Hoppa över navigering

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Accelerate and simplify serverless application development

Develop more efficiently with an event-driven, serverless compute platform that helps solve complex orchestration problems. Build and debug locally without additional setup, deploy and operate at scale in the cloud, and integrate services using triggers and bindings.

Automated and flexible scaling

Keep your focus on adding value instead of managing infrastructure.

Integrated programming model

Respond to events and seamlessly connect to other services.

End-to-end development experience

Build, debug, deploy, and monitor with integrated tools and built-in DevOps capabilities.

Variety of programming languages and hosting options

Choose what's right for each scenario and quickly adjust to meet business needs.

Få en bättre utvecklingsupplevelse – från början till slut

Get a complete serverless application development experience—from building and debugging locally to deploying and monitoring in the cloud. Use Functions extensions on Visual Studio and Visual Studio Code for a faster and more efficient development on your local machine, fully integrated with the whole Azure platform. Set up continuous integration and continuous delivery (CI/CD) with Azure Pipelines and get intelligent and proactive insights about the performance of serverless applications in production from Azure Monitor.

Förenkla komplexa orkestreringsproblem

Serverless functions are meant to be short-lived and stateless—until you need them to solve stateful problems. Remove this limitation using a fully managed service, without provisioning more resources, just by coding your workflow definition. Simplify complex, stateful coordination requirements programmatically in event-driven applications with the Durable Functions extension. Also, use your functions on declarative workflows that work with more than 250 connectors in Azure Logic Apps.

Läs mer om Durable Functions

Anslut andra tjänster utan integrering av hårdkodning så att du kan utveckla lösningar snabbare

Skriv enbart kod som verkligen är viktig för verksamheten. Spara kodningstid med en programmeringsmodell som är baserad på utlösare och bindningar som gör att dina serverlösa program kan svara på händelser och ansluta obehindrat till andra tjänster. Bygg mer skalbara och stabila händelsebaserade program med en mikrotjänstvänlig metod med hjälp av Functions.

Läs om hur du kan spara tid med utlösare och bindningar

Skapa en gång och distribuera överallt

Eftersom behoven ser olika ut för olika program behövs också olika värdplaner. Välj den Functions-plan som passar bäst för dina verksamhetsbehov och distribuera samma kod till flera mål – från betala per körning i molnet till ditt Kubernetes-kluster eller IoT-enheter för Edge-bearbetning.

Utveckla på ditt sätt

Börja koda direkt med den teknikstack du redan är van vid. Du behöver inte lära dig nya språk eller ramverk. Välj de programmeringsspråk som passar bäst för varje unikt scenario – från webbappar och API:er med .NET, Node.js eller Java till Machine Learning-arbetsflöden med Python eller Cloud Automation med PowerShell.

Se vilka språk som stöds

Skapa tillförlitliga serverlösa program med inbyggd säkerhet och övervakning

 • Övervaka och analysera kodprestanda med Azure Application Insights. Hitta flaskhalsar och felområden i alla komponenter i ditt program med programkartor med distribuerad spårning från Azure Monitor.
 • Med Azure Key Vault får du källprograminställningar med full kontroll över åtkomstprinciper och granskningshistorik – utan att du behöver göra ändringar i koden.
 • Isolera nätverk via anslutningar till virtuella nätverk i Functions Premium-planen. Det innebär att du kan definiera appbegränsningar och ha utgående trafik i skyddade virtuella nätverk med blockering av inkommande trafik.
 • Konfigurera hanterade identiteter på tjänstnivå så att program enkelt kan komma åt andra resurser som skyddas av Azure Active Directory.
 • Bevilja åtkomst till ditt program med inbyggd autentisering med Azure Active Directory, Microsoft-konto och externa leverantörer som Twitter, Facebook och Google.

Välj den värdplan som passar dina behov

Förbrukningsplan

Skala automatiskt och betala bara för beräkningsresurser när dina funktioner körs. I en förbrukningsplan läggs instanser av Functions-värden till och tas bort dynamiskt baserat på antalet inkommande händelser.

Premium-plan

Skalningen sker automatiskt efter behov, och du kan använda föruppvärmda arbeten för att köra program utan fördröjning efter inaktivering, köra på mer kraftfulla instanser och ansluta till virtuella nätverk.

Azure App Service-plan

Kör Functions i en App Service-plan till de vanliga priserna för App Service-planen. Passar bra för långa körningar och när du behöver en mer förutsägbar skalning och kostnadsberäkning.

Dokumentation för utvecklare, exempelkod och utvecklingsresurser för appar

Snabbstarter på fem minuter

Skapa din första funktion i Windows eller Linux med:

Community and Azure Support

Follow Azure Functions on Twitter. Ask questions and get support from Microsoft engineers and Azure community experts on Stack Overflow. Find samples and repositories on GitHub.

Skapa dessa lösningar med Functions

Serverless APIs with Node.js or Microsoft .NET

Serverless web application for static websites and single-page applications

Serverless microservices for event-driven scenarios

Machine learning workflows with a serverless architecture

Serverless data processing pipelines for files and real-time data

Serverless cloud automation and hybrid resources management

Serverless rapid application development for line of business apps

Start building serverless applications with Functions in three steps

Get 1 million requests for free per month by signing up for an Azure free account.

Create your first serverless function on .NET, JavaScript, Java or Python with a 5-minute quickstart guide.

Få inspiration och utforska detaljerade Functions-koncept i dokumentationen, galleriet med kodexempel och biblioteket med färdiga komponenter.

Se vad våra kunder gör med Azure Functions

Increase development velocity

Zeiss chose Functions because of its simple programming model with declarative bindings, which allowed them to write fewer lines of code.

Zeiss

Förbättra bearbetningstider för komplexa affärsproblem

FUJIFILM Software minskade bearbetningstiden och aktiverade taggning samma dag för i genomsnitt 3 000 foton per baseballmatch med Azure Durable Functions.

Fuji Film

Achieve scale with no infrastructure management

PWC used Functions to create scalable API for its regulatory obligation knowledge mining solution.

PWC

Minska tjänsteintegreringstiden

Hotailors kan integreras tre gånger som många nya leverantörer på lika lång tid som med hjälp av Functions.

Hotailors

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure Functions

Vanliga frågor om Functions

 • Functions har olika nivåer av stöd för språk som C#, JavaScript, F#, Java och Python.

  Se alla språk som stöds
 • Functions-appar i förbrukningsplaner och App Service-planer körs eller är tillgängliga 99,95 procent av tiden.

  Se det fullständiga serviceavtalet för Functions
 • Functions kan köras i olika lägen: Förbrukningsplan, Azure App Service-plan och Premium-plan.

  Jämför värdalternativ och skalning i olika planer
 • Undvik åtkomst med hårdkodning till andra tjänster som Azure Blog Storage och Azure Cosmos DB med utlösare och bindningar. Utlösare är det som gör att en funktion körs och bindningar är deklarationer som ansluter funktionen till en annan resurs.

  Se alla utlösare och bindningar som Functions stöder
 • Skapa och testa funktioner på din lokala dator med den kodredigerare och de utvecklingsverktyg du brukar använda. Anslut lokala funktioner till Azure-tjänster (live) och felsök dem på din lokala dator med den fullständiga körmiljön för Functions. Kraven för att utveckla funktioner på din lokala dator beror på vilka programmeringsspråk och verktyg du föredrar.

  Se lokala utvecklingsmiljöer

Få en miljon Functions-körningar utan kostnad varje månad med ett kostnadsfritt Azure-konto.