Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Microsoft Cost Management

Övervaka, allokera och optimera molnkostnaderna med transparens, noggrannhet och effektivitet.

Optimera molninvesteringar med konfidens

Gör mer med mindre. Minska kostnaderna och öka effektiviteten i dina molninvesteringar. Implementera ekonomisk styrning i din organisation genom att fokusera på synlighet, ansvar och optimering.

Övervaka molnutgifter

Spåra resursanvändningen och hantera kostnader för alla dina moln med en enda enhetlig vy som ger dig ökade insikter om verksamheten och ekonomin så att du kan fatta välgrundade beslut.

Öka organisationsansvar

Implementera styrningsprinciper för effektiv molnkostnadshantering i företaget och öka tillförlitligheten med budgetar, kostnadsallokering och återbetalningar.

Optimera molneffektiviteten

Förbättra avkastningen för dina molninvesteringar genom att använda kontinuerlig kostnadsoptimering och bästa branschpraxis.

Övervaka data rörande appens prestanda och användning, till exempel aktiva användare, daglig aktivitet per användare, längden på aktiviteter och populäraste enheterna.

Hantera dina Azure- och AWS-utgifter

Hantera kostnader mellan Azure och AWS från en och samma plats. Få insikter baserade på data från båda molnen så att du kan förenkla processerna för kostnadshantering.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månaderhar du fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Fler än 70 procent av Azure Enterprise-kunder använder Microsoft Cost Management

Global ledare inom energihantering använder Microsoft Cost Management för att övervaka molnutgifter

Dokumentation och utbildning

Dokumentation och snabbstarter för utvecklare

Lär dig hur du använder Azure Cost Management-API:er för att lägga till data om molnkostnader i dina program samt hur du använder Power BI-anslutningsappar för att skapa anpassade instrumentpaneler.

Utbildningsvideor

Tekniker från Microsoft vägleder dig genom funktionerna för Microsoft Cost Management.

Dokumentation om Azure-fakturering

Lär dig att hantera ditt Azure-faktureringskonto, till exempel att bevilja andra åtkomst, visa och ladda ned din faktura och dina användningsdata, betala fakturan och utföra andra faktureringsrelaterade åtgärder.

Testa

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på MSDN-forum och Stack Overflow, eller kontakta Azure Support.

Optimera och spara mer

Lär dig att optimera dina kostnader från en samlad uppsättning resurser som är tillgängliga på ett och samma ställe för att få kontroll över dina utgiftsbehov. Mer information finns i Kostnadsoptimering.

Metodtips för ekonomisk styrning

Lär dig hur du implementerar ekonomisk styrning som en del av din övergripande styrningsstrategi. Läs metodtipsen för utformning av din styrningsstrategi, vilket omfattar kostnadshantering, och kom igång genom att utföra en utvärdering .

Vanliga frågor och svar om Microsoft Cost Management

  • Nej, Microsoft Cost Management är på som standard för kunder som använder Microsoft Enterprise-avtal eller Betala per användning.

  • Microsoft Cost Management planeras vara redo för Cloud Solution Providers under andra halvåret 2019.

  • Microsoft Cost Management innefattar användning av Azure-tjänster och tredjeparts-Azure Marketplace samt inköp inklusive reservationer. Alla kostnader baseras på dina förhandlade priser, och data uppdateras var fjärde timme. Läs mer om Microsoft Cost Management-data.

Börja använda Microsoft Cost Management i dag