Automatiserad maskininlärning

Skapa maskininlärningsmodeller automatiskt, snabbt och i stor skala

Skapa mycket exakta maskininlärningsmodeller enkelt

Ge professionella och icke-professionella dataforskare möjlighet att snabbt skapa maskininlärningsmodeller. Automatisera tidskrävande och repetitiva uppgifter i modellutveckling med hjälp av banbrytande forskning – och få kortare tid till marknaden.

Ett exempel av en exakt maskininlärningsmodell

Bygg och distribuera förutsägande modeller automatiskt med hjälp av användargränssnittet utan kod eller SDK

Skapa snabbt exakta modeller som är anpassade efter dina data och finjusterade av en bred uppsättning algoritmer och hyperparametrar

Öka produktiviteten med enkel datautforskning och intelligent funktionsteknik med hjälp av djupa neurala nätverk

Skapa ansvarsfulla ML-lösningar med modelltolkning, och finjustera dina modeller för att förbättra noggrannheten

Prognostisera framtida affärsresultat med hög noggrannhet via populära tidsseriemodeller och djupinlärning

Skapa modeller på ditt sätt

Påskynda skapandet av modeller med användargränssnittet för automatiserad maskininlärning utan kod eller SDK. Anpassa dina modeller snabbt och använd kontrollinställningar för iterationer, tröskelvärden, valideringar, blockerade algoritmer och andra experimentkriterier. Använd inbyggda funktioner för vanliga maskininlärningsuppgifter som klassificering, regression och tidsserieprognostisering för att hantera stora datamängder och förbättra modellpoängen.

Kontrollera processen för modellskapande

Automatiserad maskininlärning väljer på ett intelligent sätt från en bred uppsättning algoritmer och hyperparametrar för att hjälpa dig att skapa mycket exakta modeller. Upptäck vanliga fel och inkonsekvenser i dina data med skyddsräcken. Få bättre förståelse för rekommenderade åtgärder och tillämpa dem automatiskt. Använd intelligenta stopp till att spara tid för beräkning och prioritera det primära måttet för att påskynda resultatet.

Förbättra produktiviteten med automatisk funktionsteknik

Använd inbyggda funktioner för vanliga maskininlärningsuppgifter som klassificering, regression och tidsserieprognostisering, inklusive stöd för djupa neurala nätverk, för att hantera stora datamängder och förbättra modellpoängen. Använd funktionen för automatiskt val av funktioner och nya funktioner för att skapa funktioner så att du kan spara tid och skapa mycket exakta modeller. Automatiserad maskininlärning omfattar nu djupinlärningsarkitekturen BERT för funktionalisering av textdata på 100 språk. Detta är tillgängligt via användargränssnittet samt anteckningsböcker.

Förstå modeller bättre

Inbyggt stöd för sammanfattningar av experimentkörningar och detaljerade måttvisualiseringar hjälper dig att förstå modeller och jämföra modellprestanda. Modelltolkning gör det enklare att utvärdera hur modellen passar olika funktioner och ger insikter om funktionsrelevans. Identifiera mönster, utför konsekvensanalyser och få djupare förståelse för modeller för att stödja transparens och förtroende i din verksamhet.

Ge stöd för en mängd olika maskininlärningsuppgifter

Få stöd för viktiga tillämpningar av maskininlärning såsom klassificering, regression och tidsserieprognoser, inklusive särskilda inbyggda funktionsskapare som konfigurerar varje uppgift. Använd klassificeringstekniker för övervakad inlärning med vanliga tillämpningar såsom bedrägeriidentifiering, handskriftsigenkänning och så vidare. Bygg regressionsmodeller för att förutsäga numeriska värden, till exempel prisförutsägelser. Eller använd tidsserieprognoser till att skapa modeller som beaktar trender och säsongsberoenden. Utvärdera en mängd olika populära tidsseriemodeller, däribland ARIMA och Prophet, samt andra djupinlärningsmodeller.

Utveckla dina kunskaper i maskininlärning med Azure

Lär dig mer om maskininlärning på Azure och delta i praktiska självstudier i den här 30 dagar långa utbildningsresan. I slutet av utbildningsresan kommer du att vara förberedd för att klara Azure Data Scientist Associate-certifieringen.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto