BizTalk Services

Integrera företaget och molnet smidigt

BizTalk Services är inte längre tillgängligt för nya kunder och togs ur bruk helt den 31 maj 2018. Azure Logic Apps uppfyller och överträffar dock funktionerna i BizTalk Services. Exempelvis ingår redan de viktigaste integrationsfunktionerna i Azure Logic Apps, som även ger många andra kundfördelar:

  • Serverlös iPaaS förbättrar användarupplevelsen och tillhandahåller användningsbaserad debitering.
  • Kom åt över 100 anslutningar till molnbaserade och lokala appar.
  • Utforma och implementera enkelt arbetsflöden med hjälp av det visuella designverktyget i Logic Apps.
  • Utnyttja smidigt kraften i Azures tjänster, t.ex. Machine Learning and Cognitive Services.

Lär dig mer om Logic Apps och läs Logic Apps-dokumentationen.

Azure BizTalk Services-funktioner är nu även tillgängliga i Azure App Service. Läs mer

App Service, API Apps och Logic Apps

Utöka integreringslösningar till molnet genom att använda nya App Service-funktioner. Läs mer

Integrering av företagsprogram

Med BizTalk Services får du nyckelfärdig moln-till-lokal integrering och affärsapplikationer för SAP, Oracle EBS, SQL Server och PeopleSoft. Du kan ansluta till alla HTTP-, FTP-, SFTP- och REST-datakällor. Du kan dirigera meddelanden via olika Azure-artefakter som Service Bus-köer, ämnen, SQL Database och Azure Blob-lagring.

Tusentals kunder förlitar sig på BizTalk Services för lösningar som betalningsbearbetning, hantering av leverantörskedja, beslutshantering i realtid, B2B och rapportering. Läs mer

Hybridanslutningar- förhandsgranskning

Med hybridanslutningsfunktionen i BizTalk Services kan du ansluta Web Apps-funktionen i Azure App Service eller Mobile Apps-funktionen i Azure App Service till en lokal TCP- eller HTTP-resurs – som SQL Server, MySQL eller valfri webbtjänst, med bara några få konfigurationer och utan att använda anpassad kod. Mer information finns i Översikt över hybridanslutningar och Connect to on-premises SQL Server from a web app in Azure App Service using Hybrid Connections. (Anslut till SQL Server lokalt från en webbapp i Azure App Service med hybridanslutningar)

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory (AD)

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Använd App Service för att utöka integreringslösningar till molnet