API Management

Publicera, hantera, säkra och analysera dina API:er på några minuter

Tillkännagivande

Förbrukningsnivån för API Management är nu allmänt tillgänglig. Den erbjuder serverlös API-hantering med direkt etablering, automatisk skalning, inbyggd hög tillgänglighet och användningsbaserade priser.

Lär dig hur Azure API Management är nyckeln till att öppna nya kanaler till kunder och tjäna pengar på data och tjänster.

Skapa en API-gateway och utvecklarportal på några minuter

Använd API Management som en nyckelfärdig lösning för publicering av API:er till externa och interna kunder. Skapa snabbt enhetliga och moderna API-gatewayer för befintliga värdbaserade serverdelstjänster var som helst. Exponera, publicera och hantera arkitekturer för mikrotjänster som API:er. Få bättre förståelse och optimera dina API:er.

Välj mellan en dedikerad användningsmodell med en utvecklarportal och förallokerade och isolerade underliggande resurser eller en serverlös förbrukningsbaserad användningsmodell med direkt etablering, automatisk skalning, inbyggd hög tillgänglighet och åtgärdsbaserade priser.

Hantera alla dina API:er på ett och samma ställe

Automatisera och skala registreringen av utvecklare för att snabbt komma igång med ditt API-program. En utvecklarportal med självbetjäning ger tillgång till en automatiskt genererad API-katalog, dokumentation och kodexempel. Hantera utvecklarnas åtkomst och användning och ge dem tillgång till API-användningsrapporter och en interaktiv konsol för API-testning.

Skydda och optimera dina API:er

Visa alla API:er bakom en enda statisk IP-adress och domän. Skydda dina API:er med nyckel, token och IP-filtrering Upprätthåll flexibla och finkorniga kvoter och hastighetsbegränsningar, ändra dina API:ers form och beteende med policyer, och förbättra latensen och skala dina API:er med lagring av svar.

Få bättre inblick i dina API:er

Få bättre förståelse för hur dina API:er används och fungerar. Förenkla och optimera begäranden och svar med omvandlingspolicyer. Få analysrapporter nästan i realtid för att identifiera trender som kan påverka din verksamhet samt data om loggbegäranden och loggsvar för analys online och offline.

Anslut till serverdelstjänster på olika platser

Anslut säkert till serverdelstjänster som skapats och körs på valfri teknikstack, oavsett om du väljer att ha dina API:er i Azure eller någon annan tjänst. API Management är tillgängligt i hela världen och redo att skala upp och ned efter behov för att hantera alla former av ökad trafik och toppar.

Läs om hur företag drar nytta av API Management

Webbseminarium

Integrera program sömlöst via API:er, arbetsflöden, meddelanden och händelser

Video

Bemästra utmaningarna med att skapa, underhålla, hantera och exponera API:er

Video

Läs mer om API Management och de problem som tjänsten löser

Faktablad

Utnyttja dina data konkurrensmässigt genom att exponera API:erna

Relaterade produkter och tjänster

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Skapa en API-gateway för att börja hantera API:er redan idag