Hoppa över navigering

ExpressRoute

Få en snabbare privat anslutning till Azure

Customers are doing great things with ExpressRoute

Se till att dina anslutningar är snabba, pålitliga och privata

Använd ExpressRoute i Azure till att skapa privata anslutningar mellan Azure-datacenter och infrastrukturen i era lokala system eller i en samplaceringsmiljö. ExpressRoute-anslutningar går inte via offentliga Internet, är mer tillförlitliga, snabbare och har färre fördröjningar än vanliga Internet-anslutningar. I vissa fall ger överföring av data mellan det lokala systemet och Azure via ExpressRoute-anslutning väsentliga kostnadsbesparingar.

Med ExpressRoute kan du ansluta till Azure på en ExpressRoute-plats, som en Exchange-providerfunktion, eller direktansluta till Azure från ditt befintliga WAN-nätverk, t.ex. multi-protocol label switching (MPLS) VPN, som tillhandahålls av en nätverkstjänstleverantör.

Ansluta direkt till Azure från ett MPLS VPN-nätverk (Multi-Protocol Label Switching)

Använda ett virtuellt privat moln till lagring, säkerhetskopiering och återställning

Med ExpressRoute får du en snabb och tillförlitlig anslutning till Azure med bandbredd upp till 100 Gbit/s som gör det perfekt för scenarier som regelbunden datamigrering, replikering för affärskontinuitet, haveriberedskap och andra strategier för hög tillgänglighet. Det kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för överföring av stora datamängder för högpresterande databehandlingsprogram eller för att flytta stora virtuella datorer mellan din utvecklings-/testningsmiljö i ett virtuellt privat moln i Azure och dina lokala produktionsmiljöer.

Utöka datacentret med anslutningar till virtuellt privat moln

Förläng och anslut dina datacenter

Med ExpressRoute kan du både ansluta och tillföra databehandlings- och lagringskapacitet till dina befintliga datacenter. Med sitt höga dataflöde och snabba svarstider kommer Azure att kännas som en naturlig förlängning av eller mellan dina datacenter som ger dig det offentliga molnets skalbarhet och prisvärde utan kompromisser om nätverksprestanda.

Skapa hybridprogram med hjälp av Azure ExpressRoute

Skapa hybridprogram

Med de förutsebara och tillförlitliga anslutningar med högt dataflöde som ExpressRoute tillför kan du skapa program som omfattar den lokala infrastrukturen och Azure utan att kompromissa om sekretess eller prestanda. Du kan t.ex. köra ett företagsintranätprogram på Azure som autentiserar dina kunder med en lokal Active Directory-tjänst och hantera alla företagskunder utan att trafiken någonsin dirigeras via offentliga Internet.

ExpressRoute-anslutningspartners

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Virtuellt WAN

Optimera och automatisera anslutningar mellan grenar via Azure

Starta en privat anslutning med ExpressRoute