Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

API Management

Publicera, hantera, säkra och analysera dina API:er på några minuter

Skapa en API-gateway och utvecklarportal på några minuter

Microsoft Azure API Management är en nyckelfärdig lösning för publicering av API:er till externa och interna kunder. Skapa snabbt konsekventa och moderna API-gatewayer för befintliga serverdelstjänster som finns på olika platser, skydda dem från missbruk och överutnyttjande och få insikt i deras användning och hälsotillstånd. Dessutom kan du automatisera och skala värvningen av utvecklare så att ditt API-program är igång på nolltid.

Arbeta med valfri värd, valfri API, valfri skala

Vi erbjuder en API-hanteringsplattform som fungerar på samma sätt som du. Anslut säkert till serverdelstjänster som skapats och körs på valfri teknikstack – det spelar ingen roll om du väljer Azure eller någon annan tjänst för att administrera dina API:er. API Management är tillgängligt i hela världen och redo att skala upp och ned efter behov och utan avbrott i tjänsten, för att hantera alla former av ökad trafik och toppar.

Attrahera fler utvecklare

En utvecklarportal med självbetjäning ger tillgång till en automatiskt genererad API-katalog, dokumentation och kodexempel. Utvecklaren kan logga in med sin befintliga konsument- eller jobbidentitet, hantera åtkomstinställningar, visa användningsrapporter över API-användningen och ringa API-samtal utan att skriva en enda rad med kod via en interaktiv konsol.

Skydda och optimera dina API:er

Skydda dina API:er med nyckel, token och IP-filtrering Upprätthåll flexibla och finkorniga kvoter och hastighetsbegränsningar, ändra dina API:ers form och beteende med policyer, och förbättra latensen och skala dina API:er med lagring av svar.

Få bättre inblick i dina API:er

Få bättre förståelse för hur dina API:er används och fungerar. Visa rapporter i nästan realtid och identifiera trender som kan påverka din verksamhet. Dessutom kan du logga data över begäranden och svar för vidare analys online och offline.

Förstklassiga upplevelser för utvecklare

 • Hantering av API-nyckel med självbetjäning
 • Automatiskt genererad API-katalog, dokumentation och kodexempel
 • OAuth-aktiverad API-konsol för att utforska API:er utan att skriva en enda rad med kod
 • Logga in med populära leverantörer av e-legitimation och Azure Active Directory

Skydda och optimera dina API:er

 • Förenkla och optimera begäranden och svar med omvandlingspolicyer
 • Skydda API:er med nyckel, JWT-tokenvalidering och IP-filtrering
 • Skydda dina API:er från överbelastning med kvoter och hastighetsbegränsningar
 • Använd lagring av svar för förbättrad latens och skala

Hantera alla dina API:er på ett och samma ställe

 • Visa alla API:er bakom en enda statisk IP-adress och domän
 • Visa analyser av användning, prestanda och hälsotillstånd i nästan realtid.
 • Automatisera hantering och integrera med REST API, PowerShell och Git
 • Driftsätt API Management och skala det efter behov i en eller flera geografiska områden

Anslut till serverdelstjänster på olika platser

 • Autentisering med klientcertifikat
 • Azure VNET
 • Azure ExpressRoute

Vill du ha en demonstration?

Få en personligt anpassad titt på hur en API Management-plattform kan förenkla din API-publicering

Begär en demo

Skapa en API-gateway för att börja hantera API:er redan idag