BizTalk Services

Integrera företaget och molnet smidigt

Azure BizTalk Services-funktioner är nu även tillgängliga i Azure App Service. Läs mer

App Service, API Apps och Logic Apps

Utöka integreringslösningar till molnet genom att använda nya App Service-funktioner. Läs mer

Integrering av företagsprogram

Med BizTalk Services får du nyckelfärdig moln-till-lokal integrering och affärsapplikationer för SAP, Oracle EBS, SQL Server och PeopleSoft. Du kan ansluta till alla HTTP-, FTP-, SFTP- och REST-datakällor. Du kan dirigera meddelanden via olika Azure-artefakter som Service Bus-köer, ämnen, SQL Database och Azure Blob-lagring.

Tusentals kunder förlitar sig på BizTalk Services för lösningar som betalningsbearbetning, hantering av leverantörskedja, beslutshantering i realtid, B2B och rapportering. Läs mer

Hybridanslutningar- förhandsgranskning

Med hybridanslutningsfunktionen i BizTalk Services kan du ansluta Web Apps-funktionen i Azure App Service eller Mobile Apps-funktionen i Azure App Service till en lokal TCP- eller HTTP-resurs – som SQL Server, MySQL eller valfri webbtjänst, med bara några få konfigurationer och utan att använda anpassad kod. Mer information finns i Översikt över hybridanslutningar och Connect to on-premises SQL Server from a web app in Azure App Service using Hybrid Connections. (Anslut till SQL Server lokalt från en webbapp i Azure App Service med hybridanslutningar)

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

Använd App Service för att utöka integreringslösningar till molnet