Azure Data Explorer

Snabb och mycket skalbar tjänst för dataanalys

Overview

Azure Data Explorer är en snabb, fullständigt hanterad dataanalystjänst för realtidsanalys av stora mängder data som strömmar från program, webbplatser, IoT-enheter med mera. Ställ frågor och utforska iterativt data direkt för att övervaka enheter och förbättra produkter, kundupplevelser och drift. Identifiera snabbt mönster, avvikelser och trender i dina data. Utforska nya frågor och få svar på några minuter. Kör så många frågor du behöver, tack vare den optimerade kostnadsstrukturen.

Utformad för datautforskning

Upptäck dolda insikter från strömmande data. Det intuitiva frågespråket gör det enkelt att snabbt hitta svar i snabbt föränderliga data.

Fullständigt hanterad för effektivitet

Utforska nya möjligheter med dina data på ett kostnadseffektivt sätt. Fokusera på insikter, inte på infrastrukturen, med den lättanvända, fullständigt hanterade dataanalystjänsten.

Optimerat för strömmande data

Reagera snabbt på hastigt flödande och snabbt föränderliga data. Azure Data Explorer förenklar analyser från alla former av strömmande data.

Tjänstkapacitet

Datainmatning med låg latens

Elastically scale to terabytes of data in minutes. This data management service offers fast, low-latency ingestion with linear scaling that supports up to 200 MB of data per second per node. Azure Data Explorer supports a growing number of ingestion methods of data from devices, applications, servers, and services for your specific use cases.

Snabb, skrivskyddad fråga med hög samtidighet

Få resultat från 1 miljard poster på mindre än en sekund utan att ändra data eller metadata. Fortsätt att finjustera dina frågor tills du är klar med din analys. Skicka frågor mot stora mängder strukturerade, halvstrukturerade, (JSON-liknande kapslade typer av data) och ostrukturerade data (fritext). Sök efter specifika texttermer, lokalisera händelser och utför beräkningar på strukturerade data. Det intuitiva frågespråket använder Microsoft IntelliSense-alternativ och färgkoder för att hjälpa dig att snabbt upptäcka mönster, trender och anomalier. Förenkla datautforskning med en kombination av snabb textindexering, kolumnarkiv och tidsserieåtgärder i en och samma tjänst.

Tidsserieanalys

Skapa och analysera tusentals tidsserier på några sekunder med nära nog realtidsövervakning av lösningar och arbetsflöden. Azure Data Explorer omfattar inbyggt stöd för att skapa, manipulera och analysera flera tidsserier.

Fullständigt hanterad datatjänst

Fokusera på data i stället för på infrastrukturen. Den här kraftfulla, fullständigt hanterade dataanalystjänsten skalas automatiskt för att möta dina behov. Kontrollera kostnaderna genom att endast betala för det du behöver, utan startavgifter eller uppsägningsavgifter. Använd dig av den globala tillgängligheten för obegränsad skalbarhet.

Kostnadseffektiva frågor och lagring

Ställ obegränsade frågor utan skyhöga kostnader; du betalar per timme, inte per fråga. Du kontrollerar även lagringskostnaderna. Få det bästa av en beständig databas för att automatiskt lägga till data i tabellen, men med flexibiliteten att välja en kvarhållningsprincip baserat på hur länge du vill lagra data. För beständig lagring till råvarupriser ska du skriva data till Azure Blob Storage för framtida användning.

Anpassade lösningar med inbyggd analys

Using our platform as a service (PaaS), build your own solution with interactive analytics built in. Azure Data Explorer is the data service for Azure Monitor, Azure Time Series Insights, and Windows Defender Advanced Threat Protection. It supports REST API, MS-TDS, and Azure Resource Manager service endpoints and several client libraries.

Användningsfall

IoT-program

IoT-enheter genererar miljarder sensoravläsningar. Att normalisera och aggregera data kräver typiskt flera tekniker, vilket gör att analyser tar längre tid, komplicerar underhåll och leder till tillförlitlighetsproblem. Azure Data Explorer underlättar fjärrövervakning av tillverkningsutrustning, fordon och system som körs i kontinuerliga driftcykler. Härled insikter från stora volymer telemetri för att säkerställa höga prestanda och optimera maskinkvalitet. Använd data för aviseringar och för att mata in analysverktyg som hjälp att diagnostisera och behandla problem.

Plattform för loggning av stordata

Utgivare, annonsnätverk, spelwebbplatser och andra webbaserade verksamheter förlitar sig på stora volymer av loggdata för hitta se trender, mönster eller anomalier i nära nog realtid. Med datautforskning kan du upptäcka insikter som hjälper dig att hitta nya kunder, öka användarengagemanget och tjäna pengar på trafiken. Använd den här omedelbara analysen av miljarder rader loggdata för att ta fram personanpassade rekommendationer för besökare, förutse vilka resultat och innehållsförslag det är troligast att de klickar på och lär dig vilket innehåll som leder till nya prenumerationer och köp.

SaaS-program

Organisationer inför i hög takt programvara som tjänst (SaaS) för affärsomvandling. Bädda in Azure Data Explorer i SaaS-program för att mata in och analysera petabyte av data i realtid. Utvecklare använder dessa data för att övervaka tjänsten och förbättra programprestanda, medan affärsanvändare upptäcker användartrender, skapar personanpassade upplevelser och utvecklar nya intäktsströmmar.

Kunderna använder redan Azure Data Explorer

Buhler
Ecolab
Snelstart
KenSci
DocuSign
Siemens Healthineers
ZoomD
Taboola

Nätverk med betrodd partner

Element
Doit International
Avanade, Inc
Codit
Bright Box

Why trust Azure Data Explorer?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Azure Data Explorer pricing

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use
  • Per-hour billing

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Azure Data Explorer with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Azure Data Explorer with additional features and products, like security and backup services.

Azure Data Explorer updates, blogs, and announcements

Skapa din tjänstinstans

Get started