Azure-tavlor

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team

Har du redan ett konto?

Spåra arbetet med kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, teaminstrumentpaneler och anpassad rapportering

Kombinera dra och släpp-planering med sprint och flexibel spårning av arbetsuppgifter med omfattande spårbarhet för den perfekta platsen för alla dina idéer – både stora och små.

Anslutna från idé till lansering

Spåra alla idéer i alla utvecklingssteg och se till att teamet ligger i fas med alla kodändringar direkt länkade till arbetsuppgifter.

Scrum-redo

Använd inbyggda scrum-tavlor och planeringsverktyg för att hjälpa teamen att köra sprintar, hålla stående möten och planera möten.

Skapat för insikter

Få nya insikter i projektets hälsa och status med kraftfulla analysverktyg och instrumentpanelswidgetar.

Börja planera nästa sprint med Boards

Använd beprövade produktivitetsverktyg

Arbeta med enkla och moderna Agile-verktyg, till exempel kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, instrumentpaneler och scrum-tavlor. Anpassa verktygen utifrån teamets behov och skala upp enkelt.

Anpassa instrumentpaneler

Skapa anpassade vyer av de data du behöver, konfigurera en layout som passar teamet och övervaka enkelt framsteg under hela projektets livscykel.

Välj ett arbetsflöde

Börja med ett enkelt, färdigt arbetsflöde. Skapa ett arbetsflöde som passar teamets behov med den kraftfulla och flexibla anpassningsmotorn.

Planera nästa projekt med Boards

Använd det med dina favoritverktyg

Använd det med dina favoritverktyg

Använder du redan GitHub? Prova att integrera Azure Boards.

Öka teamets produktivitet med tavlor, kvarvarande uppgifter och sprintar, även för riktigt komplexa projekt. Anslut din GitHub-lagringsplats till Azure Boards och börja koppla incheckningar och pull-begäranden till arbetsuppgifter.

Anslut dina GitHub-lagringsplatser

Marketplace för tillägg

Timetracker

Docker-integrering

Slack-integrering

Sentry

GitHub-integrering

Få tillgång till fler än 1,000 tillägg eller skapa egna.

Utforska mer av Azure DevOps

Azure DevOps handlar om mer än bara Boards. Upptäck hur de integrerade verktygen hjälper ditt team från början till slut så att ni kan leverera programvara snabbare.

Itron

We can now respond to customer issues and needs so much faster, while also outpacing our competition in capitalizing on new market opportunities.

Ben Abshire
Acting Director, Research and Development

Börja öva på effektiva DevOps

Se hur det ser ut när man gör effektiva förändringar i organisationen med hjälp av DevOps.

Kom igång med Boards

Se till att Agile-projekt är i fas med Boards.