Hoppa över navigering

Log Analytics vanliga frågor och svar

 • Azure Log Analytics erbjuds på två nivåer: en kostnadsfri version och en betalversion. Den kostnadsfria nivån har en gräns för mängden data som samlas in dagligen. Betalnivån har ingen gräns för mängden data som samlas in dagligen.

  Läs mer om priserna för Log Analytics.

 • Din datavolym står i direkt proportion till antalet agenter och de lösningar som du har lagt till i ditt Azure Log Analytics-konto. Använd instrumentpanelen i Log Analytics under arbetsytan för att se hur mycket data som skickas. Instrumentpanelen visar även hur mycket data som skickas via lösningar och hur ofta servrarna skickar data.

  Läs mer i Analysera dataanvändning i Log Analytics.

 • Ja. Du kan konfigurera enskilda datorer till att skicka data till Azure Log Analytics genom att använda endast en agent, utan att du behöver ha en Operations Manager-hanteringsserver.

  Lär dig mer på Connect Windows computers to the Log Analytics service in Azure (Anslut Windows-datorer till Log Analytics-tjänsten i Azure).

 • Nej. Du kan använda Azure Log Analytics genom att endast använda Log Analytics-agenten på servrar eller virtuella datorer som du vill inkludera.

  Om du använder Log Analytics genom en System Center Operations Manager-miljö så måste du installera den senaste samlade uppdateringen för System Center 2012 R2. Kontrollera vilken version av Operations Manager du har genom att gå till sidan ”Console Administration”.

 • Azure Log Analytics påverkar inte den använda databasen eller informationslagret. Log Analytics använder ingen lokal datalagring – data skickas direkt till Log Analytics-tjänsten i molnet från Operations Manager-hanteringsservern.

 • Namn på hanteringslösning Datatyper
  Konfigurationsbedömning Konfigurationsdata
  Kapacitetsplanering Prestandadata
  Säkerhetskontroll Säkerhetshändelser i Windows, brandväggsloggar
  Programvara mot skadlig kod Konfigurationsdata
  Systemuppdateringsbedömning Systemuppdateringsdata
  Logghantering Händelseloggar från Windows och/eller IIS-loggar
  Spårning av ändringar Programvaruinventering och Windows-tjänstmetadata
  SQL-bedömning Konfigurationsdata
 • Hanteringslösningar för Azure Log Analytics är samlingar av logik, visualisering och regler för datainhämtning som tillhandahåller statistik rörande särskilda problemområden.

  Läs mer om hanteringslösningar för Log Analytics.

 • Ett organisationskonto, som tidigare kallades Microsoft Online Services ID, är ett konto som skapats av en organisations administratör för att aktivera åtkomst till Microsofts organisationstjänster eller Microsoft Azure-prenumerationer, t.ex. Office 365 eller Intune. Organisationskonton hanteras av organisationens administratör genom Azure Active Directory och har vanligtvis formen användarnamn@orgnamn.onmicrosoft.com.

  Läs mer i Microsoft Account for Organizations FAQ (Vanliga frågor och svar om Microsoft-konton för organisationer).

 • En Azure Log Analytics-arbetsyta är den nivå där data samlas in. Varje Log Analytics-arbetsyta är unik och kan ha flera Microsoft-konton och organisationskonton knutna till sig. Varje användarkonto kan även ha flera Log Analytics-arbetsytor.

  Läs mer i Komma igång med en arbetsyta för Log Analytics.

 • Data lagras i Microsoft Azures datacenter i Nordamerika.

 • Ja. Om du använder Azure Log Analytics-agenten så kan du hindra den från att kommunicera med tjänsten genom att gå till kontrollpanelen och avmarkera alternativet för att ansluta till Log Analytics under Microsoft Monitoring Agent.

  Om du använder Log Analytics genom Operations Manager så kan du ange vilka agenter som är på agenter där data samlas in från och skickas till Log Analytics, vilket styrs från din Operations Manager-konsol.

 • Data som samlas in med informationspaket samlas in av Operations Manager-agenter eller direkta agenter och skickas så fort de genereras, till exempel strax efter en händelse har skrivits eller när data från en prestandaräknare samlas in.

  Konfigurationsbedömningsdata skickas som standard med några timmars mellanrum, men du kan öka eller minska frekvensen genom följa anvisningarna i dokumentet Use Registry Keys to Configure System Center Advisor (Använd registernycklar för att konfigurera System Center Advisor).

 • System Center Advisor är nu en del av Azure Log Analytics.