Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure AI-språk

Skapa intelligenta program med funktioner för bearbetning av naturligt språk

 

Få 5 000 transaktioner på S0-nivån kostnadsfritt varje månad i 12 månader.

Skapa engagerande kundupplevelser med funktioner för naturligt språk

Azure AI-språk är en hanterad tjänst för utveckling av program för bearbetning av naturligt språk. Identifiera viktiga termer och fraser, analysera attityder, sammanfatta texter och skapa konversationsgränssnitt. Använd Språk för att kommentera, träna, utvärdera och distribuera anpassningsbara AI-modeller med minimal erfarenhet av maskininlärning.

Kom igång snabbt med fördefinierade funktioner

Med färdiga funktioner, från fördefinierade entitetskategorier för alla typer av företag till textanalys för hälso- och sjukvården, får du hjälp att snabbt komma igång och kan anpassa och optimera ytterligare när det behövs.

Översikt över funktioner i Language Studio
Skärmen Kom igång för Azure AI Services för språk

Anpassa flerspråkiga modeller efter ditt scenario

Ange några märkta exempel för att träna din maskininlärningsmodell för ditt specifika användningsfall. Anpassade flerspråkiga modeller kan tränas på ett språk och användas för flera andra språk.

Märk data direkt med Azure OpenAI Service

Få åtkomst till GPT-drivna avancerade språkmodeller via Language Studio för att snabbt söka igenom och föreslå etikettmärkning av ditt innehåll.

Dataetikettering och aktivitetsfönstret i Language Studio

Identifiera grundläggande begrepp

Förstå information vid en första anblick

Sammanfatta dokument eller konversationer för att snabbt förstå kundsamtal, recensioner med mera.

Analysera kundattityd

Förstå vad dina kunder tycker och känner genom åsiktsutvinning.

Bearbeta ostrukturerade medicinska data

Analysera journalanteckningar, klinisk dokumentation och registerposter för diagnoser, symptom och tillfrisknanden.

Skapa riktiga samtalsupplevelser

Skapa och träna en anpassad modell för naturligt språk baserat på en specifik domän och förväntade användarinteraktioner.

Svara på kundfrågor

Besvara frågor på ett säkert sätt från dina företagsdata, till exempel webbadresser, kunskapsbasartiklar, handböcker med mera.

Kategorisera text automatiskt

Identifiera det ursprungliga språket i texten och klassificera dokument med dina egna etiketter och data.

Extrahera nyckelfraser och begrepp

Fastställ huvudämnen och viktiga begrepp i text och få länkar till mer information om dem.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer
 • ISO/IEC

 • CSA/CCM

 • ITAR

 • CJIS

 • HIPAA

 • IRS 1075

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Betrott av företag i alla storlekar

Vodafone omvandlar sin kundvårdsstrategi

”Vi använde Azure AI Services och Bot Service för att leverera en omedelbart responsiv, personlig expert till våra kunders kunder. Att ge kontinuerlig tillgång till hjälp är nyckeln till vår kundvårdsstrategi.” 

Paul Jacobs: Group Head of Operations Transformation

En person som ler och vinkar i ett videosamtal på mobiltelefonen
Tillbaka till flikar

Dokumentation och resurser för Språk

Vanliga frågor om AI-språk

 • Funktioner som tidigare var tillgängliga i dessa tjänster har uppgraderats med den senaste AI-innovationerna och erbjuds som funktioner i Språk. Språk erbjuder en enhetlig studioupplevelse och enhetliga SDK:er i populära programmeringsspråk så att du kan bygga in AI för naturligt språk i dina program. Välj bland 12 färdiga funktioner och anpassa enkelt med dina etiketterade data. Du kan också enkelt kommentera data med hjälp av arbetsytan för dataetikettering.

 • Med Språk vill vi ge dig de senaste funktionerna för naturligt språk. Tjänsten kombinerar välbekanta funktioner som tidigare var tillgängliga i Textanalys, QnA Maker och Language Understanding till en enhetlig tjänst. Du kan använda dessa funktioner i en enda praktisk SDK genom att skapa en resurs för AI-språk.

 • För att komma igång måste du skapa en AI-språk-resurs. Gå till Azure Portal, välj Skapa en resurs och sök efter AI-språk. När du har en resurs använder du funktionerna via API:et eller SDK:n (för Python eller C#). Ladda ned SDK:n från Azure Portal, PyPi eller NuGet.

 • Kunder som använder Textanalys (inklusive frågor och svar) drar nytta av det enhetliga Al-Språket utan avbrott, medan QnA Maker- och LUIS-kunder måste migrera för att använda det enhetliga AI-språket. Migreringen är en enkel process. Mer detaljerade migreringsanvisningar hittar du i dokumentationen.

 • Mer information om vilka språk som stöds för varje funktion, hittar du i Dokumentation om AI-språk.

 • Ja, med analysåtgärden kan du kombinera fler än en funktion i samma asynkrona anrop. Analysåtgärden är för närvarande bara tillgänglig på standardprisnivån och har samma priskriterier.

 • LUIS kommer att fortsätta att stödjas och underhållas som en GA-tjänst och kunderna behöver inte migrera till AI-språktjänsten eftersom båda produkterna kommer att underhållas.

Vi är klara när du är det – nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova AI Services kostnadsfritt