Azure Migration Center

Vi fortsätter, tillsammans. Spara pengar och öka effektiviteten genom att migrera befintliga arbetsbelastningar till Azure.

Förbered dig på vad som kommer härnäst: Snabba upp molnmigreringen

Hör när Jeremy Winter, direktör för Azure Management, delar med sig av sina tre bästa tips för att snabba upp resan till Azure.

Migrera effektivt på dina egna villkor

Optimera kostnader och migrera data med förtroende

Spara pengar med de mest kostnadseffektiva erbjudandena för Windows Server och SQL Server. Migrera säkert dina arbetsbelastningar till Azure med metodtips, vägledning från experteroch verktyg för kostnadsoptimering.

Var säker och flexibel i hybridmiljöer

Skydda arbetsbelastningar i dina hybridmiljöer med intelligenta säkerhetstjänster som backas upp av 3 500 cybersäkerhetsproffs. Använd inbyggd återhämtning för att undvika kostsamma verksamhetsavbrott.

Skala dina arbetsbelastningar och program på begäran

Öka flexibiliteten med den förstklassiga Azure-infrastrukturen som kan skalas efter dina affärsbehov. Minska driftsbelastningen med fullständigt hanterade tjänster för program och databaser i Azure.

Flytta alla dina resurser till Azure

Utforska vanliga migreringsscenarier.

Servrar

Förenkla migreringen till molnet för lokala virtuella datorer (VM) som körs på Windows- eller Linux-servrar till Azure. Välj att migrera till Azure IaaS direkt, eller utöka enkelt VMware-miljön i Azure med Azure VMware-lösningar.

Infrastruktur för virtuella skrivbord

Migrera dina virtuella datorer till Azure för att få förenklad hantering, flera sessioner av Windows 10, optimeringar för Office 365 ProPlus samt stöd för tjänstemiljöer för fjärrdata.

Webbappar

Fokusera på att skapa värde för dina kunder och lägg mindre tid och resurser på infrastrukturhantering genom att migrera dina webbappar som kör .NET eller PHP till Azure.

Databaser

Dra nytta av sömlös migrering från flera databaskällor – t.ex. SQL Server, MySQL och Cassandra – till Azure-dataplattformar med minimal stilleståndstid. Våra förbättrade virtuella datorer och fullständigt hanterade databastjänster tillhandahåller administrationshjälp, säkerhet och prestandaövervakning som bara finns i Azure.

SAP

Integrera informationen, säkerheten och tillförlitligheten i Azure i dina SAP-program. Läs om hur Microsofts viktiga molnpartnerskap med SAP erbjuder en väldefinierad väg för migrering av SAP till Azure och kan snabba upp innovationstakten.

DevTest-miljöer

Minska driftskostnaderna samtidigt som du förbättrar kvaliteten på programvaran genom att migrera dina utvecklings- och testmiljöer till Azure. Använd Windows Virtual Desktop för att snabbt distribuera och hantera hundratals virtuella datorer för utvecklings- och testningsändamål.

Förenkla migreringen till molnet med Azure Migrate

Använd en enda resurs för att utvärdera din beredskap och sedan implementera och spåra molnmigreringen.

Följ en beprövad metod för en lyckad molnmigrering

Titta närmare på Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure för bästa praxis och beprövad vägledning om hur du planerar och implementerar migreringen.

Vanliga frågor och svar

  • Lär dig mer om fördelarna med molnmigrering och användningen av molnbaserad databehandling i den här introduktionsguiden.

  • Den här översikten av molnmigrering hjälper dig att börja utvärdera om en distribution med offentligt moln, privat moln eller hybridmoln är det bästa sättet för din organisation. Där beskrivs även några av de viktigaste övervägandena att tänka på när du utforskar migrering till molnet.

  • Den här checklistan för migrering förenklar processen med att migrera till molnet så att du kommer igång direkt. Lär dig snabbt hur du planerar, utvärderar och påbörjar Microsoft Azure-migreringen och få resurser för att effektivisera processen.

  • Du hittar de Azure-lösningar som bäst uppfyller behoven hos dina appar eller verksamheter här. Vi hjälper dig att komma igång med exempelarkitekturer, dokumentation och partnerresurser.

  • Du hittar självstudier, instruktioner, distributionsinformation och annan dokumentation för Azure Migrate här.

Spara pengar och migrera tryggt dina arbetsbelastningar till molnet

Få experthjälp