Maskininlärningstjänster

Ge alla tillgång till AI med en skalbar och betrodd plattform från slutpunkt till slutpunkt

Fatta bättre beslut, oavsett skala, när det spelar roll. Ge alla tillgång till AI med hjälp av en molntjänst för dataexperter och utvecklare som hjälper dig att bygga intelligenta lösningar, analysera data, skapa bättre modeller snabbare och dirigera livscykeln för maskininlärningsutveckling – och känn dig trygg i att data skyddas med säkerhet på företagsnivå.

Workbench

Nytt! Azure Machine Learning Services integrerar nu med ONNX-modeller. Skicka in och granska ONNX-modeller från Azure Machine Learning Workbench.

Hämtningsbart skrivbordsprogram och kommandoradsgränssnitt för Windows och MacOS. Inbyggd dataförberedelse lär sig dina dataförberedelsesteg under tiden du utför dem. Projekthantering, körningshistorik och integrering av anteckningsböcker förbättrar produktiviteten. Dra nytta av de bästa ramverken med öppen källkod, inklusive TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML och scikit-learn.

Läs mer om Workbench

Experimenteringstjänst

Experimentera mer. Skapa snabbt prototyper på ditt skrivbord och skala sedan enkelt upp dem på virtuella datorer eller skala ut med Spark-kluster. Hantera modellprestanda proaktivt, identifiera den bästa modellen och använd datadrivna insikter för att uppgradera den. Samarbeta och dela lösningar med populära GIT-lagringsplatser.

Distribuera

Läs mer om experimentering

Modellhantering

Distribuera och hantera dina modeller överallt. Använd Docker-behållare för att distribuera modeller till produktionen i molnet snabbare, lokalt eller till gränsen. Uppgradera dina modeller med bäst prestanda till produktionen och omskola dem när prestandan försämras.

Läs mer om modellhantering

Visual Studio Code Tools för AI

Nytt! Arbeta med ONNX-modeller från Visual Studio Code Tools för AI. Konvertera enkelt modeller från populära verktyg till ONNX-formatet med WinML-verktyg och anropa tjänster programmässigt för att integrera med Azure Machine Learning Services.

Skapa djupgående inlärningsmodeller och anropa tjänster direkt från den IDE du helst använder med inbyggda Azure Machine Learning-tjänster. Skapa en sömlös utvecklarupplevelse för skrivbord, moln eller på gränsen.

Läs mer om Visual Studio Code Tools för AI

AI-verktyg för Azure IoT Edge

Ta kraften bakom artificiell intelligens och Machine Learning till gränsen. Paketera inbyggda modeller som förutsägande underhåll, bildklassificering och talbearbetning och distribuera det till IoT-gatewayer eller -enheter med Azure Machine Learning och Azure IoT Edge.

Läs mer om AI-verktyg för Azure IoT Edge

MMLSpark

Skapa snabbt kraftfulla, mycket skalbara, förutsägande och analytiska modeller för stora bild- och textdatauppsättningar med hjälp av djup maskininlärning och verktyg för dataforskning för Apache Spark.

Läs mer om MMLSpark

Relaterade produkter och tjänster

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Datavetenskap – virtuella datorer

Omfattande förkonfigurerade virtuella datorer för modellering, utveckling och distribution inom datavetenskap

Börja fatta bättre beslut med Azure Machine Learning-tjänster