Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

DevOps-resan på Microsoft

Se hur Microsoft-team omvandlas i och med införandet av DevOps

Potentialen och utmaningen med DevOps

Genom att förändra vårt arbetssätt via DevOps kan vi leverera bättre produkter till våra kunder och bättre resultat till verksamheten. Det är dock inte helt enkelt att införa DevOps. Utöver implementeringen av nya processer och ny teknik är det viktigaste för lyckad DevOps att man anammar en DevOps-kultur. Kulturella förändringar är svåra att genomföra, särskilt i ett stort företag som har skapat teknik i flera årtionden.

På Microsoft är vi väl införstådda med den här utmaningen. Här hittar du berättelser om en del av den experimentering och inlärning som vi har genomgått under vår fortgående DevOps-resa.

Berättelser om DevOps

Följ vår DevOps-resa och upptäck vad Microsoft-teamen har lärt sig längs vägen.

Automatisera arbetsflöden med maskininlärning

Lär dig mer om hur två olika team på Microsofts utvecklaravdelning tillsammans omvandlade en framgångsrik AI-prototyp till en Visual Studio-produktfunktion genom att implementera maskininlärningsdrift (MLOps).

Utveckla Ops till SRE

Upptäck hur xREO-teamet (Xbox Reliability Engineering and Operations) revolutionerade sitt samarbete och kunde skapa en global strömningstjänst för spel på Kubernetes.

Främja utveckling inom tekniken

Se hur Microsoft One Engineering System-teamet vägleder andra team att uppnå höga prestanda tack vare verktyg och införandet av en DevOps-driven kultur för kontinuerlig inlärning.

Innovation med öppen källkod

Ta reda på hur .NET-infrastrukturteamet effektiviserade utvecklarnas samarbete för att påskynda innovation med öppen källkod på GitHub.

Nyskapande inom it-övervakning

Utforska hur Manageability Platforms-teamen övergick från traditionell centraliserad it-övervakning till att skapa en distribuerad självbetjäningsmodell för molndrift.

Så genomförs DevOps hos Microsoft

Samarbeta mellan team

Ett lyckat införande av DevOps kräver att man bryter ned silor mellan team. Kommunikation, synlighet och gemensamma mål är det rätta sättet för team att effektivisera DevOps-samarbete och skapa bättre produkter tillsammans.

Anta ett tillväxtorienterat tankesätt

Hos Microsoft handlar DevOps om kontinuerlig inlärning. Teamen måste ändra sitt arbetssätt, införa nya processer och betrakta misslyckanden som möjligheter att lära sig nya saker. Resan tar aldrig slut.

Främja förändring genom teknik

Microsoft-team använder de bästa verktyg som finns att tillgå. Med Azure kan vi på ett tillförlitligt sätt driva infrastrukturen i stor skala och automatisera processer. Användningen och bidragen till öppen källkod ökar våra möjligheter att innovera.

Utforska de verktyg som driver DevOps på Microsoft