Azure HPC Cache

Filcachelagring för databehandling med höga prestanda (HPC)

Kör flexibla, filbaserade arbetsbelastningar i Azure

Håll viktigt arbete i rörelse. Med Azure HPC Cache kan du överföra överflödig databehandlingskapacitet till Azure på ett säkert sätt medan du lämnar stora datauppsättningar i din nätverksanslutna lagring (NAS) eller i Azure Blob Storage för en NAS-lösning i molnet.

Höga prestanda på upp till 8 GB/s dataflöde ger kortare svarstider för cachelagringsbara arbetsbelastningar

Skalbart för att kunna hantera förändrade databehandlingsbehov

I det sammanställda namnområdet finns flera olika filkällor

Enkel hantering med Azure-portalen

Öka produktiviteten med låg latens

Möjliggör snabbare filåtkomst genom att skala din cache baserat på arbetsbelastning – förbättrar programprestanda oavsett lagringskapacitet. Tillhandahåll stöd för hybridlagring med låg latens för både lokal NAS och Azure Blob Storage.

Stöd befintliga HPC-arbetsbelastningar i Azure

Lagra data flexibelt via traditionell lagring, lokal NAS-lagring och Azure Blob Storage. Azure HPC Cache stöder hybridarkitekturer som NFSv3 via Azure NetApp Files, Dell EMC Isilon, Azure Blob Storage och andra NAS-produkter.

Underlätta lagringsresurshantering

Azure HPC Cache tillhandahåller en aggregerad namnrymd, så att du kan presentera frekvent använda data som behövs av appar i en enda katalogstruktur och minska klientkomplexiteten.

Bygger på branschledande Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser för användningsbaserad betalning

  • Använd HPC Cache snabbt och enkelt – du behöver inte konfigurera någon infrastruktur. Få flexibilitet att optimera prestanda och skala din användning på begäran.

Get started using Azure HPC Cache

Få omedelbar åtkomst och en kredit på $200 genom att skapa ett kostnadsfritt Azure-konto.

Starta HPC Cache.

Kom igång snabbt genom att titta på en kort video och läsa dokumentationen.

Developer resources

Documentation

Learn how Azure HPC Cache works and how best to use it in your workloads.

See the documentation

Snabbstartsvideo

Learn how to set up HPC Cache, step by step.

Watch now

Resurser för att optimera HPC Cache

Explore additional features and products, like networking, NFS storage services, and orchestration.

Frequently asked questions about Azure HPC Cache

  • Azure HPC Cache stöder NFSv3.
  • HPC Cache fungerar överallt där arbetsbelastningar kräver tunga läsningar för databehandling. Scenarier kan till exempel vara finansiella simuleringar och genomiksekvensering. Läs mer om databehandling med höga prestanda.
  • Produkterna liknar varandra men har två huvudskillnader. För det första har HPC Cache bredare användarhanteringsfunktioner med åtkomst via Azure-portalen. För det andra kräver HPC Cache, till skillnad från Avere vFXT for Azure, inte längre distribution eller en kvot för virtuella datorer. Dock kan Avere vFXT for Azure ändå vara den rätta lösningen för vissa anpassade scenarier.
  • Innan du använder cachen behöver du konfigurera ett dedikerat undernät för HPC Cache-instansen. Du behöver även DNS-stöd så att cachen kan komma åt lagring och andra resurser. Lär dig mer om kraven i dokumentationen för tjänsten.
  • Du kan använda HPC Cache med lagringsmål i form av Azure Blob Storage, Azure NetApp Files eller lokalt NFS av NetApp eller Dell EMC Isilon.
  • HPC Cache fungerar bäst med beräkningsfarmar med upp till 75000 CPU-kärnor. Dessa arbetsbelastningar brukar kräva många läsningar och filåtkomst till data i NFS-åtkomlig lagring eller Azure Blob Storage.

Free account

Ready when you are—let's set up your Azure free account

Azure HPC Cache

Skapa din egen Azure HPC Cache