API Management

Publicera, hantera, säkra och analysera dina API:er på några minuter

Skapa en API-gateway och utvecklarportal på några minuter

Microsoft Azure API Management är en nyckelfärdig lösning för publicering av API:er till externa och interna kunder. Skapa snabbt konsekventa och moderna API-gatewayer för befintliga serverdelstjänster som finns på olika platser, skydda dem från missbruk och överutnyttjande och få insikt i deras användning och hälsotillstånd. Dessutom kan du automatisera och skala värvningen av utvecklare så att ditt API-program är igång på nolltid.

Arbeta med valfri värd, valfri API, valfri skala

Vi erbjuder en API-hanteringsplattform som fungerar på samma sätt som du. Anslut säkert till serverdelstjänster som skapats och körs på valfri teknikstack – det spelar ingen roll om du väljer Azure eller någon annan tjänst för att administrera dina API:er. API Management är tillgängligt i hela världen och redo att skala upp och ned efter behov och utan avbrott i tjänsten, för att hantera alla former av ökad trafik och toppar.

Attrahera fler utvecklare

En utvecklarportal med självbetjäning ger tillgång till en automatiskt genererad API-katalog, dokumentation och kodexempel. Utvecklaren kan logga in med sin befintliga konsument- eller jobbidentitet, hantera åtkomstinställningar, visa användningsrapporter över API-användningen och ringa API-samtal utan att skriva en enda rad med kod via en interaktiv konsol.

Skydda och optimera dina API:er

Skydda dina API:er med nyckel, token och IP-filtrering Upprätthåll flexibla och finkorniga kvoter och hastighetsbegränsningar, ändra dina API:ers form och beteende med policyer, och förbättra latensen och skala dina API:er med lagring av svar.

Få bättre inblick i dina API:er

Få bättre förståelse för hur dina API:er används och fungerar. Visa rapporter i nästan realtid och identifiera trender som kan påverka din verksamhet. Dessutom kan du logga data över begäranden och svar för vidare analys online och offline.

Diagram som visar indata från apputvecklare, appar och API-utgivare till Azure API Management via utvecklarportalen, gatewayen och utgivarportalen, som matas ut direkt eller via VPN till serverdelstjänster

Förstklassiga upplevelser för utvecklare

 • Hantering av API-nyckel med självbetjäning
 • Automatiskt genererad API-katalog, dokumentation och kodexempel
 • OAuth-aktiverad API-konsol för att utforska API:er utan att skriva en enda rad med kod
 • Logga in med populära leverantörer av e-legitimation och Azure Active Directory

Skydda och optimera dina API:er

 • Förenkla och optimera begäranden och svar med omvandlingspolicyer
 • Skydda API:er med nyckel, JWT-tokenvalidering och IP-filtrering
 • Skydda dina API:er från överbelastning med kvoter och hastighetsbegränsningar
 • Använd lagring av svar för förbättrad latens och skala

Hantera alla dina API:er på ett och samma ställe

 • Visa alla API:er bakom en enda statisk IP-adress och domän
 • Visa analyser av användning, prestanda och hälsotillstånd i nästan realtid.
 • Automatisera hantering och integrera med REST API, PowerShell och Git
 • Driftsätt API Management och skala det efter behov i en eller flera geografiska områden

Anslut till serverdelstjänster på olika platser

 • Autentisering med klientcertifikat
 • Azure VNET
 • Azure ExpressRoute

Vill du ha en demonstration?

Få en personligt anpassad titt på hur en API Management-plattform kan förenkla din API-publicering

Begär en demo

Skapa en API-gateway för att börja hantera API:er redan idag