest populära relationsdatabashanteringssystemen med öppen källkod i modern apputveckling. Till skillnad från SQL är MySQL en programvara, inte ett språk. Med en hanterad MySQL-databastjänst, som Azure Database for MySQL, kan du etablera en databas på några minuter och skala lika snabbt. 
 • NoSQL. NoSQL-databastjänster gör det möjligt för användare att utveckla moderna, dynamiska appar med höga prestanda i valfri storlek eller skala. De har också stöd för en mängd olika databaser med öppen källkod. Azure Cosmos DB stöder PostgreSQL, MongoDB och Apache Cassandra, är fullständigt hanterad, automatisk uppdatering och automatisk skalning.

Framtiden för SQL

Framtiden för SQL finns i molnet, vilket är anledningen till att många organisationer nu väljer molndatabaser framför traditionella lokala lösningar. En molndatabas är en databastjänst som har skapats och finns på en molnplattform, med samma funktioner som en lokal server, men med infrastrukturen och skalbarheten för molnbaserad databehandling.

Så här jämförs molndatabaser med lokala databaser:

 • Hanterade tjänster. En fullständigt hanterad molndatabas som en tjänst effektiviserar och automatiserar uppdateringar, säkerhetskopieringar, etablering och andra konfigurationsuppgifter så att du kan fokusera på att utveckla högpresterande appar.
 • Ingen maskinvara krävs. Organisationer kan nu dra nytta av fördelarna med en SQL-databas utan att behöva köpa den dedikerade servermaskinvaran för att stödja den. Och genom att vara värd i molnet uppdateras din databas alltid till den senaste versionen av SQL.
 • Mer flexibilitet. Även om de flesta lokala SQL-databaser bara stöder relationsdatabaser som MySQL och PostgreSQL, har molndatabaser stöd för SQL-databaser och NoSQL-databaser, inklusive MongoDB och Apache CouchDB.
 • Enklare åtkomst. SQL-databaser är vanligtvis enkla att komma åt, men användarna har nu möjlighet att komma åt en molndatabas ännu enklare via ett leverantörs-API eller ett webbgränssnitt.
 • Kostnadsbesparande skalbarhet. Molndatabaser kan skalas upp eller ned beroende på en organisations användningskrav, vilket gör att de bara kan använda de resurser de behöver och bara betala för det de använder.
 • Haveriberedskap. Med hjälp av säkerhetskopieringar för fjärrserver förblir molndatabaser tillgängliga och säkra, även när haveri inträffar, och strömmen slås ut. 

Kom igång med Azure SQL

Läs mer om molndatabaser – och prova själv. En del av Azure SQL-familjen är Azure SQL en fullständigt hanterad relationsdatabastjänst som skapats för Azure-molnet. Skapa din nästa app med hjälp av en fullständigt hanterad SQL-databas med inbyggda AI-funktioner, automatisk skalning och säkerhetskopiering.

Vanliga frågor och svar

 • SQL (Structured Query Language) är det programmeringsspråk som utgör alla SQL-databaser, även kallade relationsdatabaser, som lagrar och bearbetar mycket strukturerade data i tabellrader och kolumner, ungefär som i ett kalkylblad.

  Läs mer om SQL

 • En molndatabas är en databastjänst som hanteras och nås via molnet, vilket innebär att förutom att dra nytta av fördelarna med SQL har en molndatabas även de hanterade tjänster, flexibilitet och skalbarhet som ingår i molnbaserad databehandling. 

  Utforska databaser

 • Även om SQL är ett mycket tillgängligt språk för icke-kodare bör du ha en gedigen förståelse för hur data vanligtvis fungerar i en organisation. Om du vill dra full nytta av vad en SQL-molndatabas har att erbjuda kanske du vill bekanta dig med grundläggande databegrepp, analyser, roller, tjänster och produkter.

  Börja lära dig med Microsoft Learn